Tips og anbefalte fremgangsmåter for hotellkampanjer

Hvis du kjører hotellkampanjer i Google Ads, får du tilgang til en rekke budverktøy med fleksible faktureringsalternativer. Du kan dermed automatisk dekke markedet du retter deg mot, uten å måtte justere budene selv.

I denne artikkelen presenterer vi tips om og anbefalte fremgangsmåter for budgivning. Hensikten med disse er at du enklere skal få oversikt over de ulike smarte budstrategiene du kan bruke i hotellkampanjer, i disse tidene hvor brukernes etterspørsel er i stadig endring.

Anbefalte fremgangsmåter for effektiv, tidsbesparende administrering av hotellkampanjer

 • Fastslå forretnings- og resultatmålene du ønsker å nå. Finn ut mer om hvordan du kan fastsette mål for bestemte hoteller ved hjelp av kampanjer og annonsegrupper
 • Ta en nøye vurdering av hvilke ressurser du har til rådighet, og hvilken risikotoleranse du har. Hvis du kan håndtere avstemminger, bør du vurdere å bruke programmet for provisjon (per opphold), hvor det tas høyde for risikoen som følger av store antall avbestillinger. Hvis du ikke kan håndtere avstemminger per nå, kan du bruke budstrategien provisjon (per konvertering), hvor avstemminger ikke er nødvendig.
 • Når du har bestemt deg for en budstrategi, kan du finne ut hvordan du fastsetter de rette budene eller provisjonssatsene i tråd med de til enhver tid aktuelle markedsforholdene, for eksempel om du skulle ha en plutselig opp- eller nedgang i volum eller konverteringsfrekvens. 
 • Identifiser endringer i kundereisen, og juster budene dine i tråd med dette. Brukerne kan for eksempel gå over til visse enhetstyper eller i økende grad forhåndsbestille god tid i forveien, og det kan også forekomme betydelige oppsving i visse markeder i tråd med at ulike regioner kommer seg til hektene etter covid-19 til ulike tidspunkter.

Med disse tipsene kan det bli enklere å gjøre de rette avveielsene i forbindelse med budstrategier:

1. Finn den riktige budstrategien for hotellkampanjen

Når klikk- og konverteringstrender svinger ustanselig, kan du dekke det ønskede markedet med smart budgivning på bakgrunn av signaler – for eksempel brukerens geografiske posisjon – på auksjonstidspunktet.

Hvis du verken har tid eller ressurser til å oppdatere bud regelmessig og svare raskt på endringer, kan du vurdere å bruke en av de smarte budstrategiene vi lister opp nedenfor.

Merk: Du må bruke konverteringssporing for hotellkampanjer i alle smarte budstrategier.
 • Provisjon (per opphold): Med denne strategien blir ikke kanselleringer noen risikofylt affære. Du betaler bare når gjesten faktisk har oppholdt seg på hotellet. Finn ut mer om provisjon (per opphold) for hotellannonser
  • Med denne strategien må du laste opp avstemmingsrapporter etter at gjesteopphold er gjennomført.
 • Provisjon (per konvertering): Med denne strategien kan du automatisk optimalisere for bestillinger, selv i tider der brukernes etterspørsel endres raskt. Du betaler bare når folk faktisk legger inn bestillinger. Finn ut mer om provisjon (per konvertering) for hotellannonser
  • Hvis du ikke får til å konfigurere konverteringssporing, er kanskje CPC-budgivning svaret, for da får du fortsatt optimalisert via budjusteringer.
 • Utvidet CPC (ECPC): Med denne strategien får du full kontroll over det høyeste CPC-budet ditt samtidig som oppsettet automatisk justeres for at du skal få flere bestillinger. Finn ut mer om utvidet CPC-bud for hotellannonser

Tips: Hvis du bruker ECPC eller provisjon (per konvertering), kan du dessuten laste opp konverteringer utenfor nettet via Konverteringsimport-funksjonen i Google Ads. Dette kan være spesielt nyttig hvis bestillingene dine forekommer på nettstedet til en partner, eller om en viss prosess må gjennomføres etter selve bestillingen, før bestillingen er bekreftet. Med sporing av konverteringer på nettet får du imidlertid som regel bedre resultater med smart budgivning. Det kommer av at det ikke foreligger noen forsinkelser mellom konverteringen og registreringen av den.

2. Fastsett budene i tråd med nåværende trender

Provisjonssatsen eller det høyeste CPC-budet du fastsetter i budinnstillingene i kampanjen, er den beste løsningen for å holde kontroll over resultatene og budsjettene dine. Her er noen tips:

 • Ta høyde for mange avbestillinger. Med provisjon (per opphold) blir det automatisk tatt høyde for avbestillingsfrekvenser. Uten denne strategien kan du bli nødt til å ta høyde for uvanlig høye avbestillingsfrekvenser når du skal fastsette budet ditt.

Eksempel

Hvis du bruker provisjon (per konvertering) i kampanjen din for å skaffe deg bestillinger av høyest mulig verdi til en provisjonssats på 17 %, men du opplever at 40 % av alle bestillingene blir kansellert, kan du redusere provisjonssatsen til 10–11 % for å oppnå høyere ROAS-verdi fratrukket kanselleringene.
 • Forutse kommende endringer. I smarte budstrategier blir konverteringene optimalisert for deg, basert på tidligere konverteringsfrekvenser. Hvis du forutser en plutselig endring i markedet som ikke gjenspeiler trendene som er observert i den foregående måneden, kan du justere budene og målene dine i tråd med dette.

Eksempel

Land A har kunngjort at reiseforbudet innenlands skal oppheves fra og med neste måned. Du vet at etterspørselen etter reiser kommer til å bli betydelig høyere i løpet av de neste ukene sammenlignet med i den foregående måneden. For at du skal kunne sko deg på denne muligheten, bør du vurdere å øke provisjonssatsen (hvis du bruker smart budgivning) eller CPC-verdien din i kampanjer med trafikk i land A.

3. Hold oversikt over trendene til enhver tid

Med disse ekstra verktøyene kan du identifisere hvordan kundereisen endres:

 • Rapportering i Google Ads: Det finnes mange dimensjoner i Google Ads som er tuftet på reiserute. Med disse kan du inndele resultatene du oppnår med hotellkampanjene dine, for eksempel etter type sats og forhåndsbestilling. Kunnskap om slike trender kan være svært nyttig når du skal treffe beslutninger om bud og kampanjeoppsett.
 • Think with Google:Think with Google blir det regelmessig publisert trender og makrostatistikk du bør lese gjennom for å forstå hvordan du effektivt kan nå ut til reisende. Du kan for eksempel merke av for Google Søketrender for å se hvilken søkeinteresse det finnes for «åpne hoteller» på ulike geografiske steder.
 • Budsimulatoren: Hvis du har en strategi tuftet på CPC eller provisjon, kan du bruke Budsimulatoren i hotellkampanjer for å anslå hvordan budendringer påvirker verdien rapportert i beregninger som klikk, visninger og konverteringer.
Merk: Budsimulatoren bruker historiske data fra de siste sju dagene og beregner ikke fremtidige resultater.

4. Juster målene med segmenter som kan bys på

I hotellkampanjer har du tilgang til avanserte budjusterende dimensjoner, så du kan optimalisere for de målene som er viktige for deg, uansett om du bruker smart budgivning eller ikke. I hotellkampanjer er det bare i disse strategiene du kan legge inn budjusteringer: CPC, ECPC og provisjon (per konvertering).

Eksempel

Alt etter hva som er situasjonen din, kan du for eksempel bruke disse budjusteringene:

 • Du bruker provisjon (per konvertering), hvor det automatisk optimaliseres for avkastning på annonsekostnader før eventuelle avbestillinger, og du vil redusere trafikk som sannsynligvis fører til avbestillinger. Videre ser du at sannsynligheten for avbestilling er lavest på bestillinger hvor innsjekking er samme dag (i kveld). Denne etterspørselen kan du stille ved å angi en positiv budjustering via et vindu for forhåndsbestillinger, eller du kan bruke en negativ budjustering for å forlenge bestillingsvinduet.
 • Du bruker CPC-budgivning og legger merke til at trafikken fra mobil har økt betraktelig nå som folk i stor grad holder seg hjemme. Du kan vurdere å legge inn en budjustering for enhetstype for å ta høyde for denne atferdsendringen.
  • Denne endringen i trafikkmønster blir automatisk tatt med i betraktningen om du bruker smart budgivning.

Du kan evaluere resultatene du oppnår med budjusteringene dine, ved å inndele resultatberegningene etter den budjusterende dimensjonen du benyttet deg av.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false