Ρυθμίσεις εισαγωγής επεκτάσεων

Όταν εισάγετε επεκτάσεις με ένα αρχείο CSV ή με το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών", ενδέχεται να έχετε νέες επεκτάσεις που διαφέρουν από τις υπάρχουσες επεκτάσεις μόνο στα πεδία των URL.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε πολλούς νέους συνδέσμους ιστοτόπου με το ίδιο κείμενο συνδέσμου με υπάρχοντες συνδέσμους ιστοτόπου, αλλά με διαφορετικά τελικά URL. Ενδέχεται να θέλετε να επεξεργαστείτε τα URL των υπαρχόντων συνδέσμων ιστοτόπου (για παράδειγμα, για να προσθέσετε κώδικες παρακολούθησης) ή μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε νέους συνδέσμους ιστοτόπου με διαφορετικά URL (για παράδειγμα, για τη δοκιμή μιας διαφορετικής σελίδας προορισμού για το ίδιο κείμενο συνδέσμου).

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το Google Ads Editor θα διαχειρίζεται τις εισηγμένες επεκτάσεις, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές από το μενού Εργαλεία > Ρυθμίσεις (Windows) ή Google Ads Editor > Προτιμήσεις (Mac).

Στην καρτέλα Γενικά στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων, εντοπίστε την επικεφαλίδα Εισαγωγή και το αναπτυσσόμενο μενού με την ονομασία Κατά την εισαγωγή συνδέσμων ιστοτόπου και επεκτάσεων εφαρμογής με διαφορετικά τελικά URL. Στη συνέχεια, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές.

  • Αλλαγή υπαρχόντων URL σε νέα URL (προεπιλογή)
    Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής CSV ή το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών", για να επεξεργαστείτε URL υπαρχουσών επεκτάσεων. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δύο συνδέσμους ιστοτόπου οι οποίοι διαφέρουν μόνο ως προς το URL, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εισαγωγής CSV ή το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών".
  • Δημιουργία νέας επέκτασης διαφήμισης, αν το τελικό URL είναι διαφορετικό
    Οι επεκτάσεις που διαφέρουν μόνο ως προς τα URL θεωρούνται ξεχωριστές επεκτάσεις, συνεπώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής CSV ή το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών", για να δημιουργήσετε μια νέα επέκταση που διαφέρει από μια υπάρχουσα επέκταση μόνο στο πεδίο URL.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας