Računi upraviteljev (MCC): O ravneh dostopa uporabnikov za račun upravitelja

Tako kot v posameznih računih Google Ads lahko druge uporabnike povabite v svoj račun upravitelja. Tem uporabnikom lahko dodelite eno od petih ravni dostopa in s tem določite, kaj lahko delajo v računu upravitelja:

 • Skrbniški: Ogled, urejanje in upravljanje katerega koli dela računa, vključno z upravljanjem hierarhije.
 • Standardni: Ogled, urejanje in upravljanje katerega koli dela računa, razen upravljanja hierarhij.
 • Samo za branje: Brskanje po računu upravitelja.
 • Samo e-pošta: Prejemanje e-poštnih obvestil za račune upraviteljev.
 • Obračunavanje: Ogled in urejanje informacij za obračun.

V tem članku je opisano, kaj lahko uporabniki z različnimi ravnmi dostopa delajo v računu upravitelja.

Ravni dostopa uporabnikov

Obseg dostopa, ki ga ima posamezni uporabnik v računu upravitelja in povezanih računih, je odvisen od dveh dejavnikov:

 • raven dostopa, ki ga ima za zadevni račun upravitelja;
 • ali je račun upravitelja lastnik računa stranke.

Tukaj je podroben pregled različnih ravni dostopa za uporabnike računov upravitelja in katere funkcije so jim na voljo:

Raven dostopa za uporabnika računa upravitelja Uporabnik računa upravitelja v računu upravitelja ima te možnosti Uporabnik računa upravitelja v povezanih računih strank ima te možnosti
Skrbniški dostop

Ogled, urejanje in upravljanje vseh delov računa upravitelja ter izvajanje vseh skrbniških dejanj v računu upravitelja, vključno s temi:

 • Povezovanje obstoječih računov strank in ustvarjanje novih povezanih računov strank.
 • Sprejem in zavrnitev zahtev za povezovanje računa upravitelja.
 • Prekinitev povezave med računi podupraviteljev in računi strank.
 • Pošiljanje povabil uporabnikom
 • Preklic povabil, ki so jih poslali drugi uporabniki z dostopom do računa.
 • Odstranitev uporabnika.
 • Spreminjanje ravni dostopa uporabnikov.

Če račun upravitelja ni skrbniški lastnik, si uporabnik s skrbniškim dostopom lahko ogleduje, ureja in upravlja vse dele povezanega računa stranke in v računu stranke izvaja omejena skrbniška dejanja, kot so ta:

 • Pošiljanje vabil uporabnikom s standardnim dostopom, dostopom samo za branje ali dostopom samo do e-poštnih sporočil.
 • Spreminjanje dostopa uporabnikov iz standardnega dostopa v dostop samo za branje.
 • Spreminjanje dostopa uporabnikov iz dostopa samo za branje v standardni dostop.

Poleg tega velja, da če je račun upravitelja lastnik, lahko uporabnik s skrbniškim dostopom izvaja ta dejanja:

 • Pošiljanje povabil uporabnikom s skrbniškim dostopom.
 • Odstranjevanje uporabnikov s skrbniškim dostopom.
 • Spreminjanje dostopa uporabnikov iz skrbniškega v standardni dostop ali dostop samo za branje.
 • Spreminjanje dostopa uporabnikov iz dostopa samo za branje ali standardnega dostopa v skrbniški dostop.
 • Prenos lastništva na drug račun upravitelja.
 • Odstranjevanje skrbniškega lastništva.
 • Sprejem in zavrnitev zahtev za povezavo, ki jih pošljejo drugi računi upraviteljev.
 • Prekinitev povezave z drugim računom upravitelja.
 • Vklop ali izklop deljenja seznamov za ponovno trženje.
Standardni dostop Ogled, urejanje in upravljanje vseh delov računa upravitelja (z izjemo zgoraj opisanih skrbniških opravil, ki so na voljo samo uporabnikom s skrbniškim dostopom). Ogled, urejanje in upravljanje vseh delov povezanih računov strank in oglaševalskih akcij (z izjemo zgoraj opisanih skrbniških opravil, ki so na voljo samo uporabnikom s skrbniškim dostopom).
Dostop samo za branje Brskanje v računu upravitelja.
 • Brskanje v povezanih računih strank.
 • Urejanje in priprava poročil za povezane račune strank.
 • Prejemanje e-poštnih obvestil za povezane račune strank.
 • Prejemanje po e-pošti poslanih poročil, če je dodan na e-poštni seznam.

Opomba: Uporabniki, ki imajo dostop »Samo za branje«, ne morejo spreminjati računa (na primer kopirati in lepiti entitet, kot so oglaševalske akcije).

Dostop do obračunov Ogled in urejanje informacij za obračun.
 • Pri računih strank, ki uporabljajo samodejna ali ročna plačila (in ne mesečnega izdajanja računov), si lahko uporabniki za obračunavanje ogledajo in urejajo informacije za obračun v teh računih strank.
 • Pri mesečnem izdajanju računov morajo biti informacije za obračun shranjene na ravni računa upravitelja, tako da upravljanje mesečnega izdajanja računov na ravni stranke ni mogoče.
Dostop samo do e-pošte Prejemanje e-poštnih obvestil za račune upraviteljev.
 • Prejemanje e-poštnih obvestil za povezane račune strank.
 • Prejemanje po e-pošti poslanih poročil, če je dodan na e-poštni seznam.
Opomba: Uporabniki, ki imajo dostop »Samo do e-pošte«, ne morejo spreminjati računa (na primer kopirati in lepiti entitet, kot so oglaševalske akcije).

Dostop uporabnikov do računov upraviteljev, povezanih z računom upravitelja

Ko je vaš račun upravitelja povezan z drugim računom upravitelja, velja za uporabnike, ki imajo dostop do vašega računa upravitelja, to:

 • Uporabniki v računu upravitelja lahko izvajajo spremembe v računih upravitelja na ravni pod računom upravitelja, do katerega imajo dostop.
 • Uporabniki v računu upravitelja ne morejo izvajati sprememb v računih upravitelja na ravni nad računom upravitelja, do katerega imajo dostop.

Sorodne povezave

Stran s temo o računih upravitelja (MCC)

Upravljanje uporabnikov

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni