Най-добри практики и съвети за офериране за кампании за хотели

За кампаниите за хотели в Google Ads се предлагат няколко инструмента за офериране, които предоставят опции за гъвкаво таксуване и Ви дават възможност да достигнете до целевия си пазар, без да коригирате офертите си.

В тази статия са изброени най-добри практики и съвети за офериране, които да Ви помогнат с навигирането из стратегиите за „Интелигентно офериране“ за кампании за хотели, особено когато потребителското търсене бързо се променя.

Най-добри практики за управление на кампании за хотели – ефективно и с минимално усилие

 • Определете Вашите цели за кампаниите и ефективността. Научете повече за задаването на цели за конкретни хотели посредством кампании и рекламни групи
 • Обмислете с какви ресурси разполагате и каква е толерантността Ви към риск. Ако можете да управлявате съгласуването, помислете дали да не използвате програма за Комисиони (на престой), която смекчава риска от голям брой анулирания. Ако понастоящем съгласуването не е възможно, стратегията за офериране Комисиони (на реализация) не го изисква.
 • След като бъде определена правилната стратегия за офериране, научете как да задавате подходящи проценти за комисиони или оферти, за да взимате предвид променящите се условия, като например скоковете и спадовете в обема или процента на реализация.
 • Определете как се променя поведението на пътуващите и коригирайте офертите си по подходящ начин. Възможно е например да се забелязват промени в използваните типове устройства или прозорците за предварителна резервация, както и да има скокове в активността на определени пазари, тъй като различните региони се възстановяват от COVID-19 по различни време.

Ето някои съвети, които може да Ви помогнат да се справите по-лесно със сложността на стратегиите за офериране:

1. Определете правилната стратегия за офериране за кампанията Ви за хотели

Когато тенденциите в кликванията и реализациите се променят постоянно, „Интелигентно офериране“ може да Ви помогне да достигнете целевия си пазар с помощта на сигнали по време на търга, като например местоположение на потребителя.

Ако нямате ресурсите, необходими за бързото актуализиране на офертите и реагиране на промените, помислете дали да не използвате една от следните стратегии за „Интелигентно офериране“:

Забележка: Всички стратегии за „Интелигентно офериране“ изискват проследяване на реализациите от кампании за хотели.

Съвет: Ако използвате ECPC или „Комисиони (на реализация)“, можете също да използвате функцията на Google Ads за импортиране на реализациите, за да качвате офлайн реализации. Това е полезно, ако резервациите Ви се правят на уебсайт на партньор или ако резервацията трябва да се обработи, преди да бъде потвърдена. Обикновено проследяването на онлайн реализациите осигурява по-добра ефективност за „Интелигентно офериране“, защото не при него няма забавяне.

2. Задайте офертите си така, че да взимат предвид текущите тенденции

Процентът комисиона или офертата за максимална CPC, които задавате в настройките за офериране на кампанията Ви, са най-добрият начин да управлявате ефективността и бюджетите. Ето някои съвети:

 • Взимайте предвид високия процент анулирания. „Комисиони (на престой)“ автоматично взима предвид процента анулирания, но ако не я използвате, може да се наложи да зададете офертата си така, че да взема под внимание необичайно висок процент анулирания.

Пример

Ако кампанията Ви използва „Комисиони (на реализация)“ за автоматично придобиване на резервациите с най-висока за Вас стойност при процент комисиона 17%, но забелязвате, че 40% от всички резервации биват анулирани, можете да промените процента на комисионата на 10% – 11%, за да подобрите нетната стойност на ROAS при анулиране.
 • Очаквайте промените. Стратегиите за „Интелигентно офериране“ ще оптимизират реализациите вместо Вас въз основа на предходните проценти на реализация. Ако очаквате внезапна промяна в системата, която не отразява тенденциите от последния месец, коригирайте офертите и целите според очакванията си.

Пример

Държава Х обявява, че от следващия месец се отменя забраната за пътуване между регионите на територията ѝ. Очаквате през следващите седмици пътуванията значително да зачестят в сравнение с миналия месец. За да се възползвате от ситуацията, обмислете увеличаване на процента комисиона (ако използвате „Интелигентно офериране“) или CPC за кампании с трафик в държава Х.

3. Следете променящите се тенденции

Следните допълнителни инструменти могат да Ви помогнат да разберете как се променя поведението на пътуващите:

 • Отчитане в Google Ads: Google Ads предоставя много величини за конкретни маршрути, по които можете да сегментирате ефективността на кампаниите си за хотели, като например предварителна резервация и тип цена. Тези тенденции може да са Ви полезни, тъй като Ви предоставят информация, въз основа на която да настройвате кампанията и оферирането.
 • Think with Google: Think with Google редовно публикува макростатистика и тенденции, които може да Ви помогнат да разберете как да достигате ефективно до пътуващите. Можете например да разгледате Google Тенденции, за да видите популярността на заявки като „работещи хотели“ в различни географски местоположения.
 • Симулатор на оферти: ако използвате комисиона или CPC, можете да се възползвате от симулатора на оферти за кампании за хотели, за да прогнозирате как промените на офертата Ви ще се отразят върху показателите за ефективността, като например импресии, кликвания и реализации.
Забележка: Симулаторът на оферти използва данните от последните 7 дни и не предвижда бъдещата ефективност.

4. Коригирайте целите си чрез сегменти с възможност за офериране

Кампаниите за хотели предлагат разнообразни величини за корекция на офертите, така че можете да оптимизирате за важните за Вас цели, без значение дали използвате „Интелигентно офериране“.Корекциите на офертите за кампании за хотели се поддържат за следните стратегии за офериране: „Комисиона (на реализация)“, ECPC и CPC.

Пример

Можете да приложите следните корекции на офертите в зависимост от Вашия случай на употреба:

 • Използвате стратегията „Комисиони (на реализация)“, която автоматично оптимизира за възвръщаемост на разходите за реклама преди анулиране, и искате да отклоните трафика от резервациите, които вероятно ще бъдат анулирани. Забелязвате, че резервациите за „тази вечер“ са с най-малка вероятност да бъдат анулирани. Бихте могли да зададете положителна корекция на офертите, като използвате прозорец за предварителна резервация, за да се възползвате от това търсене, или да приложите отрицателна корекция на офертите за по-продължителни прозорци за резервация.
 • Използвате офериране за CPC и забелязвате, че тъй като сега хората си стоят вкъщи, значителна част от трафика се е прехвърлила към мобилни устройства. Бихте могли да зададете корекция на офертите според типа устройство, за да бъде взет предвид този модел на поведение.
  • Когато използвате „Интелигентно офериране“, промяната в посоката на трафика се взема предвид автоматично.

Можете да оцените ефективността на корекциите на офертите си, като сегментирате показателите за ефективността по приложените величини за коригиране на офертите.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false