Бърз справочник за Google Ads Редактор (Windows)

По-долу са представени обичайните клавишни комбинации. За още комбинации вижте менютата в Google Ads Редактор.

Тип на действието Действие Клавишна комбинация
Изтегляне, публикуване
или проверка на промените
Отваряне на профил Ctrl+O
Добавяне на нов профил Ctrl + N
Получаване на последните промени – основни (по-бързо) Ctrl+T
Получаване на последните промени – повече данни (по-бавно) Ctrl+Shift+T
Проверка на промените Ctrl+K
Публикуване на промените Ctrl+P
Импортиране Ctrl+I
Импортиране от текст Ctrl+Shift+I
Търсене или редактиране Търсене Ctrl+F
Изчистване на филтрите Ctrl+L
Избиране на всички елементи в изгледа с данни Ctrl+A
Извършване на няколко промени Ctrl+Shift+B
Отмяна Ctrl+Z
Възстановяване Ctrl+Shift+Z
Отмяна на избраните промени
(Включете или изключете тази комбинация в „Инструменти > Настройки“.)
Ctrl+Shift+R
Премахване на избраните елементи Клавиш „Delete“
Приемане на предложенията Ctrl+[
Отхвърляне на предложенията Ctrl+]
Поставяне на пауза на избраните елементи Ctrl+Shift+P
Активиране на избраните елементи Ctrl+Shift+A
Копиране на избраните елементи Ctrl+C
Копиране само на текста на ключовите думи или URL адресите на разположенията Ctrl+Shift+C
Изрязване на избраните елементи Ctrl+X
Поставяне на елементи Ctrl+V
Замяна на текст в избраните елементи Ctrl+H
Добавяне на текст към избраните елементи Ctrl+Shift+H
Промяна на изписването на текста с главни букви Ctrl+Alt+H
Промяна на URL адресите Ctrl+U
Промяна на офертите Ctrl+B
Навигация Преместване с една клетка надясно в изгледа с данни Tab
Преместване с една клетка наляво в изгледа с данни Shift+Tab
Преместване с една клетка нагоре или надолу в изгледа с данни Стрелка за нагоре/надолу
Преместване между дървовидния изглед и изгледа с данни Alt + стрелка за надясно и наляво
Преминаване към изгледи Ctrl+номер
(Ctrl+1 за кампании,
Ctrl+2 за списъка с типове,
Ctrl+3 за споделена библиотека,
Ctrl+4 за изгледа с данни,
Ctrl+5 за панела за редактиране)
Позволяване на редактиране на първата клетка F2
Затваряне на прозореца Ctrl + W
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067