Σχετικά με την κατανομή συχνότητας

Με την κατανομή συχνότητας, μπορείτε να δείτε πόσοι χρήστες είδαν τις διαφημίσεις σας συγκεκριμένο αριθμό φορών σε ένα επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς υπολογίζεται η κατανομή συχνότητας στο Google Ads και πώς μπορείτε να δείτε την κατανομή συχνότητας για μια καμπάνια βίντεο.

Πώς υπολογίζεται η κατανομή συχνότητας στο Google Ads

Στο Google Ads, η κατανομή συχνότητας εμφανίζεται σε 6 διαφορετικές κάδους που δείχνουν τον ελάχιστο αριθμό φορών που ένας χρήστης είδε τη διαφήμιση: "1+", "2+", "3+", "4+", "5+", και "10+". Ο κάδος συχνότητας "1+" θα εμφανίζει πάντα το σύνολο των μοναδικών χρηστών για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών, ενώ οι κάδοι συχνότητας "2+", "3+", "4+", "5+" και "10+" θα εμφανίζουν τον αριθμό των χρηστών που είδαν τη διαφήμισή σας τουλάχιστον όσες φορές υποδεικνύεται στον συγκεκριμένο κάδο. Λάβετε υπόψη ότι οι χρήστες που καταμετρούνται σε έναν κάδο συχνότητας μπορούν επίσης να καταμετρηθούν σε έναν άλλον κάδο συχνότητας (ανάλογα με το πόσες φορές έχουν δει τη διαφήμισή σας).

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είδε τη διαφήμισή σας δύο φορές σε ένα επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών σε κινητό και υπολογιστή. Καθώς ο χρήστης είδε τη διαφήμισή σας δύο φορές, θα συμπεριληφθεί στους κάδους συχνότητας "1+" και "2+".

Σε αντίθεση με άλλες μετρήσεις προσέγγισης μοναδικών χρηστών, η κατανομή συχνότητας μπορεί να αναφερθεί μόνο για ένα εύρος ημερομηνιών 31 ημερών ή μικρότερο. Αν έχετε επιλέξει εύρος ημερομηνιών μεγαλύτερο από 31 ημέρες, ενδέχεται η κατανομή συχνότητας να μην εμφανίζεται στον πίνακα στατιστικών στοιχείων.

Η κατανομή συχνότητας διαφέρει από τη μέση συχν. εμφ. /χρήστη. Η μέση συχν. εμφ. /χρήστη δείχνει τον μέσο αριθμό φορών που οι χρήστες είδαν τις διαφημίσεις σας στην καμπάνια, ενώ η κατανομή συχνότητας δείχνει πόσοι χρήστες είδαν τις διαφημίσεις σας και τη συχνότητα με την οποία είδαν τις διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να έχετε μια καμπάνια με μέση συχν. εμφ. /χρήστη 2,5 φορές ανά άτομο, ενώ η κατανομή συχνότητας που αναφέρεται για τη συγκεκριμένη καμπάνια θα μπορούσε να σας δείξει ότι 50.000 χρήστες είδαν τη διαφήμιση δύο φορές, 30.000 χρήστες είδαν τη διαφήμιση τρεις φορές και ούτω καθεξής.

Επιδράσεις των ορίων συχνότητας στην κατανομή συχνότητας

Αν ορίσετε ένα όριο συχνότητας στην καμπάνια σας, μπορεί να παρατηρήσετε ότι η αναφερόμενη κατανομή συχνότητας εμφανίζει τιμές υψηλότερες από το όριο συχνότητας. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές αιτίες:

 • Τα όρια συχνότητας εφαρμόζονται από cookie και όχι από μοναδικούς χρήστες. Οι χρήστες μπορεί να καταμετρηθούν περισσότερες από μία φορές, επειδή χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα προγράμματα περιήγησης ή υπολογιστές (που χρησιμοποιούν διαφορετικά cookie). 
 • Ανάλογα με το εύρος ημερομηνιών που επιλέγετε στο Google Ads, η συχνότητα που αναφέρεται ενδέχεται να φαίνεται ότι αυξάνεται. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε εύρος ημερομηνιών 2 εβδομάδων στο Google Ads και η καμπάνια σας έχει όριο συχνότητας 3 εμφανίσεων ανά εβδομάδα ανά χρήστη, μπορεί να δείτε έως 6 εμφανίσεις ανά χρήστη.
 • Η αναφερόμενη συχνότητα στο Google Ads ενδέχεται να φαίνεται να εμφανίζει μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων από το όριο συχνότητας. Το Google Ads αρχίζει να μετράει τις εμφανίσεις για ένα όριο συχνότητας μιας καμπάνιας την πρώτη ημέρα που κάποιος χρήστης βλέπει τη διαφήμισή σας (η οποία θα μπορούσε να είναι στην αρχή, στη μέση ή προς το τέλος της καμπάνιας σας). Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει όριο συχνότητας 3 εμφανίσεων ανά εβδομάδα και εξετάζετε εύρος ημερομηνιών 4 ημερών, τα δεδομένα ενδέχεται να καλύπτουν 2 περιόδους περιορισμού συχνότητας.

Προσθήκη κατανομής συχνότητας στις αναφορές του Google Ads

Μπορείτε να δείτε την κατανομή συχνότητας για μια καμπάνια στον πίνακα στατιστικών στοιχείων του Google Ads. Για να δείτε την κατανομή συχνότητας, προσθέστε τη στήλη Κατανομή συχνότητας στο Google Ads.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στο μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες βίντεο.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ΣτήλεςΣτήλες πάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετρήσεις προσέγγισης χρηστών στο μενού.
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Κατανομή συχνότητας.
 6. (Προαιρετικά) Για να αποθηκεύσετε το σύνολο στηλών για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στο πεδίο Αποθήκευση του συνόλου στηλών και καταχωρίστε ένα όνομα για το σύνολο στηλών.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Η κατανομή συχνότητας εμφανίζεται πλέον στον πίνακα στατιστικών στοιχείων του Google Ads για τις καμπάνιες βίντεο, χωρισμένη σε 6 διαφορετικούς κάδους συχνότητας ("1+", "2+", "3+", "4+", "5+" και "10+"). 
 8. Για να δείτε δεδομένα για μια συγκεκριμένη περίοδο, κάντε κλικ στον επιλογέα εύρους ημερομηνιών στην επάνω γωνία της σελίδας και επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνιών. Μπορείτε να επιλέξετε έως 31 ημέρες.
 9. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια τιμή στη στήλη Κατανομή συχνότητας στο Google Ads, θα εμφανιστεί ένα ιστόγραμμα που θα σας δείχνει πώς αλλάζει η κατανομή συχνότητας με την πάροδο του χρόνου.
   
  Σημείωση: Τα δεδομένα στο ιστόγραμμα αναφέρονται στις επιλεγμένες ημερομηνίες στο εύρος ημερομηνιών και όχι σε ολόκληρη την καμπάνια.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας