Състояние на ключовата дума: определение

Състояние за всяка ключова дума, което описва дали в дадения момент тя може да задейства реклами за показване.

За всяка ключова дума ще виждате информация за текущото й състояние, посочено в графата „Състояние“ на страница „Кампании“. Ако към ключова дума са приложени няколко състояния, първо ще Ви покажем най-подходящото.

По-долу сме посочили състоянията на ключовите думи, които може да видите:

Унаследени състояния

Ключовата дума не задейства реклами, тъй като се съдържа в кампания или рекламна група, която понастоящем не е активна.

 • Кампанията е на пауза или Рекламната група е на пауза: ключовата дума е в рекламна група или кампания, която не се показва, тъй като вече сте я поставили на пауза.
 • Кампанията е премахната или Рекламната група е премахната: ключовата дума е в рекламна група или кампания, която не се показва, тъй като вече сте я премахнали.
 • Предстояща кампания: ключовата дума е в кампания, която все още не се провежда, защото началната й дата е в бъдещето.
 • Кампанията е приключила: ключовата дума е в кампания, която вече не се провежда, защото крайната й дата е отминала.
 • Кампанията е спряна: ключовата дума е в кампания, която временно е поставена на пауза, тъй като предплатеното салдо в профила Ви се е изчерпило.

Ръчно зададени състояния

Ключовата дума не задейства реклами поради променена от Вас настройка.

 • На пауза: ключовата дума не задейства реклами, тъй като сте я поставили на пауза.
 • Премахната: ключовата дума не задейства реклами, тъй като сте я премахнали.

Етапи на одобрение

Ключовата дума е на определен етап на одобрение, при което Google преглежда ключови думи, за да провери дали спазват правилата ни за рекламиране.

 • Одобрена: ключовата дума е прегледана и отговаря на изискванията за показване на рекламите, за които е предназначена.
 • Отговаря на условията: рекламите, за които е предназначена ключовата дума, могат да се показват.
 • Предстои проверка: рекламите, за които е предназначена ключовата дума, може да се показват в Google Търсене, но не и на други сайтове. Тя няма да може да води до показване на реклами в тези случаи, докато не бъде одобрена, което може да отнеме до 1 работен ден.
 • В процес на проверка: ключовата дума не задейства реклами и рекламите й няма да се показват, докато не бъде одобрена, което може да отнеме до 1 работен ден.
 • Неодобрена: ключовата дума не може да задейства реклами, защото нарушава правилата на Google Ads

Състояния на системата

Ефективността на ключовата дума е засегната от друг фактор.

 • Малък обем на търсене: ключовата дума временно е спряна, защото е свързана с много малък трафик от търсене с Google, което указва, че не е достатъчно подходяща за повечето търсения на клиентите.
 • Показва се рядко поради нисък качествен рейтинг: качественият рейтинг на ключовата дума е много нисък и пречи на рекламата Ви да се показва достатъчно често.
 • Под прогнозата за офертата за първа страница: ключовата дума е активна и може да задейства рекламата Ви за показване, но нейната цена на кликване (CPC) е по-ниска от сумата, която има вероятност да постави рекламата Ви на първата страница с резултати от търсенето с Google.
 • Съответства на малко страници: ключовата дума временно е спряна, защото съответства на много малко страници, което показва, че фразата не е често срещана в съдържанието на дисплейната мрежа.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си