Om frekvensfordeling

Med frekvensfordeling kan du se hvor mange som har sett annonsene dine et visst antall ganger i løpet av en valgt datoperiode. I denne artikkelen forklarer vi hvordan frekvensfordelingen beregnes i Google Ads, og hvordan du kan se frekvensfordelingen for videokampanjer.

Slik beregnes frekvensfordeling i Google Ads

I Google Ads er frekvensfordelingen fordelt på seks ulike verdiområder som indikerer hvor mange ganger en person minst så annonsen: «1+», «2+», «3+», «4+», «5+» og «10+». I «1+»-verdiområdet fremgår alltid det totale antallet unike brukere i løpet av den valgte datoperioden, mens verdiområdene «2+», «3+», «4+», «5+» og «10+» alltid viser hvor mange personer som så annonsen minst så mange ganger som det aktuelle verdiområdet skulle tilsi. Husk at personer som telles med i ett verdiområde for frekvens, også kan telles med i et annet verdiområde (avhengig av hvor mange ganger de har sett annonsen).

Eksempel

Tenk deg at noen har sett annonsen din to ganger i løpet av en valgt datoperiode, på mobil og datamaskin. Ettersom personen så annonsen din to ganger, ble vedkommende tatt med i frekvensområdene «1+» og «2+».

I motsetning til andre beregninger for unik rekkevidde kan det bare rapporteres om frekvensfordeling for datoperioder på maksimalt 31 dager. Det kan hende du ikke ser noen frekvensfordeling i statistikktabellen hvis du velger en datoperiode på over 31 dager.

Frekvensfordeling er ikke det samme som gjennomsnittlig visningsfrekvens per bruker (gj.sn. visn.frekv. / bruker). I «Gj.sn. visn.frekv. per bruker»-beregningen ser du det gjennomsnittlige antallet ganger folk så annonsene dine i kampanjen, mens frekvensfordelingen viser deg hvor mange som så annonsene dine, og hvor ofte de så dem. Du kan for eksempel ha en kampanje med gjennomsnittlig visningsfrekvens per bruker på 2,5 ganger per person, mens det i henhold til frekvensfordelingen som ble rapportert for den aktuelle kampanjen, fremgår at 50 000 personer så annonsen to ganger, 30 000 personer så annonsen tre ganger og så videre.

Effekten frekvenstak har på frekvensfordelingen

Hvis du angir et frekvenstak i kampanjen din, kan du komme til å se at det rapporteres verdier i forbindelse med frekvensfordelingen som er høyere enn frekvenstaket. Her er noen mulige årsaker til dette:

 • Frekvenstak implementeres basert på informasjonskapsler, ikke unike brukere. Folk kan dermed bli talt med flere ganger hvis de bruker flere nettlesere eller flere datamaskiner (som hver har ulike informasjonskapsler). 
 • Avhengig av datoperioden du velger i Google Ads, kan den rapporterte frekvensen se ut til å øke. Hvis du for eksempel velger en datoperiode på to uker i Google Ads, og kampanjen har et frekvenstak på tre visninger per uke per person, kan du se opptil seks visninger per person.
 • Det kan se ut som om den rapporterte frekvensen i Google Ads viser et høyere antall visninger enn frekvenstaket. Google Ads begynner å telle visninger opp mot frekvenstaket i den aktuelle kampanjen på den første dagen en person ser annonsen din (som kan være i begynnelsen, midten eller nær slutten av kampanjen). Hvis du for eksempel har et frekvenstak på tre visninger per uke og ser på en datoperiode på fire dager, kan dataene dekke to perioder med frekvenstak.

Legg til frekvensfordeling i Google Ads-rapporteringen

Du kan se frekvensfordelingen for en kampanje i Google Ads-statistikktabellen. For å se frekvensfordelingen må du legge til Frekvensfordeling-kolonnen i Google Ads.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Videokampanjer i navigasjonsmenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner ovenfor statistikktabellen.
 4. Klikk på Beregninger for rekkevidde i menyen.
 5. Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Frekvensfordeling.
 6. (Valgfritt:) For å lagre kolonnesettet for senere bruk, klikk på «Lagre kolonnesettet»-feltet, og gi kolonnesettet et navn.
 7. Klikk på Bruk. Frekvensfordelingen vises nå i Google Ads-statistikktabellen for videokampanjene dine, delt inn i seks ulike verdiområder for frekvens («1+», «2+», «3+», «4+», «5+» og « 10+»). 
 8. For å se data fra en bestemt periode, klikk på datovelgeren øverst i hjørnet på siden, og velg ønsket datoperiode (opptil 31 dager).
 9. Når du holder markøren over en verdi i Frekvensfordeling-kolonnen i Google Ads, kan du se hvordan frekvensfordelingen har endret seg over tid, i histogrammet som vises.
   
  Merk: Dataene i histogrammet viser til de valgte datoene i datoperioden, ikke til hele kampanjens levetid.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt