Uygulama kampanyaları için ilişkilendirme paylaşımı hakkında

Uygulama ilişkilendirme [hero image]

Uygulama ilişkilendirme paylaşımı, uygulama yükleme kampanyalarınızın, uygulama etkileşimi ve uygulama derin bağlantılı kampanyalar ile paylaşılan yükleme sonrası dönüşümleri ayrıca ilişkilendirmesine ve izlemesine olanak tanıyarak uygulama yükleme kampanyalarınızı optimize eden ve otomatik olarak etkinleştirilen bir özelliktir. Bu kampanyalar tek tek ilişkilendirme almaya devam edecektir.

Şimdiye kadar Uygulama kampanyalarında yalnızca son tıklama ilişkilendirmesi modelleri kullanılabiliyordu. Son tıklama ilişkilendirmesi nedeniyle yüklemelere yönelik uygulama kampanyası (ACi) modelleri, söz konusu dönüşümler ACi kampanyasının dönüşüm aralığı içinde olsa bile etkileşime yönelik uygulama kampanyaları (ACe) gibi diğer kampanyalarla ilişkilendirilen başka yükleme sonrası etkinliklerine erişemiyordu. Bu durum, ACi modellerinin, ACi kampanyalarıyla ilişkilendirilecek yükleme sonrası etkinliklerinin eksik sayılmasına yol açıyordu. Kısacası, uygulama ilişkilendirme paylaşımı, hem yükleme kampanyalarının hem de yükleme dışı kampanyaların (örneğin, etkileşim kampanyaları ve uygulama derin bağlantılı kampanyalar) dönüşümler için ilişkilendirme paylaşmasına imkan veriyor ve iki kampanya arasında toplam kaç dönüşüm sayıldığını takip etmenize olanak tanıyor.

Uygulama ilişkilendirmenin işleyiş şeklini gösteren şema

Avantajları

Uygulama kampanyaları için ilişkilendirme paylaşımı, aynı hesapta yayınlanan tüm kampanyalar için tam ilişkilendirme yapılmasına olanak tanır. Özellikle şu konularda yararlıdır:

  • Hem yükleme kampanyalarının hem de yükleme dışı kampanyaların makine öğrenimi modellerinin, kampanya optimizasyonu için gereken doğru ilişkilendirmeyi almasını sağlar.
  • Aynı hesapta yayınlanan ACi ve ACe kampanyalarında kaç dönüşüm sayıldığını takip etme imkanı tanır.
  • Son tıklama ilişkilendirmesi nedeniyle ACi modelleri için kaybedilen dönüşümleri en düşük seviyeye indirir.

Raporlama

"Kampanya" sayfasında, bildirilen bu ilişkilendirmeleri varsayılan olarak performans sütunlarınıza eklenen "Katılım sağlanan uygulama içi işlemler" sütununda görebilirsiniz. Bu sütunda, her bir yüklemelere yönelik uygulama kampanyasının sağladığı toplam yükleme sonrası dönüşüm sayısını görürsünüz. Bunlar, yükleme dışı kampanyalarla "paylaşılan" dönüşümleri içerir. "Maliyet/Katılım sağlanan uygulama içi işlemler" sütununda, katılım sağlanan bir uygulama içi işlemin ortalama maliyetini de görürsünüz. Her kampanya türü uygulama içi işlemler için bağımsız ilişkilendirme aldığından, her bir kampanya türüne ait raporları da görebilirsiniz.

"Araçlar ve Ayarlar" üst gezinme menüsündeki "Ölçüm" bölümünde Dönüşümler'i tıklayıp "Uygulama ilişkilendirme paylaşımı" öğesine ait aşağı oku tıklayarak ve "Uygulama kampanyaları için ilişkilendirmeyi paylaş" kutusunun işaretini kaldırarak uygulama ilişkilendirme paylaşımını devre dışı bırakabilirsiniz.

İlgili makaleler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın