Nastavenie vlastných premenných pre konverzie

Vlastné premenné pridávajú do vašich konverzií podrobnejšie údaje, aby ste mohli prehľady segmentovať ďalej. Ďalšie informácie o vlastných premenných pre konverzie

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť vlastné premenné, získať prístup k reportu vlastných premenných a riešiť problémy s nastavením. Vlastné premenné sú k dispozícii pre:

Nastavenie vlastných premenných

Ak chcete nastaviť vlastné premenné, vyberte si jedny z nasledujúcich pokynov na nastavenie:

Sledovanie konverzií pomocou značiek na vašom webe

Ak chcete nastaviť vlastné premenné v značkách sledovania konverzií na svojom webe, musíte:

 1. vytvoriť vlastnú premennú (nepovinné),
 2. pridať premenné do útržka udalosti značky Google,
 3. aktivovať vlastné premenné v službe Google Ads.

Skôr než začnete

Ak ste nenastavili značku sledovania konverzií, postupujte podľa krokov nastavenia sledovania konverzií pre web.

Po nastavení značky sledovania konverzií ju bude potrebné aktualizovať tak, aby zahŕňala vaše vlastné premenné.

Poznámka: Syntax značky gtag.js (značka Google) je rovnaká ako syntax používaná pre Google Analytics a Dynamický remarketing.

Pokyny

1. Vytvorenie vlastnej premennej (nepovinné)

Pred implementáciou novej premennej v značke konverzie na stránke môžete pridať novú vlastnú premennú v službe Google Ads. Tento krok nie je povinný, ak pridávate premennú do značky konverzie na webovej stránke, pretože sa automaticky zobrazí na stránke vlastných premenných, kde ju môžete aktivovať (postup nájdete v ďalších krokoch).

Vytvorenie vlastnej premennej:

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na možnosť Vlastná premenná.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. V sekcii Vlastné premenné zadajte názov opisujúci vlastnú premennú. Tento názov sa bude používať v prehľadoch služby Ads.
 6. Zadajte reťazec značky. Môže mať predvolenú hodnotu na základe zadaného názvu premennej. Čokoľvek zadáte ako reťazec značky, sa musí zhodovať s názvom premennej v značke konverzie.
  • Ak je napríklad reťazec značky nastavený na hodnotu „color“, vaša značka musí odosielať premennú „color“ (pozrite si príklad útržka udalosti globálnej značky nižšie).
 7. Kliknite na Uložiť. Prejdite na ďalší krok, ktorý zahŕňa pridanie premennej do značky konverzie (útržka udalosti) na vašej stránke.

2. Pridanie premennej do útržka udalosti značky Google

Ak používate značku Google a zodpovedajúci útržok udalosti, vlastné premenné môžete do značky útržka udalosti pridať nasledujúcim spôsobom. Sú tu zahrnuté tri príklady premenných (example_variable, color, product_name):

gtag('event', ‘conversion’, {'send_to':

'TAG_ID/AW-CONVERSION_LABEL',

'example_variable': 'example_string',

'color': 'example_blue',

'product_name': 'example_name'

});

Všetky premenné, ktoré vložíte do útržka konverznej udalosti, budú zahrnuté ako riadok na stránke vlastných premenných a budete si ich môcť zobraziť v reportoch služby Google Ads.

3. Aktivácia vlastnej premennej

Skontrolujte stránku vlastných premenných a zistite, či je potrebné aktivovať nejaké konverzné akcie.

Aktivácia vlastnej premennej:

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na možnosť Vlastná premenná. Vyhľadajte vlastné premenné so stavom Vyžaduje sa aktivácia.
 4. V stĺpci Akcie pre tieto vlastné premenné kliknite na Aktivovať. Vaša vlastná premenná sa bude zobrazovať v stĺpci Stav ako Aktívne.

Ak chcete vlastné premenné aktivovať hromadne (v prípadoch, keď ich máte veľa):

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na možnosť Vlastná premenná. Vyhľadajte vlastné premenné so stavom Vyžaduje sa aktivácia.
 4. Začiarknite políčko vedľa každej vlastnej premennej, ktorú chcete aktivovať.
 5. V hornej časti stránky kliknite na Upraviť a vyberte Aktivovať. Všetky vybrané vlastné premenné sa teraz budú zobrazovať ako Aktívne.

Importy offline konverzií

Ak chcete nastaviť vlastné premenné v importoch offline konverzií, musíte:

 1. vytvoriť a aktivovať vlastné premenné,
 2. pridať do súboru na import stĺpec pre vlastné premenné.

Pokyny

1. Vytvorenie a aktivácia vlastných premenných

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na možnosť Vlastná premenná.
 4. V sekcii Nové vlastné premenné zadajte názov novej vlastnej premennej. Reťazec značky sa vytvorí automaticky.
 5. Kliknite na Uložiť. Nová vlastná premenná sa pridá do tabuľky. Vaša vlastná premenná sa bude zobrazovať v stĺpci Stav ako Aktívne.

2. Pridanie ďalších stĺpcov do súboru CSV alebo tabuľky s offline konverziami

Do súboru CSV alebo tabuľky s offline konverziami môžete pridať ďalšie nepovinné stĺpce, ktoré predstavujú vaše vlastné premenné. Stĺpce vlastných premenných už musia byť definované a aktivované, aby sa mohli úspešne nahrať.

Nezabudnite zahrnúť povinné polia, ako sú GCLID, názov konverzie, hodnota konverzie a mena konverzie.

Do poľa Názov stĺpca môžete zadať aj názov vlastnej premennej „cv:[custom_variable_tag_string]“ v tomto formáte:

 • cv: predpona naznačujúca, že tento stĺpec predstavuje vlastnú premennú,
 • [tag string of custom variable]: reťazec značky aktivovanej vlastnej premennej.

Poznámka: Názvy vlastných premenných musia byť zadané malými písmenami.

Príklady názvu stĺpca:

cv:property_type,

cv:customer_program,

cv:product_category.

3. Manuálne alebo automatické nahranie súboru s offline konverziami (CSV alebo tabuľka)

Prečítajte si o importe konverzií z kliknutí na reklamu do služby Google Ads. Úprava vlastných premenných po nahraní momentálne nie je podporovaná.

Dôležité:

Získanie prístupu k reportom vlastných premenných

Prehľad vlastných premenných na stránke vlastných premenných

Po nastavení vlastnej premennej sa na stránke vlastných premenných zobrazia nasledujúce stĺpce:

 • Vlastná premenná: názov, ktorý ste dali svojej vlastnej premennej. Budete ho môcť podľa potreby upraviť.
 • Reťazec značky: názov vlastnej premennej v zdrojovom kóde.
 • Stav: vlastná premenná bude mať stav Aktívne, Pozastavené alebo Vyžaduje sa aktivácia. Stav vlastných premenných môžete kedykoľvek zmeniť:
  • Aktívne: údaje vlastnej premennej sa zaznamenávajú a môžu sa používať v reportoch.
  • Pozastavené: údaje vlastnej premennej sa už nezaznamenávajú a momentálne túto premennú nemožno reportovať. Ak premennú znova aktivujete, v reportoch sa budú zobrazovať iba údaje zaznamenané pred pozastavením premennej a po jej aktivácii (v údajoch môže byť výpadok).
  • Vyžaduje sa aktivácia: údaje vlastných premenných z vašej značky sa prijímajú, ale nezaznamenávajú sa v reportoch s aktiváciou tejto konkrétnej premennej, čím sa premenná aktivuje pre reporty. Upozorňujeme, že sa to nevzťahuje na vlastné premenné nahrané prostredníctvom importu offline konverzií.
  • Odstrániť: túto možnosť môžete využiť, ak chcete z reportov odstrániť vlastnú premennú a historické údaje. Vlastná premenná sa už nebude zobrazovať na stránke vlastných premenných.
 • Nedávne hodnoty: posledných päť hodnôt vlastných premenných, ktoré ste získali z tejto vlastnej premennej.
 • Čas prijatia: zobrazuje čas, kedy bola vaša premenná konverzie prijatá.
 • Akcie: kliknutím na Aktivovať aktivujete premennú konverzie.

Vytvorenie vlastného stĺpca pomocou vlastných premenných

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane.
 4. V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads.
 5. Kliknite na + Vlastný stĺpec.
  • Zadajte názov, ktorý sa použije ako hlavička stĺpca.
  • Zadajte opis stĺpca, ktorý sa zobrazí po umiestnení kurzora myši na hlavičku stĺpca.
 6. Kliknite na + Stĺpec a vyberte Konverzie.
 7. V sekcii Segment zobrazenej vpravo kliknite na položku Vlastná premenná.
 8. Uskutočnite výber zo zoznamu hodnôt vlastných premenných.
 9. Po zadaní všetkých informácií o stĺpci kliknite na Použiť. Teraz vás presmerujeme späť na stránku Úprava stĺpcov.
 10. Vyberte nový vlastný stĺpec a kliknutím na Použiť ho zobrazte v tabuľke.

Vlastné stĺpce (rovnako ako štandardné stĺpce v službe Google Ads) môžete filtrovať, zoraďovať, sťahovať alebo pomocou nich môžete prispôsobiť súhrnný graf výkonnosti nad štatistickou tabuľkou. Prispôsobenie tabuliek a grafov

Poznámka: Úprava vlastných premenných po nahraní momentálne nie je podporovaná.

Zobrazenie vlastných premenných pomocou segmentov v tabuľke

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1.  V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane.
 4. V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads a potom na ikonu segmentu Segment.
 5. Vyberte Konverzie a potom možnosť Vlastná premenná. Potom môžete vybrať premenné, ktoré chcete pridať.
 6. Keď vyberiete vlastné premenné, zobrazia sa v reporte kampane.

Poznámka: Podľa vlastných premenných sa budú segmentovať iba základné metriky konverzií (Konverzie, Všetky konv., Konv. naprieč zariadeniami, Konv. po zobrazení atď.). Pomerné metriky, napríklad Konv. pomer alebo Cena/konv. nie je možné segmentovať podľa vlastných premenných.

Na účely prehľadov sú k dispozícii iba aktivované premenné. Okrem toho konverzie bez danej vlastnej premennej (napríklad historické údaje zhromaždené pred aktiváciou premennej) budú v riadkoch segmentov pre túto dimenziu vynechané a budú sa zobrazovať iba v nesegmentovaných riadkoch.

Riešenie problémov s vlastnými premennými konverzie

Duplicitné premenné

Rovnaká udalosť má duplicitné premenné značky, napríklad: farba-auta=cervena a farba-auta=modra. Ak sa chcete vyhnúť duplikácii, skontrolujte reťazce značky a odstráňte výskyty viacerých hodnôt pre rovnakú vlastnú premennú. Každý útržok konverznej udalosti by mal obsahovať iba jednu jedinečnú hodnotu pre každú vlastnú premennú. V prípade nahrávania offline konverzií prepíše každé ďalšie nahranie rovnakej konverzie s vlastnou premennou rovnakého typu predchádzajúcu vlastnú premennú (napríklad nahranie konverzie s parametrom car-color=red a potom s parametrom car-color=blue prepíše premennú car-color=red na blue). Ak chcete ku konverznej udalosti priradiť viaceré hodnoty rovnakej vlastnej premennej, zvážte vytvorenie viacerých vlastných premenných na tento účel.

Príklad: Ak máte premennú s názvom poloha a udalosť chcete označiť hodnotami Bratislavský kraj a Bratislava, mohli by ste zvážiť vytvorenie vlastnej premennej pre mesto a kraj. V danej udalosti by tak bola iba jedna jedinečná hodnota.

Hodnoty prekračujú limit alebo sa blížia k limitu

Hodnoty nad rámec prvých 100 000 hodnôt pre vlastnú premennú sa nezaznamenávajú. V službe Google Ads sa vám možno zobrazilo varovanie, že sa blížite k tomuto limitu. Prípadne sa na stránke vlastných premenných zobrazila správa informujúca o tom, že bolo odoslaných viac ako 100 000 hodnôt s kľúčom vašej vlastnej premennej. Ak sa domnievate, že táto hodnota bola dosiahnutá omylom, skontrolujte značku konverzie (alebo nahraný offline súbor). Ak je potrebných viac ako 100 000 hodnôt, mali by ste zvážiť vytvorenie nových vlastných premenných.

Ak sa táto správa zobrazila v účte MKC, nezabudnite skontrolovať podradené účty obsahujúce vlastné premenné, ktoré sa blížia k tomuto limitu alebo ho prekročili.

Našli sa súkromné údaje

Údaje vlastných premenných obsahujú nezaznamenané súkromné údaje zákazníkov, ako sú e‑mailové adresy alebo telefónne čísla. Ak chcete zabezpečiť, aby sa súkromné údaje o zákazníkoch neodosielali s vlastnými premennými, úpravou implementácie tieto premenné odstráňte.

Vlastné premenné by sa mali používať na doplnenie podrobnejších údajov o konverziách do reportov, a nie na pripisovanie ďalších informácií o používateľoch s konverziou. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov a ich používaní

Reťazce sú príliš dlhé

V prípade údajov vlastných premenných sú reťazce obmedzené na 100 znakov. Uistite sa, že reťazce značky vlastnej premennej (alebo dĺžka stĺpca vlastnej premennej z offline importu) obsahujú maximálne 100 znakov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka