Stiahnutie jedného alebo viacerých účtov Google Ads

Stiahnutie účtu Google Ads v aplikácii Google Ads Editor

 1. Kliknutím na položku Účty otvorte správcu účtov.
 2. Kliknite na možnosť Pridať.
 3. Zadajte e-mailovú adresu účtu a heslo. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte časť účtu, ktorú chcete stiahnuť.
 5. Ak chcete rýchlo vybrať podskupinu kampaní, použite odkazy v spodnej časti dialógového okna: Všetky, Žiadne, Aktívne, Pozastavené. Ak si napríklad vyberiete odkaz Aktívne, stiahnete iba aktívne kampane. Pozastavené, odstránené a ukončené kampane zostanú na serveri.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Po stiahnutí rozbaľte účet aj kampane kliknutím na šípku (▶) v stromovom prehľade. Prečítajte si ďalšie informácie o navigácii v účte.

Stiahnutie viacerých účtov

Ak spravujete niekoľko účtov Google Ads, Google Ads Editor ich dokáže všetky uložiť, aby ste ich mohli jednoducho zobrazovať a upravovať. V aplikácii Google Ads Editor vo verzii 11.0 a novšej môžete otvárať a zobrazovať viaceré účty vedľa seba.

Ako otvoriť viaceré účty:

 1. Kliknutím na položku Účty otvorte správcu účtov.
 2. Vyberte účet odlišný od účtu, ktorý si práve prezeráte. Ak ste ešte nepridali ďalšie účty, kliknite na tlačidlo Pridať a postupujte podľa pokynov na pridanie ďalšieho účtu.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Stiahnutie účtov správcu

Ak máte účet správcu (predtým známy ako MKC), pomocou aplikácie Google Ads Editor môžete vykonávať zmeny v spravovaných účtoch prostredníctvom účtu správcu.

 1. Kliknutím na položku Účty otvorte správcu účtov.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať.
 3. Zadajte e-mailovú adresu účtu správcu a heslo (nie e-mailovú adresu a heslo pre spravovaný účet).
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Zobrazí sa zoznam spravovaných účtov s ich popisom alebo názvami kampaní (ak existujú). Voliteľné: Ak chcete zobraziť celý stromový prehľad účtov (vrátane nadradených účtov MKC a účtov, ktoré ste pridali, ale ešte nestiahli), začiarknite políčko pri texte Zobraziť stromový prehľad MKC.
 6. Vyberte účet a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 7. Vyberte časť účtu, ktorú chcete stiahnuť.
 8. Kliknite na tlačidlo Otvoriť. Tieto kroky zopakujte v prípade všetkých klientskych účtov, ktoré chcete stiahnuť.

Vyhľadávanie v rámci účtov správcu:

 1. Kliknutím na položku Účty otvorte správcu účtov.
 2. Vo vyhľadávacom poli zadajte hľadaný výraz.

Prepísanie zmien (stiahnutie celého účtu)

 1. Prejdite do ponuky Účet > Úplne stiahnuť. Google Ads Editor vás upozorní, že prídete o všetky neodoslané zmeny.
 2. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory