Status ključne riječi: definicija

Status pojedine ključne riječi koji opisuje može li trenutačno pokrenuti prikazivanje oglasa.

Za svaku ćete ključnu riječ u stupcu "Status" na stranici Ključne riječi vidjeti informacije o njezinu trenutačnom stanju. Ako se na ključnu riječ primjenjuje nekoliko statusa, prvo ćemo prikazati najrelevantniji status.

Slijedi popis statusa ključnih riječi koje možete vidjeti:

Naslijeđeni statusi

Ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer se nalazi u kampanji ili grupi oglasa koja trenutačno nije aktivna.

 • Kampanja je pauzirana ili Grupa oglasa pauzirana je: ključna se riječ nalazi u grupi oglasa ili kampanji koja se ne prikazuje jer ste je prethodno pauzirali.
 • Kampanja je uklonjena ili Grupa oglasa uklonjena je: ključna se riječ nalazi u grupi oglasa ili kampanji koja se ne prikazuje jer ste je prethodno uklonili.
 • Kampanja je na čekanju: ključna se riječ nalazi u kampanji koja se još nije počela prikazivati jer ima datum početka u budućnosti.
 • Kampanja je završena: ključna se riječ nalazi u kampanji koja se prestala prikazivati jer je njezin datum završetka prošao.
 • Kampanja je obustavljena: ključna se riječ nalazi u kampanji koja je privremeno pauzirana jer je unaprijed uplaćeni saldo računa potrošen.

Ručni statusi

Ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer ste izmijenili postavku.

 • Pauzirano: ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer ste je prethodno pauzirali.
 • Uklonjeno: ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer ste je prethodno uklonili.

Statusi odobrenja

Ključna riječ u određenoj je fazi postupka odobravanja u kojem Google pregledava ključne riječi da bi provjerio jesu li u skladu s pravilima oglašavanja.

 • Odobreno: ključna je riječ pregledana i ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa.
 • Ispunjava uvjete: ključna riječ može prikazivati oglase.
 • Na čekanju za pregled: ključna riječ može prikazivati oglase na Google pretraživanju, no ne i na drugim web-lokacijama. Ključna se riječ ne može prikazivati u tim situacijama dok se ne odobri, što može potrajati jedan radni dan.
 • U pregledu: ključna riječ ne pokreće oglase i neće prikazivati oglase dok se ne odobri, što može potrajati jedan radni dan.
 • Neodobreno: ključna riječ ne može pokrenuti prikazivanje oglasa jer se njom krše Google Ads pravila.

Status sustava

Na izvedbu ključne riječi utječe neki drugi čimbenik.

 • Mali opseg pretraživanja: ključna riječ privremeno je obustavljena jer je povezana s vrlo malom količinom prometa pretraživanja na Googleu, što znači da nije osobito relevantna za većinu pretraživanja korisnika.
 • Rijetko se prikazuje zbog niske ocjene kvalitete: ocjena kvalitete ključne riječi jako je niska i onemogućuje često prikazivanje vašeg oglasa.
 • Ispod procjene licitacije za prikaz na prvoj stranici: ključna riječ aktivna je i može pokrenuti prikazivanje oglasa. Međutim, njezina licitacija cijene po kliku (CPC) niža je od iznosa za koji je vjerojatno da će postaviti vaš oglas na prvu stranicu rezultata Google pretraživanja.
 • Premalo podudaranja sa stranicama: ključna riječ privremeno je obustavljena jer se podudara s vrlo malim brojem stranica, što znači da fraza nije uobičajena u sadržaju prikazivačke mreže.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem