Edytor Google Ads w wersji 1.8

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach i aktualizacjach wprowadzonych w Edytorze Google Ads w wersji 1.8 z listopada 2021 r. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads.

Nowe funkcje

Strona Przegląd

W Edytorze Google Ads pojawił się nowy widok „Przegląd”, który przypomina stronę „Przegląd” w interfejsie wersji online Edytora Google Ads.

Widok „Automatyczne stosowanie” w sekcji „Rekomendacje”

„Automatyczne stosowanie” to nowy widok w sekcji „Rekomendacje”, który umożliwia włączanie i wyłączanie automatycznego stosowania określonych typów rekomendacji. Dowiedz się więcej o automatycznym stosowaniu rekomendacji w Google Ads

Obsługa komponentów do wykonywania połączeń opartych na komponentach

Edytor Google Ads w pełni obsługuje teraz komponenty do wykonywania połączeń oparte na komponentach, noszące też nazwę „Komponenty do wykonywania połączeń (uaktualnione)”.

Obsługa komponentów z cenami opartych na komponentach

Edytor Google Ads w pełni obsługuje teraz komponenty z cenami oparte na komponentach, noszące też nazwę „Komponenty z cenami (uaktualnione)”.

Obsługa komponentów z objaśnieniem dotyczącym hoteli opartych na komponentach

Edytor Google Ads w pełni obsługuje teraz komponenty z objaśnieniem dotyczącym hoteli oparte na komponentach, noszące też nazwę „Komponenty z objaśnieniem dotyczącym hoteli (uaktualnione)”.

Obsługa komponentów z linkiem do aplikacji opartych na komponentach

Edytor Google Ads w pełni obsługuje teraz komponenty z linkiem do aplikacji oparte na komponentach, noszące też nazwę „Komponenty z linkiem do aplikacji (uaktualnione)”.

Kampanie w Gmailu prowadzone w sieci reklamowej – teraz tylko do odczytu

Tworzenie nowych kampanii w Gmailu prowadzonych w sieci reklamowej nie jest już obsługiwane (chociaż nadal można edytować dotychczasowe kampanie). Poza tym w kampaniach tego typu nie można tworzyć nowych grup reklam (chociaż nadal można edytować dotychczasowe grupy). Nie można też tworzyć ani edytować reklam przeznaczonych do takich kampanii. Można zmieniać tylko usunięte i wstrzymane/wznowione reklamy oraz ich etykiety.

Aktualizacja trybu wyświetlania statystyk rekomendacji

W sekcji „Rekomendacje” możesz teraz wybrać maksymalnie 4 sposoby wyświetlania statystyk (np. wyświetlenia tygodniowo czy kliknięcia tygodniowo):

  • „Obecnie” (przed zastosowaniem rekomendacji),
  • „Szacunkowo” (prognoza z uwzględnieniem zastosowania rekomendacji),
  • „Wzrost” (bezwzględna różnica między statystykami bieżącymi a szacunkowymi),
  • „% wzrost” (różnica procentowa).

Rekomendacja typu „Zmień typ dopasowania” w przypadku słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym

Gdy zastosujesz w Edytorze Google Ads rekomendację typu „Zastosuj w dotychczasowych słowach kluczowych dopasowanie przybliżone”, spowoduje to teraz zmianę nie tylko modyfikatora dopasowania przybliżonego (BMM) i słów kluczowych w dopasowaniu do wyrażenia, ale też słów kluczowych w dopasowaniu ścisłym.

Obsługa większej liczby typów rekomendacji

Edytor Google Ads obsługuje obecnie także te typy rekomendacji:

  • „Skorzystaj z rozszerzania zasięgu kierowania”,
  • „Grupy reklam nie zawierają słów kluczowych”,
  • „Utwórz reklamy w pustych grupach reklam”,
  • „Przenieś niewykorzystane budżety”,
  • „Dodaj elastyczne reklamy displayowe”.

Zaktualizowana procedura logowania się

Logowanie się nie wymaga już kopiowania tokena z przeglądarki i wklejania go do Edytora Google Ads. Gdy zalogujesz się w przeglądarce, Edytor Google Ads zadziała automatycznie.

 

Już wkrótce wprowadzimy zmiany w procesie logowania do Edytora Google Ads. Aby się dowiedzieć, jak możesz się na nie przygotować, kliknij tutaj

 

Sygnały konwersji w przypadku niektórych rekomendacji

W panelu edycji w sekcji „Przykłady najważniejszych sygnałów” wyświetlanych jest teraz kilka typów rekomendacji.

Skuteczność reklam Discovery

Edytor Google Ads obsługuje teraz wskaźnik skuteczności reklamy w przypadku reklam Discovery i reklam karuzelowych Discovery.

Uwaga: po pobraniu wszystkie reklamy będą miały skuteczność „Oczekuje”. Aby uzyskać szczegółowe informacje o skuteczności reklam, uruchom narzędzie „Sprawdź skuteczność reklamy”.

Reguła niestandardowa: kampania korzystająca z inteligentnego określania stawek, która zawiera słowa kluczowe w dopasowaniu ścisłym lub do wyrażenia

Edytor Google Ads dodaje alerty do nowych aktywnych grup reklam w trwających kampaniach w sieci wyszukiwania, które korzystają ze strategii inteligentnego określania stawek (m.in. Docelowy CPA, Docelowy ROAS, Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji) oraz zawierają aktywne słowa kluczowe w dopasowaniu ścisłym lub do wyrażenia. Zalecamy zmianę dopasowania wszystkich takich słów kluczowych na dopasowanie przybliżone.

Uwaga: te alerty są ograniczone do nowych grup reklam, aby zapobiec pokrywaniu się z rekomendacją typu „Zastosuj w dotychczasowych słowach kluczowych dopasowanie przybliżone”, którą Edytor Google Ads także obsługuje.

Zmiany w kierowaniu na treści w kampaniach wideo zachęcających do działania

Edytor Google Ads dodaje alerty do aktywnych grup reklam w trwających kampaniach wideo zachęcających do działania, które zawierają aktywne słowa kluczowe, tematy, miejsca docelowe, aplikacje mobilne, kategorie aplikacji mobilnych, filmy w YouTube, kanały w YouTube lub lineupy wideo. Zalecamy usunięcie któregoś z tych rodzajów kryteriów.

Zmiany w kierowaniu na odbiorców

W przypadku grup reklam korzystających z nowych typów kierowania na odbiorców, np. kierowania „Odbiorcy (grupowo)”, możesz wybrać grupę odbiorców, na którą chcesz kierować reklamy. W przypadku nowych grup reklam możesz wybrać, czy mają korzystać z kierowania grupowego czy ze starszych segmentów odbiorców.

Rekomendacje związane z docelowym CPA w kampaniach w sieci reklamowej, kampaniach wideo zachęcających do działania i kampaniach Discovery

Na niektórych kontach możemy wyświetlać rekomendacje dotyczące docelowej stawki CPA w przypadku nowych kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo zachęcających do działania (zwanych też kampaniami „Wideo – zachęcanie do konwersji”) i kampanii Discovery. Podczas tworzenia nowej kampanii jednego z tych typów Edytor Google Ads automatycznie wypełnia stawkę CPA zalecaną wartością (jeśli jest dostępna), a także wyświetla ją w oknie edycji strategii ustalania stawek.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne