Søkeordstatus: definisjon

En status for hvert enkelt søkeord som forteller hvorvidt søkeordet kan utløse annonser for øyeblikket.

Du finner informasjon om statusen for hvert enkelt søkeord i Status-kolonnen på Søkeord-siden. Hvis flere statuser er aktuelle for det samme søkeordet, vises den mest relevante statusen først.

Her er en oversikt over søkeordstatusene du kan komme til å se:

Nedarvede statuser

Søkeordet utløser ikke annonser ettersom det tilhører en kampanje eller annonsegruppe som ikke er aktiv.

 • Kampanjen er satt på pause eller Annonsegruppen er satt på pause: Søkeordet tilhører en annonsegruppe eller kampanje som ikke kjøres fordi du har satt den på pause.
 • Kampanjen er fjernet eller Annonsegruppen er fjernet: Søkeordet tilhører en annonsegruppe eller kampanje som ikke kjøres fordi du har fjernet den.
 • Kampanjen venter: Søkeordet tilhører en kampanje som ikke kjøres ennå fordi den har en fremtidig startdato.
 • Kampanjen er avsluttet: Søkeordet tilhører en kampanje som ikke kjøres fordi sluttdatoen er passert.
 • Kampanjen er suspendert: Søkeordet tilhører en kampanje som inntil videre er satt på pause fordi den forskuddsbetalte kontosaldoen er brukt opp.

Manuelle statuser

En endring du har gjort for en innstilling, gjør at søkeordet ikke utløser annonser.

 • Satt på pause: Søkeordet utløser ikke annonser fordi du har satt dette søkeordet på pause.
 • Fjernet: Søkeordet utløser ikke annonser fordi du har fjernet dette søkeordet.

Godkjenningsstatuser

Google gjennomgår søkeord for å sørge for at de samsvarer med retningslinjene våre for annonsering. Søkeordet befinner seg på et visst stadium av denne godkjenningsprosessen.

 • Godkjent: Søkeordet er gjennomgått, og de tilhørende annonsene er kvalifisert for visning.
 • Kvalifisert: Annonser kan vises for søkeordet.
 • Venter på evaluering: Annonser for søkeordet kan vises på Google Søk, men ikke på andre nettsteder. Søkeordet kan ikke vises før det er godkjent, noe som kan ta opptil én virkedag.
 • Under evaluering: Søkeordet utløser ikke annonser, og de tilhørende annonsene kan ikke vises før søkeordet er godkjent. Dette kan ta opptil én virkedag.
 • Ikke godkjent: Søkeordet kan ikke utløse annonser fordi det bryter med retningslinjene for Google Ads.

Systemstatuser

En annen faktor har innvirkning på søkeordets resultater.

 • Lavt søkevolum: Søkeordet er midlertidig suspendert fordi det har svært lite tilknyttet søketrafikk på Google, noe som tyder på at det ikke er særlig relevant for søkene til de fleste brukere.
 • Vises sjelden på grunn av få kvalitetspoeng: Søkeordet har svært få kvalitetspoeng, slik at annonsen din sjelden vises.
 • Lavere enn anslaget for førstesidebud: Søkeordet er aktivt og kan utløse annonsen din. Budet for kostnad per klikk (CPC) er imidlertid lavere enn beløpet som sannsynligvis kreves for at annonsen skal kunne vises på den første siden av Google-søkeresultatene.
 • Få samsvarende sider: Søkeordet er midlertidig suspendert fordi det samsvarer med svært få sider, noe som tyder på at uttrykket ikke forekommer ofte i innholdet i Displaynettverket.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt