Бърз справочник за Google Ads Редактор (Mac)

По-долу са представени обичайните клавишни комбинации. За още комбинации вижте менютата в Google Ads Редактор.

Тип на действието Действие Клавишна комбинация
Изтегляне, публикуване
или проверка на промените
Отваряне на профил Cmd+O
Добавяне на нов профил Cmd+N
Получаване на последните промени – основни (по-бързо) Cmd+T
Получаване на последните промени – повече данни (по-бавно) Cmd+Alt+T
Проверка на промените Cmd+K
Публикуване на промените Cmd+P
Импортиране Cmd+I
Импортиране от текст Cmd+Shift+I
Търсене или редактиране Търсене Cmd+F
Изчистване на филтрите Cmd+L
Избиране на всички елементи в изгледа с данни Cmd+A
Извършване на няколко промени Cmd+Shift+B
Отмяна Cmd+Z
Възстановяване Cmd+Shift+Z
Отмяна на избраните промени
(Включете или изключете тази комбинация в „Google Ads Редактор > Предпочитания“.)
Cmd+R
Премахване на избраните елементи Клавиш „Delete“
Приемане на предложенията Cmd+[
Отхвърляне на предложенията Cmd+]
Поставяне на пауза на избраните елементи Cmd+Shift+P
Активиране на избраните елементи Cmd+Shift+A
Копиране на избраните елементи Cmd+C
Копиране само на текста на ключовите думи или URL адресите на разположенията Cmd+Shift+C
Изрязване на избраните елементи Cmd+X
Поставяне на елементи Cmd+V
Замяна на текст в избраните елементи Cmd+Alt+F
Добавяне на текст към избраните елементи Cmd+Shift+H
Промяна на изписването на текста с главни букви Cmd+Alt+H
Промяна на URL адресите Cmd+U
Промяна на офертите Cmd+B
Навигация Преместване с една клетка надясно в изгледа с данни Tab
Преместване с една клетка наляво в изгледа с данни Shift+Tab
Преместване с една клетка нагоре или надолу в изгледа с данни Стрелка за нагоре/надолу
Преместване между дървовидния изглед и изгледа с данни Alt + стрелка за надясно и наляво
Преминаване към изгледи Cmd + номер
(Cmd+1 за кампании,
Cmd+2 за списъка с типове,
Cmd+3 за споделена библиотека,
Cmd+4 за изгледа с данни,
Cmd+5 за панела за редактиране)
Позволяване на редактиране на първата клетка в избрания ред F2
Затваряне на прозореца Cmd+W
Отваряне на настройките на Google Ads Редактор Cmd+,
Скриване на Google Ads Редактор Cmd+H
Скриване на останалите приложения Cmd+Alt+H

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню