Ställa in anpassade variabler för konverteringar

Anpassade variabler lägger till mer detaljerad data i dina konverteringar så att du kan segmentera rapporterna ytterligare. Läs mer om anpassade variabler för konverteringar

I den här artikeln beskriver vi hur du ställer in anpassade variabler, får åtkomst till rapporten över anpassade variabler och felsöker problem med inställningarna. Anpassade variabler är tillgängliga för

Ställa in anpassade variabler

Välj en av följande anvisningar för att ställa in anpassade variabler:

konverteringsspårning med taggar på din webbplats

Så här ställer du in anpassade variabler i taggar för konverteringsspårning på din webbplats:

 1. Skapa en anpassad variabel (valfritt).
 2. Lägg till variabler i händelsekodavsnittet för Google-taggen.
 3. Aktivera dina anpassade variabler i Google Ads.

Innan du börjar

Om du inte har ställt in taggen för konverteringsspårning ska du följa stegen för att ställa in konverteringsspårning för din webbplats.

När du har ställt in taggen för konverteringsspårning måste du uppdatera taggen för konverteringsspårning så att den innehåller dina anpassade variabler.

Obs! Syntaxen gtag.js (Google-taggen) är samma som syntaxen som används för Google Analytics och dynamisk remarketing.

Anvisningar

1. Skapa en anpassad variabel (valfritt).

Du kan lägga till en ny anpassad variabel i Google Ads innan du implementerar den nya variabeln i konverteringstaggen på sidan. Detta krävs inte om du lägger till variabeln i konverteringstaggen på webbsidan, eftersom den visas automatiskt på sidan med anpassade variabler som du kan aktivera (beskrivs i senare steg).

Så här skapar du en anpassad variabel:

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Mål Goals Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Anpassad variabel.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Ange ett namn på den anpassade variabeln under Anpassade variabler. Namnet används i annonsrapporterna.
 6. Ange taggsträngen. Detta kan vara ett standardvärde baserat på variabelnamnet du angav. Taggsträngen du anger måste matcha namnet på variabeln i konverteringstaggen.
  • Om taggsträngen till exempel är ”färg” måste taggen skicka med variabeln ”färg” (se exemplet på händelsekodavsnittet för den globala webbplatstaggen nedan).
 7. Klicka på Spara. Fortsätt med nästa steg, som innebär att variabeln läggs till i konverteringstaggen (händelsekodavsnittet) på sidan.

2. Lägg till variabeln i händelsekodavsnittet för Google-taggen.

Om du använder Google-taggen och ett motsvarande händelsekodavsnitt kan du lägga till anpassade variabler i händelsekodavsnittets tagg. I det här exemplet anges tre exempelvariabler (example_variable, color, product_name):

gtag('event', ‘conversion’, {'send_to':

'TAG_ID/AW-CONVERSION_LABEL',

'example_variable': 'example_string',

'color': 'example_blue',

'product_name': 'example_name'

});

Alla variabler som du skickar till kodavsnittet för konverteringshändelsen läggs till som en rad på sidan med anpassade variabler. Du kan också rapportera dem i Google Ads.

3. Aktivera den anpassade variabeln.

Kontrollera sidan med anpassade variabler för att se om några konverteringsåtgärder behöver aktiveras.

Så här aktiverar du den anpassade variabeln:

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Mål Goals Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Anpassad variabel. Leta efter de anpassade variabler som har statusen Aktivering krävs.
 4. Klicka på Aktivera i kolumnen Åtgärder för dessa anpassade variabler. Den anpassade variabeln visas nu som Aktiverad i kolumnen Status.

Så här aktiverar du flera anpassade variabler samtidigt (om du har ett stort antal):

 1. Klicka på ikonen Mål Goals Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Anpassad variabel. Leta efter de anpassade variabler som har statusen Aktivering krävs.
 4. Markera kryssrutan vid varje anpassad variabel som du vill aktivera.
 5. Klicka på Redigera högst upp på sidan och välj Aktivera. Alla valda anpassade variabler visas nu som Aktiverad.

Importer av offlinekonverteringar

Så här ställer du in anpassade variabler för importer av offlinekonverteringar:

 1. Skapa och aktivera anpassade variabler.
 2. Lägg till en kolumn för anpassade variabler i importfilen.

Anvisningar

1. Skapa och aktivera anpassade variabler.

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Mål Goals Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringar i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Anpassad variabel.
 4. Skriv in namnet på den nya anpassade variabeln under Nya anpassade variabler. Taggsträngen skapas automatiskt.
 5. Klicka på Spara. Den nya anpassade variabeln läggs till i tabellen. Den anpassade variabeln visas nu som Aktiverad i kolumnen Status.

2. Lägg till ytterligare kolumner i CSV-filen eller kalkylarket för offlinekonverteringar.

Du kan lägga till ytterligare valfria kolumner som representerar dina anpassade variabler i CSV-filen eller kalkylarket för offlinekonvertering. Du måste redan ha definierats och aktiverat kolumner med anpassade variabler för att kunna ladda upp dem.

Tänk på att ange obligatoriska fält som GCLID, konverteringsnamn, konverteringsvärde och konverteringsvaluta.

Du kan även ange namnet på den anpassade variabeln cv:[custom_variable_tag_string] under Kolumnnamn med följande format:

 • cv: prefix som anger att kolumnen representerar en anpassad variabel
 • [taggsträng för anpassad variabel]: taggsträng för aktiverad anpassad variabel

Obs! Namn på anpassade variabler måste skrivas med små bokstäver.

Exempel på kolumnnamn:

cv:egendomstyp

cv:kundprogram

cv:produktkategori

3. Ladda upp filen för offlinekonvertering (CSV eller kalkylark) manuellt eller automatiskt.

Läs mer om att importera konverteringar från annonsklick till Google Ads. Det går för närvarande inte att justera anpassade variabler efter uppladdning.

Kom ihåg:

 • Du måste aktivera den anpassade variabeln innan du lägger till en kolumn med den.
 • Variabelnamn och värden får inte innehålla PII, annars kan du få en varning.
 • Variabelnamn måste skrivas med små bokstäver.

Komma åt rapporterna för anpassade variabler

Översikt över dina anpassade variabler på sidan med anpassade variabler

När du har ställt in den anpassade variabeln visas följande kolumner på sidan med anpassade variabler:

 • Anpassad variabel: Namnet på din anpassade variabel. Du kan redigera detta om du vill.
 • Taggsträng: Namnet på den anpassade variabeln i källkoden.
 • Status: Den anpassade variabeln visas som Aktiverad, Pausad eller Aktivering krävs. Du kan när som helst ändra statusen på anpassade variabler:
  • Aktiverad: Data om den anpassade variabeln registreras och kan användas för rapportering.
  • Pausad: Data om den anpassade variabeln registreras inte längre och du kan inte rapportera om variabeln just nu. Om du aktiverar variabeln på nytt visas bara data som registrerades innan variabeln pausades och efter att den aktiverades i rapporterna (det kan finnas en lucka i informationen).
  • Aktivering krävs: Kundvariabeldata från taggen tas emot, men registreras inte för rapportering av typen ”aktivera” för den variabeln, vilket möjliggör den variabeln för rapportering. Observera att detta inte gäller anpassade variabler som laddas upp via offlinekonverteringsimport.
  • Ta bort: Det här är ett alternativ om du vill ta bort den anpassade variabeln och tidigare data från rapporterna. Den anpassade variabeln visas inte längre på sidan med anpassade variabler.
 • Senaste värden: De fem senaste anpassade variabelvärdena du fått från den här anpassade variabeln.
 • Togs emot kl.: Visar tiden då konverteringsvariabeln togs emot.
 • Åtgärder: Klicka på Aktivera för att aktivera konverteringsvariabeln.

Skapa en anpassad kolumn med anpassade variabler

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Kampanjer Campaigns Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Kampanjer i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Kampanjer.
 4. Klicka på filterikonen En bild på kolumnikonen i Google Ads högst upp till höger i tabellen.
 5. Klicka på + Anpassad kolumn.
  • Ange en kolumnrubrik.
  • Ange en beskrivning av kolumnen som visas när du håller muspekaren över kolumnrubriken.
 6. Klicka på + Kolumn och välj Konverteringar.
 7. Klicka på Anpassad variabel i avsnittet Segment till höger.
 8. Välj på listan över anpassade variabelvärden.
 9. Klicka på Använd när du har angett all kolumninformation. Sidan Ändra kolumnen visas igen.
 10. Välj den nya anpassade kolumnen och klicka på Använd för att visa den i tabellen.

Anpassade kolumner kan, precis som vanliga Google Ads-kolumner, filtreras, sorteras, laddas ned och användas om du vill anpassa diagrammet med resultatöversikt ovanför statistiktabellen. Läs mer om hur du anpassar tabeller och diagram

Obs! Det går för närvarande inte att justera anpassade variabler efter uppladdning.

Visa dina anpassade variabler med segment i tabellen

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1.  Klicka på ikonen Kampanjer Campaigns Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Kampanjer i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Kampanjer.
 4. Klicka på kolumnikonen En bild på kolumnikonen i Google Ads högst upp till höger i tabellen och klicka sedan på segmentikonen Segmentera.
 5. Välj Konverteringar och sedan Anpassad variabel. Välj variablerna du vill lägga till.
 6. När du har valt anpassade variabler visas de i kampanjrapporten.

Obs! Endast primära konverteringsmätvärden (Konverteringar, Alla konv., Konverteringar över flera enheter, Visningsbaserade konverteringar osv.) segmenteras med anpassade variabler. Mätvärden för förhållanden, som Konv. frekvens eller Kostnad/konv., kan inte segmenteras utifrån anpassade variabler.

Endast aktiverade variabler är tillgängliga för rapportering. Alla konverteringar som inte har just den anpassade variabeln (till exempel tidigare data som samlades in innan variabeln var aktiv) hoppas över på segmentrader för denna dimension och visas endast på rader som inte har segmenterats.

Felsöka anpassade konverteringsvariabler

Dubbletter av variabler

Samma händelse innehåller dubbletter av taggvariabler, som bil-färg=röd och bil-färg=blå. Undvik dubbletter genom att kontrollera taggsträngarna och ta bort alla förekomster där det finns flera värden på samma anpassade variabel. Varje kodavsnitt för konverteringshändelser ska innehålla ett unikt värde på varje anpassad variabel. Vid uppladdning av offlinekonverteringar gäller att efterföljande uppladdningar av samma konvertering med anpassade variabler av samma typ skriver över den föregående anpassade variabeln. (Om du till exempel laddar upp en konvertering med bil-färg=röd och sedan bil-färg=blå skrivs variabeln bil-färg-röd över.) Om du vill tilldela flera värden på samma anpassade variabel till en och samma konverteringshändelse kan du överväga att skapa fler än en anpassad variabel.

Exempel: Om du har variabeln ”plats” och vill tagga en händelse med ”Skåne” och ”Malmö” kan du överväga att skapa en anpassad variabel för ”Ort” och ”Region” så det bara finns ett unikt värde i händelsen.

Värden överskrider gränsen eller Värden når snart gränsen

Värden efter de första 100 000 för anpassade variabler registreras inte. Du kan ha fått en varning i Google Ads om att du närmar dig gränsen, eller ha fått ett meddelande på sidan med anpassade variabler om att fler än 100 000 värden har skickats med den anpassade variabelnyckeln. Kontrollera konverteringstaggen (eller offlineuppladdningen) om du tror att antalet nåddes av misstag. Om du behöver fler än 100 000 värden bör du överväga att skapa nya anpassade variabler.

Om du får det här meddelandet i ett MCC-konto ska du kontrollera de underordnade konton som innehåller de anpassade variabler som är på väg att nå gränsen eller som överskrider gränsen.

Privat data hittades

Data i dina anpassade variabler innehåller icke-rapporterad privat kunddata, som e-postadresser eller telefonnummer. För att säkerställa att du inte skickar privat kunddata med anpassade variabler ska du implementeringen för att ta bort dessa variabler.

Anpassade variabler ska användas för att lägga till mer omfattande data om dina konverteringar för rapportering, men ska inte användas för att tillskriva ytterligare information om hur användarna konverterar. Läs mer om datainsamling och hur du använder den

Strängarna är för långa

Strängarna får inte innehålla fler än 100 tecken. Se till att taggsträngarna för anpassade variabler (eller längden på kolumner för anpassade variabler vid offlineimport) innehåller högst 100 tecken.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13358956491406633933
true