Nhập tệp CSV trong Google Ads Editor

Nhập tệp CSV

Khi bạn đã chuẩn bị tệp CSV, hãy làm theo các bước sau để nhập tệp trong Google Ads Editor:

 1. Chọn Tài khoản > Nhập. (Nếu bạn có các thay đổi được đề xuất khác đang chờ xử lý, mục menu sẽ được tô xám. Khi bạn chấp nhận hoặc từ chối các đề xuất khác, bạn có thể tiếp tục).
 2. Chọn Từ tệp ... để chọn tệp hoặc Dán văn bản để sao chép và dán dữ liệu CSV.
 3. Xem xét tiêu đề cột. Nếu tiêu đề không chính xác, chọn tiêu đề đúng từ menu thả xuống.
  • Xem trước chỉ hiển thị tối đa 100 hàng trong tệp CSV của bạn. Nếu tệp của bạn có nhiều hơn 100 hàng, chúng sẽ được bao gồm trong quá trình nhập ngay cả khi không xuất hiện ở đây.
  • Bạn có thể có cùng một tiêu đề cho nhiều cột. Ví dụ: nếu bạn có các từ khóa trong hai cột, hãy chọn "Từ khóa" làm tiêu đề cột cho cả hai. Lưu ý rằng chỉ giá trị đầu tiên trong hàng nhất định bất kỳ mới được sử dụng.
 4. Nhấp vào Nhập. Bạn vẫn có thể hoàn nguyên việc nhập sau đó, nếu cần.
 5. Xem xét danh sách các nội dung thay đổi đã nhập. Nếu có vấn đề với tệp CSV, Google Ads Editor sẽ hiển thị danh sách các lỗi và nội dung cảnh báo.
 6. Nhấp vào Xem xét các nội dung thay đổi đã nhập.
 7. Các thay đổi đã được nhập từ tệp CSV được hiển thị dưới dạng những thay đổi được đề xuất trong tài khoản của bạn.
  • Để chấp nhận tất cả thay đổi, hãy nhấp vào Giữ các thay đổi được đề xuất.
  • Để từ chối tất cả thay đổi, hãy nhấp vào Từ chối các thay đổi được đề xuất.
  • Để xem xét và chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi riêng lẻ, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau.

Chỉnh sửa quảng cáo?

Bạn có thể sử dụng tệp nhập CSV để áp dụng các chỉnh sửa cho quảng cáo của mình mà không phải tạo lại chúng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quảng cáo hỗ trợ lịch sử phiên bản, vì bạn có thể thực hiện thay đổi đối với quảng cáo trong khi vẫn giữ lại dữ liệu lịch sử của chúng 

Chọn cột bạn muốn chỉnh sửa và đổi tên cột này bằng thẻ "#Original". Ví dụ: nếu bạn muốn thực hiện chỉnh sửa cho dòng tiêu đề trong một trong các quảng cáo của mình, hãy đánh dấu cột là Headline#Original. Sau đó, tạo một cột mới, không có thẻ #Original (trong trường hợp này, chỉ cần "Dòng tiêu đề" và viết các chỉnh sửa của bạn.

Tệp nhập CSV cho phép bạn chỉnh sửa quảng cáo của mình mà không mất bất kỳ dữ liệu lịch sử nào được liên kết với chúng, điều thường xảy ra khi tạo một quảng cáo mới.

Nếu bạn muốn chỉ thay đổi các trường URL trong quảng cáo của mình, trước tiên hãy kiểm tra cài đặt nhập URL của bạn.

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố