Atslēgvārda statuss: definīcija

Katra atslēgvārda statuss, kas norāda, vai tas šobrīd var aktivizēt reklāmu rādīšanu.

Katram atslēgvārdam lapas “Atslēgvārdi” slejā “Statuss” tiek rādīta informācija par tā pašreizējo statusu. Ja uz vienu atslēgvārdu attiecas vairāki statusi, vispirms tiks rādīts visatbilstošākais statuss.

Tālāk ir norādīti iespējamie atslēgvārdu statusi.

Atslēgvārdu statusi

Atslēgvārds ir konkrētā pārskatīšanas procesa posmā, kad Google pārskata atslēgvārdus, lai pārliecinātos, vai tie atbilst mūsu reklamēšanas politikām.

Pirms pārskatīšanas atslēgvārdam būs tālāk norādītais statuss.

 • Notiek pārskatīšana. Kamēr atslēgvārds nebūs pārskatīts, tas nevarēs aktivizēt reklāmas. Pārskatīšana var aizņemt vienu darbadienu.

Pēc pārskatīšanas atslēgvārdam būs viens no tālāk norādītajiem statusiem.

 • Piemērots — atslēgvārds ir pārskatīts un piemērots reklāmu rādīšanai.
 • Piemērots (ierobežots) — atslēgvārda veiktspēju ietekmē kāds cits faktors.
  • Mazs meklēšanas vaicājumu skaits — atslēgvārda darbība ir īslaicīgi apturēta, jo tā meklēšanas datplūsma Google tīklā ir ļoti maza, un tas norāda, ka šis atslēgvārds nav īsti atbilstošs vairākumam klientu meklēšanas vaicājumu.
  • Reklāmas tiek reti rādītas zema kvalitātes rādītāja dēļ — atslēgvārda kvalitātes rādītājs ir ļoti zems, tāpēc reklāma netiek rādīta bieži.
  • Zemāks par pirmās lapas cenas aprēķinu — atslēgvārds ir aktīvs un var aktivizēt jūsu reklāmas rādīšanu, taču tā maksas par klikšķi (MPK) cena ir zemāka par summu, kas varētu izvietot jūsu reklāmu Google meklēšanas rezultātu pirmajā lapā.
  • Maz atbilstošu lapu — atslēgvārda darbība ir īslaicīgi apturēta, jo tas atbilst ļoti mazam skaitam lapu, kas norāda, ka frāze nav bieži sastopama reklāmas tīkla saturā.
 • Nav piemērots — atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo ir ietverts nepiemērotā kampaņā vai reklāmu kopā.
  • Kampaņa ir pārtraukta vai Reklāmu kopa ir pārtraukta — atslēgvārds ir tādā reklāmu kopā vai kampaņā, kas nedarbojas, jo jūs tās darbību iepriekš esat pārtraucis.
  • Kampaņa ir noņemta vai Reklāmu kopa ir noņemta — atslēgvārds ir tādā reklāmu kopā vai kampaņā, kas nedarbojas, jo jūs to iepriekš esat noņēmis.
  • Kampaņa gaida — atslēgvārds ir kampaņā, kura vēl nedarbojas, jo tās sākuma datums vēl nav pienācis.
  • Kampaņa ir beigusies — atslēgvārds ir kampaņā, kuras rādīšana tika apturēta, jo ir pagājis tās beigu datums.
  • Kampaņas darbība ir apturēta — atslēgvārds ir kampaņā, kuras darbība ir īslaicīgi pārtraukta, jo ir iztērēts priekšapmaksas konta atlikums.
 • Noraidīts — atslēgvārds nevar aktivizēt reklāmu rādīšanu, jo ar to tiek pārkāpta Google Ads politika.
 • Noņemts — atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo jūs to iepriekš esat noņēmis.
 • Pārtraukts — atslēgvārds neaktivizē reklāmu rādīšanu, jo jūs to iepriekš esat pārtraucis.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne