Atslēgvārda statuss: definīcija

Katra atslēgvārda statuss, kas norāda, vai tas šobrīd var aktivizēt reklāmu rādīšanu.

Katram atslēgvārdam lapas “Atslēgvārdi” slejā “Statuss” tiek rādīta informācija par tā pašreizējo statusu. Ja uz vienu atslēgvārdu attiecas vairāki statusi, vispirms tiks rādīts visatbilstošākais statuss.

Tālāk ir norādīti iespējamie atslēgvārdu statusi.

Mantotie statusi

Atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo tas ir iekļauts pašlaik neaktīvā kampaņā vai reklāmu kopā.

 • Kampaņa ir pārtraukta vai Reklāmu kopa ir pārtraukta — atslēgvārds ir tādā reklāmu kopā vai kampaņā, kas nedarbojas, jo jūs tās darbību iepriekš esat apturējis.
 • Kampaņa ir noņemta vai Reklāmu kopa ir noņemta — atslēgvārds ir tādā reklāmu kopā vai kampaņā, kas nedarbojas, jo jūs to iepriekš esat noņēmis.
 • Kampaņa gaida — atslēgvārds ir kampaņā, kura vēl nedarbojas, jo tās sākuma datums ir nākotnē.
 • Kampaņa ir beigusies — atslēgvārds ir kampaņā, kuras rādīšana tika apturēta, jo ir pagājis tās beigu datums.
 • Kampaņas darbība ir apturēta — atslēgvārds ir kampaņā, kuras darbība ir īslaicīgi pārtraukta, jo ir iztērēts priekšapmaksas konta atlikums.

Manuāli statusi

Atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo jūs esat mainījis iestatījumu.

 • Pārtraukts — atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo jūs to iepriekš esat pārtraucis.
 • Noņemts — atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo jūs to iepriekš esat noņēmis.

Apstiprinājuma statusi

Atslēgvārds atrodas noteiktā apstiprināšanas procesa posmā, kad Google pārskata atslēgvārdus, lai pārliecinātos, vai tie atbilst mūsu reklamēšanas politikām.

 • Apstiprināts — atslēgvārds ir pārskatīts un ir piemērots ar to saistīto reklāmu rādīšanai.
 • Piemērots — atslēgvārds ir piemērots ar to saistīto reklāmu rādīšanai.
 • Gaida pārskatīšanu — atslēgvārds ir piemērots ar to saistīto reklāmu rādīšanai Google meklēšanā, bet ne citās vietnēs. Atslēgvārda rādīšana šajās situācijas nebūs iespējama, kamēr tas nebūs apstiprināts (apstiprināšana var aizņemt 1 darbdienu).
 • Notiek pārskatīšana — atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, un ar to saistītās reklāmas tiks rādītas tikai pēc atslēgvārda apstiprināšanas (apstiprināšana var aizņemt 1 darbdienu).
 • Noraidīts — atslēgvārds nevar aktivizēt reklāmu rādīšanu, jo ar to tiek pārkāpta Google Ads politika.

Sistēmas statusi

Atslēgvārda veiktspēju ietekmē daži citi faktori.

 • Mazs meklēšanas vaicājumu skaits — atslēgvārda darbība ir īslaicīgi apturēta, jo tā meklēšanas datplūsma Google tīklā ir ļoti maza, un tas norāda, ka šis atslēgvārds nav īsti atbilstošs vairākumam klientu meklēšanas vaicājumu.
 • Reklāmas tiek reti rādītas zema kvalitātes rādītāja dēļ — atslēgvārda kvalitātes rādītājs ir ļoti zems, tāpēc reklāma netiek rādīta bieži.
 • Zemāks par pirmās lapas cenas aprēķinu — atslēgvārds ir aktīvs un var aktivizēt jūsu reklāmas rādīšanu, taču tā maksas par klikšķi (MPK) cena ir zemāka par summu, kas varētu izvietot jūsu reklāmu Google meklēšanas rezultātu pirmajā lapā.
 • Maz atbilstošu lapu — atslēgvārda darbība uz laiku ir pārtraukta, jo tas atbilst ļoti mazam skaitam lapu, kas norāda, ka frāze nav bieži sastopama reklāmas tīkla saturā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.