Thiết lập thông báo đẩy (Ứng dụng Google Ads)

Bật thông báo đẩy trong ứng dụng Google Ads để nhận thông tin cập nhật liên quan về những thay đổi hiệu suất, tính năng mới và nội dung đề xuất mà bạn có thể làm theo để cải thiện hiệu suất hoạt động cho chiến dịch dù bạn đang ở đâu.

Cách thiết lập thông báo đẩy

Bật thông báo cho thiết bị iOS

  1. Nhấn vào biểu tượng Thêm trên thanh điều hướng ở phía dưới cùng, rồi chọn Cài đặt.
  2. Nhấn vào Bật thông báo.
  3. Nhấn vào Thông báo.
  4. Nhấn vào Cho phép thông báo.

Bật thông báo cho thiết bị Android

  1. Nhấn vào biểu tượng Thêm trên thanh điều hướng ở phía dưới cùng, rồi chọn Cài đặt.
  2. Nhấn vào Bật thông báo.
  3. Nhấn vào Thông báo.
  4. Nhấn vào Hiển thị thông báo.

Chọn loại thông báo

  1. Nhấn vào biểu tượng Thêm trên thanh điều hướng ở phía dưới cùng, rồi chọn Cài đặt.
  2. Bật các loại thông báo mà bạn muốn nhận. Nếu nút bật tắt không hiển thị, trước tiên, hãy nhấn vào một loại thông báo mà bạn muốn nhận rồi nhấn vào Hiển thị thông báo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false