Автоматични разположения

Термин, използван при отчитането в Google Ads за отразяване на уеб страниците, видеоклиповете и приложенията в дисплейната мрежа, в които рекламите Ви се показват автоматично въз основа на избраното от Вас насочване. Докато управляваните разположения са конкретно избрани от Вас уеб страници, видеоклипове и приложения, в които да се показват рекламите Ви, автоматичните разположения са резултатът от разполагане на рекламата Ви въз основа на другите Ви начини на насочване, като например по ключови думи или теми.

Ето как действат автоматичните разположения:

  • Ако използвате кампании от типа „Само за дисплейната мрежата“ или „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“, както и начин на насочване, различен от управляваните разположения в тях, рекламите Ви ще имат възможност да се показват автоматично в уебсайтовете на дисплейната мрежа. Тези показвания ще бъдат отразени като автоматични разположения в таблицата със статистически данни в раздела Разположения.
  • Ако не искате рекламите Ви да се показват в автоматични разположения, можете да използвате само насочването към управлявани разположения. Добавете управляваните разположения към рекламната си група и оставете стандартната настройка за насочване, „Насочване и офериране“, така че рекламите Ви да отговарят на условията за показване само на избраните от Вас уебсайтове.

Пример

Ако използвате ключови думи за насочване в рекламната си група, ние ще се опитаме да съчетаем рекламите Ви с подходящи разположения въз основа на списъка Ви с ключови думи, както и други фактори. Например, ако имате рекламна група с ключови думи, свързани с мъжки обувки, рекламите в тази група могат да се показват на уеб страници за обувки. Тези уебсайтове ще се показват като автоматични разположения в таблицата със статистически данни в раздела Ви Разположения.

Как функционира контекстното насочване
Всичко за настройките за насочване за дисплейната мрежа
Избиране на типа на кампанията Ви

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си