Preuzimanje jednog ili više Google Ads računa

Preuzimanje Google Ads računa u Google Ads uređivaču

 1. Kliknite Računi da biste otvorili upravitelj računa.
 2. Kliknite Dodaj.
 3. Unesite e-adresu i zaporku računa, a zatim kliknite Sljedeće.
 4. Odaberite dio računa koji želite preuzeti.
 5. Da biste brzo odabrali podskup kampanja, upotrijebite veze pri dnu dijaloškog okvira: SveNijednaAktivnePauzirane. Na primjer, ako odaberete Aktivne, preuzet ćete samo aktivne kampanje, a na poslužitelju ćete ostaviti pauzirane, uklonjene i završene kampanje.
 6. Kliknite U redu.

Kad preuzmete račun, proširite račun i kampanje klikanjem strelice (▶) u prikazu stabla. Saznajte više o kretanju računom.

Preuzimanje više računa

Ako upravljate većim brojem Google Ads računa, Google Ads uređivač može ih sve pohraniti radi jednostavnog pregledavanja i uređivanja. U Google Ads uređivaču 11.0 i novijim verzijama možete otvoriti i pregledati više računa jedan uz drugi.

Kako otvoriti više računa:

 1. Kliknite Računi da biste otvorili upravitelj računa.
 2. Odaberite račun koji se razlikuje od onog koji trenutačno pregledavate. Ako još niste dodali dodatne račune, kliknite Dodaj i slijedite korake da biste dodali drugi račun.
 3. Kliknite Otvori.

Preuzimanje računa upravitelja

Ako imate račun upravitelja (koji se ranije nazivao MCC), možete upotrebljavati Google Ads uređivač da biste izvršili izmjene upravljanih računa putem računa upravitelja.

 1. Kliknite Računi da biste otvorili upravitelj računa.
 2. Kliknite Dodaj.
 3. Unesite e-adresu i zaporku za račun upravitelja (ne e-adresu i zaporku upravljanog računa).
 4. Kliknite Dalje.
 5. Prikazat će se popis upravljanih računa uz opis računa ili naziv kampanje, ako je dostupno. Neobavezno: potvrdite okvir Prikaži MCC prikaz stabla da biste vidjeli cijelo stablo računa, uključujući MCC nadređene i račune koje ste dodali, ali ih niste još preuzeli.
 6. Odaberite račun i kliknite Otvori.
 7. Odaberite dio računa koji želite preuzeti.
 8. Kliknite Otvori. Ponovite postupak za sve druge račune klijenata koje želite preuzeti.

Kako pretraživati unutar računa upravitelja:

 1. Kliknite Računi da biste otvorili upravitelj računa.
 2. Unesite pretraživanje u polje za pretraživanje.

Poništavanje izmjena (dobivanje potpunog računa)

 1. Otvorite izbornik Račun > Potpuno preuzimanje. Google Ads uređivač upozorit će vas da će se sve neobjavljene izmjene izgubiti.
 2. Za nastavak kliknite U redu.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem