Om anpassade variabler för konverteringar

Med anpassade variabler kan du tilldela anpassade dimensioner med konverteringshändelser som är viktiga för ditt företag. Detta lägger till mer omfattande data i dina konverteringar så att du kan segmentera rapporterna ytterligare. Det ger dig en mer detaljerad överblick över vilken typ av konverteringar som genereras från dina kampanjer.

I den här artikeln beskriver vi vad anpassade variabler är och hur de fungerar.

Så fungerar det

Du kan skapa en anpassad variabel genom att använda taggar för konverteringsspårning eller ladda upp offlinekonverteringar:

  • Taggar för konverteringsspårning: Du kan definiera och lägga till nya parametrar i taggen för konverteringsspårning. De nya parametrarna fylls i automatiskt i Google Ads kort efter att du har lagt till dem i taggen för konverteringsspårning. För att denna data ska registreras måste du aktivera parametrarna i Google Ads. När du har aktiverat de anpassade variablerna i ditt konto börjar informationen registreras och blir tillgänglig så att du kan segmentera rapporterna efter några timmar.
  • Offlinekonverteringar: Du kan inkludera anpassade konverteringsvärden i offlinekonverteringar som laddas upp manuellt, importeras automatiskt via tredje part eller läggs till via Google Ads API. När du har skapat och aktiverat de anpassade variablerna i ditt konto kan du använda informationen för att lägga till kolumner med anpassade variabler i offlineuppladdningen.

Fördelar

Med anpassade variabler kan du få en bättre uppfattning om värdet av din annonsinvestering genom mer verksamhetsspecifik data om vad användarna gör, som att köpa något på din webbplats eller skicka in ett formulär. Det här är särskilt användbart när du vill få insikter om dina konverteringar i dimensioner som är specifika för ditt företag.

Exempel:

En hotellkedja kanske vill se hur antalet konverteringar är uppdelade i följande primära dimensioner:

  • Hotellets namn
  • Rumspriskategori (högt, medelhögt, lågt)
  • Kundlojalitetsstatus

Det här ger dig redan flera rapportalternativ så att du kan få svar på viktiga verksamhetsfrågor, till exempel:

  • Hur många kunder klickar på en annons för hotell A men bokar ett annat hotell?
  • Spenderar innehavare av stamkundskort som har interagerat med mina annonser mer per bokning än kunder som inte är stamkunder? Bokar de dyrare rum?
  • Vilka generiska sökord resulterar oftare i bokningar för hotell med högre betyg?

När du är redo att ställa in anpassade variabler kan du läsa Skapa anpassade variabler för konverteringar.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny