Edytor Google Ads w wersji 2.3

Nowości w Edytorze Google Ads

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i aktualizacjach wprowadzonych w Edytorze Google Ads w wersji 2.3 z marca 2023 r. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads

Na tej stronie

Nowe funkcje

Obsługa plików – komponenty z obrazem

Obsługa plików jest teraz dostępna w przypadku komponentów z obrazem. Umożliwia wygodne importowanie i eksportowanie komponentów z obrazem jako plików.

Widok kart – komponenty z obrazem

Możesz wyświetlać komponenty z obrazem jako karty, a nie tylko w widoku tabeli.

Pomoc dotycząca komponentów

Uwagi:
  • Starsze dane zostaną wycofane po uaktualnieniu komponentów. Więcej informacji o uaktualnieniu komponentów.
  • Lista typów wyświetla zmienione tabele komponentów w folderze „Biblioteka komponentów”.

Te komponenty są teraz w pełni obsługiwane:

  • Komponenty z obrazem. Starsze komponenty z obrazem są przenoszone do nowego formatu.
  • Komponenty tworzone automatycznie. Edytor automatycznie utworzy komponenty i będzie je wyświetlać obok tych przesłanych przez Ciebie.
  • Komponenty z lokalizacją. Starsze komponenty z lokalizacją są przenoszone do nowego formatu.
  • Komponenty z informacjami o firmie. Dodaj do reklam tekstowych informacje o firmie, np. nazwę lub logo.

Główny wyświetlany stan – przyciski

Niektóre przyczyny głównego wyświetlanego stanu to teraz klikalne przyciski. Możesz na przykład kliknąć przyczynę, dla której kampania może się nie wyświetlać, i otworzyć stronę, na której możesz rozwiązać problem. Przycisk głównego wyświetlanego stanu „Ograniczona z powodu budżetu” otwiera panel edycji w polu tekstowym budżetu, a przycisk „Ograniczona przez wartość docelową stawki” – panel edycji w polu strategii ustalania stawek.

Główny wyświetlany stan — pomoc

Dostępnych jest więcej przyczyn głównego wyświetlanego stanu:

  • Ograniczona przez wartość docelową stawki
  • Wkrótce będzie ograniczona z powodu budżetu

Automatyzacja komponentów tekstowych kampanii Performance Max

W kampaniach Performance Max możesz teraz włączać i wyłączać automatyzację komponentów tekstowych. Tę opcję znajdziesz w panelu edycji w sekcji „Komponenty tworzone automatycznie” razem z rozwinięciem końcowego adresu URL.

Rekomendacja „Dodaj sieć partnerów wideo Google”

Edytor wyświetla teraz rekomendacje dotyczące dodawania sieci partnerów wideo Google. Po włączeniu tej rekomendacji możesz używać tych samych opcji kierowania w kampaniach wideo w sieci partnerów wideo Google.

Eksplorator stawek

Edytor wyświetla teraz kilka rekomendowanych stawek, które uwzględniają przewidywane ulepszenia każdej opcji. Ta funkcja jest dostępna w strategiach ustalania stawek Docelowy CPA i Docelowy ROAS. Możesz użyć Eksploratora stawek, aby zwiększyć docelowy CPA lub obniżyć docelowy ROAS.

Kierowanie na lokalizację

Edytor obsługuje teraz kierowanie na lokalizację dla „promieni wokół grup lokalizacji” i „promieni wokół wszystkich lokalizacji w połączonym pliku danych”. Możesz więc wyświetlać reklamy użytkownikom znajdującym się w określonej odległości od Twojej firmy lub innych wybranych miejsc.

Obsługa reklam Discovery i kampanii z plikami danych o produktach

Edytor obsługuje teraz reklamy Discovery i kampanie z plikami danych o produktach. Dodaj grupy produktów do kampanii, aby wyświetlać produkty w reklamach Discovery.

Prawidłowe formy liczby mnogiej w komunikatach

Komunikaty zostały zaktualizowane z uwzględnieniem prawidłowych form liczby mnogiej w różnych językach. W języku angielskim dostępne są 2 formy liczby mnogiej, a w innych językach – 6.

Powiadomienia

W Edytorze 2.3 dostępnych jest więcej typów powiadomień. Użytkownicy Edytora mogą uzyskać dokładniejsze informacje o stanie swoich kont i najważniejszych zdarzeniach. W przypadku powiadomień dotyczących problemu, który można rozwiązać w Edytorze, użytkownicy mogą to zrobić od razu. W przypadku powiadomień, które wymagają wizyty na stronie Google Ads, precyzyjny link przekieruje użytkownika na odpowiednią stronę.


Wycofane funkcje

Dostosowanie stawek według najlepszej treści

Ustawienie „Dostosowanie stawek według najlepszej treści” nie jest już obsługiwane i zostało usunięte z Edytora 2.3.

Rekomendacja „Utwórz dynamiczne reklamy w wyszukiwarce”

Edytor w wersji 2.3 nie wyświetla już rekomendacji dotyczących tworzenia dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne