Status ključne riječi: definicija

Status pojedine ključne riječi koji opisuje može li trenutačno pokrenuti prikazivanje oglasa.

Za svaku ćete ključnu riječ u stupcu "Status" na stranici Ključne riječi vidjeti informacije o njezinu trenutačnom stanju. Ako se na ključnu riječ primjenjuje nekoliko statusa, prvo ćemo prikazati najrelevantniji status.

Slijedi popis statusa ključnih riječi koje možete vidjeti:

Naslijeđeni statusi

Ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer se nalazi u kampanji ili grupi oglasa koja trenutačno nije aktivna.

 • Kampanja je pauzirana ili Grupa oglasa pauzirana je: ključna se riječ nalazi u grupi oglasa ili kampanji koja se ne prikazuje jer ste je prethodno pauzirali.
 • Kampanja je uklonjena ili Grupa oglasa uklonjena je: ključna se riječ nalazi u grupi oglasa ili kampanji koja se ne prikazuje jer ste je prethodno uklonili.
 • Kampanja je na čekanju: ključna se riječ nalazi u kampanji koja se još nije počela prikazivati jer ima datum početka u budućnosti.
 • Kampanja je završena: ključna se riječ nalazi u kampanji koja se prestala prikazivati jer je njezin datum završetka prošao.
 • Kampanja je obustavljena: ključna se riječ nalazi u kampanji koja je privremeno pauzirana jer je unaprijed uplaćeni saldo računa potrošen.

Ručni statusi

Ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer ste izmijenili postavku.

 • Pauzirano: ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer ste je prethodno pauzirali.
 • Uklonjeno: ključna riječ ne pokreće prikazivanje oglasa jer ste je prethodno uklonili.

Statusi odobrenja

Ključna riječ u određenoj je fazi postupka odobravanja u kojem Google pregledava ključne riječi da bi provjerio jesu li u skladu s pravilima oglašavanja.

 • Odobreno: ključna je riječ pregledana i ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa.
 • Ispunjava uvjete: ključna riječ može prikazivati oglase.
 • Na čekanju za pregled: ključna riječ može prikazivati oglase na Google pretraživanju, no ne i na drugim web-lokacijama. Ključna se riječ ne može prikazivati u tim situacijama dok se ne odobri, što može potrajati jedan radni dan.
 • U pregledu: ključna riječ ne pokreće oglase i neće prikazivati oglase dok se ne odobri, što može potrajati jedan radni dan.
 • Neodobreno: ključna riječ ne može pokrenuti prikazivanje oglasa jer se njom krše Google Ads pravila.

Status sustava

Na izvedbu ključne riječi utječe neki drugi čimbenik.

 • Mali opseg pretraživanja: ključna riječ privremeno je obustavljena jer je povezana s vrlo malom količinom prometa pretraživanja na Googleu, što znači da nije osobito relevantna za većinu pretraživanja korisnika.
 • Rijetko se prikazuje zbog niske ocjene kvalitete: ocjena kvalitete ključne riječi jako je niska i onemogućuje često prikazivanje vašeg oglasa.
 • Ispod procjene licitacije za prikaz na prvoj stranici: ključna riječ aktivna je i može pokrenuti prikazivanje oglasa. Međutim, njezina licitacija cijene po kliku (CPC) niža je od iznosa za koji je vjerojatno da će postaviti vaš oglas na prvu stranicu rezultata Google pretraživanja.
 • Premalo podudaranja sa stranicama: ključna riječ privremeno je obustavljena jer se podudara s vrlo malim brojem stranica, što znači da fraza nije uobičajena u sadržaju prikazivačke mreže.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?