Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης χρηστών για τον λογαριασμό υπευθύνου

Όπως συμβαίνει και με τους ατομικούς λογαριασμούς Google Ads, μπορείτε να προσκαλείτε άλλους χρήστες στον λογαριασμό υπευθύνου. Μπορείτε να επιλέξετε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι χρήστες εντός του λογαριασμού υπευθύνου, εκχωρώντας τους ένα από τα 5 επίπεδα πρόσβασης: Διαχειριστή, Πλήρης, Μόνο για ανάγνωση, Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Χρέωση.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες των χρηστών στον λογαριασμό υπευθύνου σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης.

Επίπεδα πρόσβασης χρηστών

Υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν αυτά που μπορεί να δει και να κάνει ένας χρήστης σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, καθώς και τους λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν:

 • Το επίπεδο πρόσβασης που του έχει παραχωρηθεί για αυτόν τον λογαριασμό υπευθύνου.
 • Αν ο λογαριασμός υπευθύνου είναι κάτοχος του λογαριασμού πελάτη.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης για χρήστες λογαριασμών υπευθύνου και των δυνατοτήτων τους:

Επίπεδο πρόσβασης για χρήστη λογαριασμού υπευθύνου Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης λογαριασμού υπευθύνου στον λογαριασμό υπευθύνου Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης λογαριασμού υπευθύνου σε συνδεδεμένους λογαριασμούς πελάτη
Πρόσβαση διαχειριστή

Προβολή, πραγματοποίηση αλλαγών και διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος του λογαριασμού υπευθύνου και ολοκλήρωση όλων των ενεργειών διαχειριστή στον λογαριασμό υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Σύνδεση υπαρχόντων λογαριασμών πελάτη και δημιουργία νέων συνδεδεμένων λογαριασμών πελάτη
 • Αποδοχή και απόρριψη αιτημάτων σύνδεσης λογαριασμών υπευθύνου
 • Αποσύνδεση λογαριασμών βοηθού υπευθύνου και λογαριασμών πελατών
 • Πρόσκληση χρηστών
 • Ακύρωση προσκλήσεων που έχουν αποσταλεί από άλλους χρήστες με πρόσβαση στον λογαριασμό
 • Κατάργηση χρήστη
 • Αλλαγή επιπέδων πρόσβασης για χρήστες

Αν ο λογαριασμός υπευθύνου δεν είναι κάτοχος με δικαιώματα διαχείρισης, ένας χρήστης με πρόσβαση διαχειριστή μπορεί να προβάλλει, να πραγματοποιεί αλλαγές και να διαχειρίζεται οποιοδήποτε τμήμα του συνδεδεμένου λογαριασμού πελάτη, καθώς και να ολοκληρώνει περιορισμένες ενέργειες διαχείρισης στον λογαριασμό πελάτη, όπως είναι οι εξής:

 • Πρόσκληση χρηστών με επίπεδα πρόσβασης Πλήρης, Μόνο για ανάγνωση ή Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Πλήρης σε Μόνο για ανάγνωση
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Μόνο για ανάγνωση σε Πλήρης

Επιπλέον, αν ο λογαριασμός υπευθύνου είναι κάτοχος, ένας χρήστης με πρόσβαση διαχειριστή μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες:

 • Πρόσκληση χρηστών με πρόσβαση διαχειριστή
 • Κατάργηση χρηστών με πρόσβαση διαχειριστή
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Διαχειριστή σε Πλήρης ή Μόνο για ανάγνωση
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Μόνο για ανάγνωση ή Πλήρης σε Διαχειριστή
 • Μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε άλλον λογαριασμό υπευθύνου
 • Κατάργηση ιδιοκτησίας διαχείρισης
 • Αποδοχή και απόρριψη αιτημάτων σύνδεσης από άλλους λογαριασμούς υπευθύνου
 • Αποσύνδεση άλλου λογαριασμού υπευθύνου
 • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κοινής χρήσης λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ
Πλήρης πρόσβαση Προβολή, πραγματοποίηση αλλαγών και διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος του λογαριασμού υπευθύνου με εξαίρεση τις εργασίες διαχείρισης που περιγράφονται παραπάνω, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστες με πρόσβαση διαχειριστή. Προβολή, πραγματοποίηση αλλαγών και διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος των συνδεδεμένων λογαριασμών πελάτη και των καμπανιών με εξαίρεση τις εργασίες διαχείρισης που περιγράφονται παραπάνω, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστες με πρόσβαση διαχειριστή.
Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση Περιήγηση στον λογαριασμό υπευθύνου
 • Περιήγηση σε συνδεδεμένους λογαριασμούς πελάτη
 • Επεξεργασία και εκτέλεση αναφορών για συνδεδεμένους λογαριασμούς πελάτη
 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για συνδεδεμένους λογαριασμούς πελάτη
 • Λήψη αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο χρήστης έχει προστεθεί σε λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Οι χρήστες με πρόσβαση Μόνο για ανάγνωση δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στον λογαριασμό (για παράδειγμα, αντιγραφή και επικόλληση οντοτήτων όπως καμπάνιες).

Χρέωση Προβολή και πραγματοποίηση αλλαγών σε στοιχεία χρέωσης
 • Για λογαριασμούς πελάτη που χρησιμοποιούν αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (σε αντίθεση με τη μηνιαία τιμολόγηση), οι χρήστες με πρόσβαση Χρέωση μπορούν να προβάλλουν και να πραγματοποιούν αλλαγές σε στοιχεία χρέωσης εντός αυτών των λογαριασμών πελάτη.
 • Για τη μηνιαία τιμολόγηση, τα στοιχεία χρέωσης πρέπει να αποθηκεύονται στο επίπεδο λογαριασμού υπευθύνου. Επομένως, δεν είναι δυνατή η διαχείριση της μηνιαίας τιμολόγησης σε επίπεδο πελάτη.
Πρόσβαση μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για λογαριασμούς υπευθύνου.
 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για συνδεδεμένους λογαριασμούς πελάτη
 • Λήψη αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο χρήστης έχει προστεθεί σε λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σημείωση: Οι χρήστες με πρόσβαση Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στον λογαριασμό (για παράδειγμα, αντιγραφή και επικόλληση οντοτήτων, όπως καμπάνιες).

Πρόσβαση χρηστών σε λογαριασμούς υπευθύνου που είναι συνδεδεμένοι με τον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου

Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό υπευθύνου με έναν άλλον λογαριασμό υπευθύνου, δείτε τι ισχύει για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου:

 • Οι χρήστες σε έναν λογαριασμό υπευθύνου μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές σε λογαριασμούς υπευθύνων κάτω από τον λογαριασμό υπευθύνου στον οποίο έχουν πρόσβαση.
 • Οι χρήστες σε έναν λογαριασμό υπευθύνου δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές σε λογαριασμούς υπευθύνων πάνω από τον λογαριασμό υπευθύνου στον οποίο έχουν πρόσβαση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

 •  

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας