Konfigurowanie zmiennych niestandardowych na potrzeby konwersji

Zmienne niestandardowe dostarczają więcej danych na temat konwersji, dzięki czemu możesz dzielić raporty na większą liczbę segmentów. Więcej informacji o zmiennych niestandardowych na potrzeby konwersji

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować zmienne niestandardowe, jak uzyskać dostęp do raportu o takich zmiennych i jak rozwiązywać problemy związane z ich konfiguracją. Zmienne niestandardowe są dostępne na potrzeby:

Konfigurowanie zmiennych niestandardowych

Aby skonfigurować zmienne niestandardowe, wybierz jeden z tych zestawów instrukcji konfiguracji:

Śledzenie konwersji za pomocą tagów umieszczonych w witrynie

Aby skonfigurować zmienne niestandardowe w tagach śledzenia konwersji umieszczonych w witrynie:

 1. Utwórz zmienną niestandardową (opcjonalne).
 2. Dodaj zmienne do fragmentu kodu zdarzenia tagu Google.
 3. Aktywuj zmienne niestandardowe w Google Ads.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego tagu śledzenia konwersji, skonfiguruj śledzenie konwersji w witrynie.

Po skonfigurowaniu tagu śledzenia konwersji musisz go zaktualizować, aby zawierał zmienne niestandardowe.

Uwaga: składnia tagu Google (gtag.js) jest taka sama jak składnia używana w przypadku Google Analytics i remarketingu dynamicznego.

Instrukcje

1. Utwórz zmienną niestandardową (opcjonalne)

Zanim zaimplementujesz nową zmienną niestandardową w tagu konwersji na stronie, możesz dodać nową zmienną w Google Ads. Nie jest to wymagane, jeśli dodajesz zmienną do tagu konwersji na stronie internetowej, ponieważ wyświetli się ona automatycznie na stronie zmiennych niestandardowych, które można aktywować (zgodnie z opisem w kolejnych krokach).

Aby utworzyć zmienną niestandardową:

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Zmienna niestandardowa.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. W sekcji „Zmienne niestandardowe” wpisz nazwę opisującą zmienną niestandardową. Będzie ona używana w raportach Google Ads.
 6. Określ „Ciąg tagu”. W tym polu może się już znajdować wartość domyślna utworzona na podstawie podanej przez Ciebie nazwy zmiennej. Zawartość pola „Ciąg tagu” musi odpowiadać nazwie nadanej przez Ciebie zmiennej w tagu konwersji.
  • Jeśli np. w polu „Ciąg tagu” podasz wartość „kolor”, tag musi przekazywać zmienną pod nazwą „kolor” (zobacz poniżej przykładowy fragment kodu zdarzenia globalnego tagu witryny).
 7. Kliknij Zapisz. Przejdź do następnego kroku, który polega na dodaniu zmiennej do tagu konwersji (fragmentu kodu zdarzenia) na stronie.

2. Dodaj zmienną do fragmentu kodu zdarzenia tagu Google

Jeśli używasz tagu Google i odpowiedniego fragmentu kodu zdarzenia, możesz dodać do tego fragmentu kodu zmienne niestandardowe jak w podanym niżej przykładzie z 3 zmiennymi (przykładowa_zmienna, kolor oraz nazwa_produktu):

gtag('event', ‘conversion’, {'send_to':

'TAG_ID/AW-CONVERSION_LABEL',

'przykładowa_zmienna': 'przykładowy_ciąg',

'kolor': 'przykład_niebieski',

'nazwa_produktu': 'przykładowa_nazwa'

});

Każda zmienna przekazywana do fragmentu kodu zdarzenia konwersji zostanie uwzględniona w osobnym wierszu na stronie zmiennych niestandardowych i będzie dostępna w raportach Google Ads.

3. Aktywuj zmienną niestandardową

Sprawdź na stronie zmiennych niestandardowych, czy któreś z działań powodujących konwersję nie wymaga aktywacji.

Aby aktywować zmienną niestandardową:

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Zmienna niestandardowa. Poszukaj zmiennych niestandardowych o stanie „Wymagana jest aktywacja”.
 4. W kolumnie „Czynności” klikaj w przypadku tych zmiennych niestandardowych przycisk Aktywuj. Zmienne te będą teraz mieć w kolumnie „Stan” wartość „Aktywna”.

Aby zbiorczo aktywować zmienne niestandardowe (jeśli jest ich bardzo dużo):

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Zmienna niestandardowa. Poszukaj zmiennych niestandardowych o stanie „Wymagana jest aktywacja”.
 4. Zaznacz pole wyboru obok każdej zmiennej niestandardowej, którą chcesz aktywować.
 5. U góry strony kliknij kolejno Edytuj i Włącz. Wszystkie wybrane zmienne niestandardowe będą teraz mieć stan „Aktywna”.

Importowanie konwersji offline

Aby skonfigurować zmienne niestandardowe w plikach importu konwersji offline:

 1. Utwórz i aktywuj zmienne niestandardowe.
 2. Dodaj do pliku importu kolumnę zmiennych niestandardowych.

Instrukcje

1. Utwórz i aktywuj zmienne niestandardowe

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Zmienna niestandardowa.
 4. W sekcji „Nowe zmienne niestandardowe” wpisz nazwę nowej zmiennej niestandardowej. Nastąpi automatyczne utworzenie ciągu tagu.
 5. Kliknij Zapisz. Nowa zmienna niestandardowa zostanie dodana do tabeli. Zmienna ta będzie teraz mieć w kolumnie „Stan” wartość „Aktywna”.

2. Wstaw w pliku CSV lub arkuszu kalkulacyjnym dodatkowe kolumny dla konwersji offline

W pliku CSV lub arkuszu kalkulacyjnym przeznaczonym na konwersje offline możesz wstawić dodatkowe kolumny opcjonalne, które będą odpowiadać Twoim zmiennym niestandardowym. Aby przesyłać kolumny ze zmiennymi niestandardowymi, musisz wcześniej zdefiniować i aktywować te zmienne.

Dopilnuj, aby te kolumny zawierały wymagane pola, np. identyfikator kliknięcia Google oraz nazwę, wartość i walutę konwersji.

Możesz też wpisać nazwę zmiennej niestandardowej „cv:[ciąg_znaków_tagu_zmiennej_niestandardowej]” w polu „Column name” (Nazwa kolumny) w takim formacie:

 • cv: prefiks wskazujący, że ta kolumna odpowiada zmiennej niestandardowej;
 • [ciąg znaków tagu zmiennej niestandardowej]: ciąg znaków tagu aktywowanej zmiennej niestandardowej.

Uwaga: w nazwach zmiennych niestandardowych można używać tylko małych liter.

Przykłady nazw kolumn:

„cv:typ_usługi”,

„cv:program_dla_klientów”,

„cv:kategoria_produktów”.

3. Prześlij plik konwersji offline (plik CSV lub arkusz kalkulacyjny) ręcznie lub automatycznie

Zapoznaj się z artykułem Importowanie konwersji z kliknięć reklam do Google Ads. Dostosowywanie zmiennych niestandardowych po ich przesłaniu nie jest obecnie obsługiwane.

Pamiętaj:

Dostęp do raportowania na podstawie zmiennych niestandardowych

Przegląd zmiennych niestandardowych na poświęconej im stronie

Gdy skonfigurujesz zmienną niestandardową, na stronie zmiennych niestandardowych zobaczysz te kolumny:

 • Zmienna niestandardowa: nazwa nadana przez Ciebie zmiennej niestandardowej. W razie potrzeby możesz ją edytować.
 • Ciąg tagu: nazwa zmiennej niestandardowej w kodzie źródłowym.
 • Stan: zmienna niestandardowa może mieć stan „Aktywna”, „Wstrzymana” lub „Wymagana jest aktywacja”. Stan zmiennych niestandardowych możesz zmienić w każdej chwili:
  • Aktywna: dane zmiennej niestandardowej są rejestrowane i mogą służyć do raportowania.
  • Wstrzymana: dane zmiennej niestandardowej nie są już rejestrowane i aktualnie nie można generować raportów na podstawie tej zmiennej. Jeśli znowu ją aktywujesz, w raportach będą widoczne tylko dane zarejestrowane przed jej wstrzymaniem i po jej ponownym aktywowaniu (może więc wystąpić luka w danych).
  • Wymagana jest aktywacja: dane zmiennej niestandardowej z tagu są wprawdzie odbierane, ale nie są rejestrowane na potrzeby raportowania. Aktywuj zmienną, aby umożliwić generowanie raportów na jej podstawie. Pamiętaj, że nie dotyczy to zmiennych niestandardowych przesyłanych za pomocą importu konwersji offline.
  • Usuń: ta opcja pozwala usunąć z raportowania zmienną niestandardową i dane historyczne. Taka zmienna przestanie być widoczna na stronie zmiennych niestandardowych.
 • Najnowsze wartości: 5 ostatnich odebranych wartości tej zmiennej niestandardowej.
 • Termin odebrania: podaje czas odbioru wartości zmiennej konwersji.
 • Czynności: aby aktywować zmienną konwersji, kliknij „Aktywuj”.

Tworzenie kolumny niestandardowej za pomocą zmiennych niestandardowych

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie.
 4. W prawym górnym rogu tabeli kliknij ikonę kolumn Obraz ikony kolumn Google Ads.
 5. Kliknij + Kolumna niestandardowa.
  • Wpisz nazwę, która będzie służyć za nagłówek kolumny.
  • Wpisz opis kolumny, który pojawi się po najechaniu kursorem na jej nagłówek.
 6. Kliknij kolejno + Kolumna i Konwersje.
 7. Następnie w sekcji „Segment”, która pojawi się po prawej stronie, kliknij Zmienna niestandardowa.
 8. Dokonaj wyboru na liście wartości zmiennych niestandardowych.
 9. Po zakończeniu wprowadzania informacji o kolumnie kliknij Zastosuj. Wyświetli się strona „Modyfikuj kolumny”.
 10. Wybierz swoją nową kolumnę niestandardową, a potem kliknij Zastosuj, aby wyświetlić ją w tabeli.

Podobnie jak w przypadku standardowych kolumn Google Ads, kolumny niestandardowe możesz filtrować, sortować i pobierać. Za ich pomocą możesz też dostosowywać wykresy podsumowania skuteczności nad tabelą statystyk. Więcej informacji o dostosowywaniu tabel i wykresów

Uwaga: dostosowywanie zmiennych niestandardowych po ich przesłaniu nie jest obecnie obsługiwane.

Wyświetlanie w tabeli zmiennych niestandardowych z segmentami

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1.  Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie.
 4. W prawym górnym rogu tabeli kliknij kolejno ikonę kolumn Obraz ikony kolumn Google Ads i ikonę segmentowania Segmentuj.
 5. Kliknij kolejno „Konwersje” i „Zmienna niestandardowa”, a potem wybierz zmienne, które chcesz dodać.
 6. Gdy wybierzesz zmienne niestandardowe, staną się one widoczne w raporcie kampanii.

Uwaga: zmienne niestandardowe mogą służyć do podziału na segmenty tylko podstawowych danych o konwersjach („Konwersje”, „Wszystkie konw.”, „Konw. na różnych urządzeniach”, „Konwersje po obejrzeniu” itd.). Za ich pomocą nie można dzielić na segmenty danych wyrażających wzajemny stosunek jakichś wielkości, np. „Współcz. konw.” czy „Koszt konw.”.

Do celów raportowania dostępne są tylko aktywowane zmienne. Poza tym wszystkie konwersje, które nie mają określonej zmiennej niestandardowej (np. jak w przypadku danych historycznych zebranych przed aktywowaniem zmiennej), są pomijane w wierszach segmentów dla tego wymiaru i widoczne tylko w wierszach zawierających dane bez podziału na segmenty.

Rozwiązywanie problemów z niestandardowymi zmiennymi konwersji

Zduplikowane zmienne

To samo zdarzenie ma zduplikowane zmienne tagu, np. kolor-samochodu=czerwony i kolor-samochodu=niebieski. Aby uniknąć tworzenia duplikatów, sprawdź ciągi tagu i usuń wszystkie wystąpienia, które zawierają wiele wartości tej samej zmiennej niestandardowej. Każdy fragment kodu zdarzenia konwersji powinien zawierać tylko jedną niepowtarzalną wartość dla każdej zmiennej niestandardowej. W przypadku przesyłania konwersji offline kolejne przesyłanie tej samej konwersji ze zmiennymi niestandardowymi tego samego typu spowoduje zastąpienie poprzedniej zmiennej niestandardowej (np. przesłanie konwersji z użyciem zmiennej „kolor-samochodu=czerwony”, a potem z użyciem zmiennej „kolor-samochodu=niebieski” spowoduje zastąpienie w niej wartości „czerwony” wartością „niebieski”). Jeśli chcesz przypisać do danego zdarzenia konwersji wiele wartości tej samej zmiennej niestandardowej, rozważ utworzenie więcej niż jednej zmiennej niestandardowej przekazującej te informacje.

Przykład: jeśli masz zmienną o nazwie „lokalizacja”, a chcesz oznaczyć zdarzenie tagiem „Małopolskie” i „Kraków”, możesz utworzyć zmienne niestandardowe „Województwo” i „Miasto”, aby każda zmienna związana z tym zdarzeniem miała jedną niepowtarzalną wartość.

Liczba wartości zbliża się do limitu lub go przekracza

Rejestrowane jest tylko pierwsze 100 tys. wartości każdej zmiennej niestandardowej. Może Ci się wyświetlić w Google Ads ostrzeżenie, że zbliżasz się do tego limitu. Możesz też na stronie zmiennych niestandardowych zobaczyć komunikat, że z kluczem zmiennej niestandardowej zostało przesłanych ponad 100 tys. wartości. Jeśli uważasz, że tak duża liczba wartości powstała w wyniku błędu, sprawdź tag konwersji (lub plik przesyłania offline). Jeśli potrzebujesz więcej niż 100 tys. wartości, możesz utworzyć nowe zmienne niestandardowe.

Jeśli taki komunikat pojawił się na Twoim koncie MCK, sprawdź konta podrzędne zawierające zmienne niestandardowe, których liczba wartości zbliża się do tego limitu lub go przekracza.

Znaleziono dane prywatne

Twoje dane w zmiennych niestandardowych zawierają niezgłoszone dane prywatne klientów, np. adres e-mail lub numer telefonu. Aby uniknąć wysyłania prywatnych danych klientów za pomocą zmiennych niestandardowych, usuń te zmienne z implementacji kodu.

Zmienne niestandardowe powinny służyć do wzbogacania danych o konwersjach w raportach, ale nie można ich używać do przypisywania dodatkowych informacji o użytkownikach dokonujących konwersji. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych

Ciągi tekstowe są zbyt długie

Ciągi tekstowe danych w zmiennych niestandardowych mogą mieć maksymalnie 100 znaków. Sprawdź, czy ciągi tekstowe tagu zmiennej niestandardowej (lub kolumny zmiennych niestandardowych w pliku importu offline) mają maksymalnie po 100 znaków.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne