Vlastné premenné pre konverzie

Vlastné premenné vám umožňujú priradiť vlastné dimenzie ku konverzným udalostiam, ktoré sú dôležité pre vašu firmu. Môžete tak do svojich konverzií pridať podrobnejšie údaje, aby ste mohli prehľady segmentovať ďalej. To vám pomôže na podrobnejšej úrovni pochopiť, aký typ konverzií vám priniesli vaše kampane.

V tomto článku je vysvetlené, čo sú vlastné premenné a ako fungujú.

Ako fungujú

Vlastnú premennú môžete vytvoriť pomocou značiek sledovania konverzií alebo nahraním offline konverzií:

  • Značky sledovania konverzií: môžete definovať a pridať nové parametre do značky sledovania konverzií. Tieto nové parametre sa v službe Google Ads automaticky vyplnia krátko po ich pridaní do značky sledovania konverzií. Ak sa majú tieto údaje zaznamenávať, v službe Google Ads bude potrebné tieto parametre aktivovať. Po aktivácii vlastných premenných v účte sa údaje začnú zaznamenávať a do niekoľkých hodín budú k dispozícii na segmentovanie vo vašich prehľadoch.
  • Offline konverzie: vlastné hodnoty konverzií môžete zahrnúť do offline konverzií, ktoré sa nahrávajú manuálne, automaticky importujú prostredníctvom tretej strany alebo rozhrania Google Ads API. Po vytvorení a aktivácii vlastných premenných v účte môžete tieto informácie použiť na pridanie stĺpcov vlastných premenných do nahraného offline súboru.

Výhody

Vlastné premenné vám umožňujú lepšie pochopiť hodnotu vašich investícií do reklamy. Ponúkajú údaje týkajúce sa priamo vašej firmy v súvislosti s akciami, ktoré používatelia vykonávajú pri nakupovaní na vašom webe alebo odosielaní formulára. Je to užitočné najmä v prípade, že chcete získať štatistiky konverzií v dimenziách, ktoré sú špecifické pre vašu firmu.

Príklad:

Reťazec hotelov by mohol chcieť zobraziť svoje čísla konverzií rozdelené podľa týchto základných dimenzií:

  • Názov hotela
  • Kategória ceny za izbu (vysoké, stredné a nízke)
  • Stav vernosti zákazníka

Už toto ponúka celý rad možností na získanie odpovedí na dôležité otázky týkajúce sa podnikania. Príklad:

  • Koľko zákazníkov klikajúcich na reklamu na hotel A si nakoniec rezervuje iný hotel?
  • Minú vlastníci vernostných kariet, ktorí interagovali s mojimi reklamami, viac na rezerváciu ako zákazníci, ktorí nie sú vo vernostnom programe? Rezervujú si drahšie izby?
  • Ktoré všeobecné kľúčové slová častejšie vedú k rezerváciám hotelov s vyšším hodnotením?

Keď budete chcieť nastaviť vlastné premenn´´e, prečítajte si článok Nastavenie vlastných premenných pre konverzie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka