Status ng keyword: Kahulugan

Isang status para sa bawat keyword na naglalarawan kung makakapag-trigger ba ito ng mga ad para gumana sa oras na iyon.

Para sa bawat keyword, makikita mong nakalista sa column na "Status" sa page na Mga Keyword ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang status nito. Kung maraming status ang nalalapat sa isang keyword, una naming ipapakita sa iyo ang pinakanauugnay na status.

Narito ang mga status ng keyword na puwede mong makita:

Mga status ng keyword

Ang keyword ay nasa isang partikular na yugto ng proseso ng pagsusuri kapag sinusuri ng Google ang mga keyword para makatiyak na natutugunan ng mga ito ang aming mga patakaran sa pag-advertise.

Bago ang pagsusuri, magkakaroon ang iyong keyword ng isa sa mga status na ito:

 • Sinusuri: Naipapakita ng keyword ang mga ad nito sa Google Search, pero hindi sa ibang site. Hindi makakapagpakita ng mga ad ang mga keyword sa mga sitwasyong ito hangga't hindi ito nasusuri, na puwedeng tumagal nang hanggang 1 business day.

Pagkatapos ng pagsusuri, magkakaroon ang iyong keyword ng isa sa mga status na ito:

 • Kwalipikado:  Nasuri na ang keyword at kwalipikado itong ipakita ang mga ad nito.
 • Kwalipikado (limitado): Naapektuhan ang performance ng keyword ng ilang iba pang salik
  • Kaunting paghahanap: Pansamantalang nasuspinde ang keyword dahil nauugnay ito sa napakakaunting trapiko sa Google, na nagsasaad na hindi ito masyadong nauugnay sa mga paghahanap ng mga customer.
  • Bihirang ipinapakita dahil sa mababang marka ng kalidad: Napakababa ng Marka ng Kalidad ng keyword at pinipigilan nitong lumabas nang napakadalas ang iyong ad.
  • Mas mababa sa tantyang bid sa unang page: Aktibo ang keyword at mati-trigger nitong lumabas ang iyong ad. Gayunpaman, mas mababa ang cost-per-click (CPC) na bid nito kaysa sa halagang malamang na makapaglagay ng ad mo sa unang page ng resulta ng paghahanap sa Google.

  • Kaunti lang ang tumutugmang page: Pansamantalang nasuspinde ang keyword dahil tumutugma ito sa napakakaunting page, na nagsasaad na hindi karaniwan ang parirala sa content sa Display Network.

 • Hindi Kwalipikado: Hindi nagti-trigger ng mga ad ang keyword dahil nasa isang campaign o ad group ito na hindi kwalipikado
  • Naka-pause ang campaign o Naka-pause ang ad group: Ang keyword ay nasa isang ad group o campaign na hindi gumagana dahil na-pause mo ito dati.
  • Inalis ang campaign o Inalis ang ad group: Ang keyword ay nasa isang ad group o campaign na hindi gumagana dahil inalis mo ito dati.
  • Nakabinbin ang campaign: Ang keyword ay nasa isang campaign na hindi pa nagsisimulang gumana dahil nasa hinaharap ang petsa ng pagsisimula nito.
  • Natapos ang campaign: Ang keyword ay nasa isang campaign na huminto sa paggana dahil lumampas na ito sa petsa ng pagtatapos nito.
  • Nasuspinde ang campaign: Ang keyword ay nasa isang campaign na pansamantalang naka-pause dahil naubos na ang prepaid na balanse sa iyong account.
 • Hindi naaprubahan: Hindi makakapag-trigger ng mga ad ang keyword dahil lumalabag ito sa patakaran ng Google Ads.
 • Inalis: Hindi nagti-trigger ng mga ad ang keyword dahil inalis mo ito dati.
 • Naka-pause: Hindi nagti-trigger ng mga ad ang keyword dahil na-pause mo ito dati.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu