Tietoja frekvenssijakaumasta

Frekvenssijakauman avulla voit selvittää, kuinka moni käyttäjä näki mainoksesi tietyn määrän kertoja valittuna ajanjaksona. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten frekvenssijakauma lasketaan Google Adsissa ja miten voit nähdä Videokampanjan frekvenssijakauman.

Frekvenssijakauman laskeminen Google Adsissa

Google Adsissa frekvenssijakauma esitetään kuuden eri ryhmän avulla, joiden nimistä käy ilmi, kuinka monta kertaa ryhmään kuuluvat käyttäjät ovat vähintään nähneet mainoksen: "1+", "2+", "3+", "4+", "5+" ja "10+". Ensimmäisessä frekvenssiryhmässä ("1+") näkyy aina yksilöityjen käyttäjien kokonaismäärä valittuna ajanjaksona, kun taas lopuissa frekvenssiryhmissä ("2+", "3+", "4+", "5+" ja "10+") näkyy niiden ihmisten määrä, jotka ovat nähneet mainoksesi vähintään ryhmän nimen mukaisen määrän kertoja. Muista, että yhteen frekvenssiryhmään lasketut ihmiset voidaan laskea myös toiseen frekvenssiryhmään (riippuen siitä, montako kertaa he ovat nähneet mainoksesi).

Esimerkki

Oletetaan, että käyttäjä on nähnyt mainoksesi kaksi kertaa valittuna ajanjaksona (mobiililaitteella ja tietokoneella). Hänet lasketaan tällöin sekä "1+"- että "2+"-frekvenssiryhmään.

Toisin kuin muut yksilökohtaisen tavoittavuuden mittarit, frekvenssijakauma voidaan raportoida enintään 31 päivän ajalta. Jos valitset yli 31 päivän pituisen ajanjakson, et välttämättä näe frekvenssijakaumaa tilastotaulukossa.

Frekvenssijakauma on eri asia kuin keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti. Jälkimmäinen kertoo, montako kertaa keskimäärin käyttäjät näkivät kampanjasi mainokset, kun taas frekvenssijakauma näyttää, kuinka moni käyttäjä näki mainoksesi tietyn määrän kertoja. Kampanjan keskimääräinen impressiotiheys käyttäjää kohti voi olla esimerkiksi 2,5, kun taas frekvenssijakaumasta voi käydä ilmi, että 50 000 käyttäjää näki mainoksesi kaksi kertaa, 30 000 käyttäjää näki mainoksesi kolme kertaa ja niin edelleen.

Näyttötiheyden rajoituksen vaikutukset frekvenssijakaumaan

Jos lisäät kampanjaasi näyttötiheyden rajoituksen, saatat huomata, että raportoidussa frekvenssijakaumassa näkyy valitsemaasi näyttötiheyden rajoitusta suurempia arvoja.Tämä voi johtua esimerkiksi seuraavista syistä:

 • Näyttötiheyden rajoitukset koskevat evästeitä, eivät yksilöityjä käyttäjiä. Käyttäjät saatetaan laskea useammin kuin kerran, koska he käyttävät useampaa kuin yhtä selainta tai tietokonetta (joissa on eri evästeet). 
 • Raportoitu frekvenssi saattaa vaikuttaa kasvavan riippuen siitä, minkä ajanjakson valitset Google Adsissa. Jos esimerkiksi valitset Google Adsissa kahden viikon ajanjakson ja olet asettanut kampanjasi näyttötiheyden rajoitukseksi kolme impressiota viikossa henkeä kohti, saatat nähdä kuusi impressiota henkeä kohti.
 • Google Adsissa raportoitu frekvenssi saattaa vaikuttaa sisältävän enemmän impressioita kuin mitä olet asettanut näyttötiheyden rajoitukseksi. Google Ads alkaa laskea kampanjan näyttötiheyden rajoitukseen sisältyviä impressioita ensimmäisenä päivänä, jolloin henkilö näkee mainoksesi (tämä voi tapahtua kampanjasi alussa, keskivaiheilla tai loppupuolella). Jos olet esimerkiksi asettanut näyttötiheyden rajoitukseksi kolme impressiota viikossa ja katsot neljän päivän ajanjaksoa, data saattaa kattaa kaksi eri näyttötiheyden rajoitusjaksoa.

Frekvenssijakauman lisääminen Google Ads ‑raportteihin

Voit nähdä kampanjan frekvenssijakauman Google Adsin tilastotaulukosta. Tämä edellyttää, että lisäät Google Adsissa Frekvenssijakauma-sarakkeen.

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Valitse vasemmalla olevasta navigointivalikosta Videokampanjat.
 3. Klikkaa tilastotaulukon yläpuolella olevaa sarakekuvaketta Sarakkeet.
 4. Klikkaa valikosta Tavoittavuusmittarit.
 5. Valitse Frekvenssijakauma-kohdan valintaruutu.
 6. (Valinnainen) Jos haluat tallentaa sarakejoukon myöhempää käyttöä varten, klikkaa "Tallenna sarakejoukko" ‑kenttää ja lisää sarakejoukolle nimi.
 7. Klikkaa Käytä. Frekvenssijakauma näkyy nyt Google Adsissa Videokampanjoidesi tilastotaulukossa. Jakauma sisältää kuusi eri frekvenssiryhmää ("1+", "2+", "3+", "4+", "5+" ja "10+"). 
 8. Jos haluat nähdä datan tietyltä ajalta, klikkaa sivun yläkulmassa olevaa ajanjakson valitsinta ja valitse haluamasi ajanjakso. Voit valita enintään 31 päivän pituisen jakson.
 9. Kun viet hiiren Google Adsin Frekvenssijakauma-sarakkeessa olevan arvon päälle, näet histogrammin, joka kertoo, miten frekvenssijakauma on kehittynyt.
   
  Huom. Histogrammin data koskee valitun ajanjakson päivämääriä eikä koko kampanjaa.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun