Rozložení frekvence

Rozložení frekvence ukazuje, u kolika lidí byl ve vybraném období zaznamenán určitý počet zhlédnutí vašich reklam. V tomto článku se dozvíte, jak se rozložení frekvence v Google Ads počítá a jak ho zobrazíte u kampaně s videoreklamami.

Výpočet rozložení frekvence v Google Ads

Ve službě Google Ads se rozložení frekvence zobrazuje v šesti různých skupinách, které ukazují minimální počet zobrazení reklamy určité osobě: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+ a 10+. Skupina frekvence 1+ bude vždy zobrazovat celkový počet unikátních uživatelů pro vybrané časové období, zatímco skupiny 2+, 3+, 4+, 5+ a 10+ budou zobrazovat počet lidí, kterým se reklama zobrazila minimálně tolikrát, kolik naznačuje název skupiny. Nezapomeňte, že lidé započítaní do jedné skupiny frekvence mohou být započítáni i do jiné skupiny frekvence (podle toho, kolikrát se jim vaše reklama zobrazila).

Příklad

Řekněme, že uživatel ve vybraném období na mobilu a na počítači viděl vaši reklamu dvakrát. Jelikož se vaše reklama uživateli zobrazila dvakrát, bude zahrnut do skupin frekvence 1+ a 2+.

Na rozdíl od ostatních metrik zásahu a frekvence se rozložení frekvence v přehledu objeví pouze v případě, že délka období je maximálně 31 dní. Pokud zvolíte časové období delší než 31 dní, nemusí se rozložení frekvence v tabulce statistik zobrazit.

Rozložení frekvence se liší od prům. frekv. zobr. na uživatele. Průměrná frekvence zobrazení na uživatele udává průměrný počet zobrazení vaší reklamy uživatelům v kampani, zatímco rozložení frekvence udává, kolik lidí vidělo vaše reklamy a kolikrát. Můžete mít například kampaň s průměrnou frekvencí zobrazení na uživatele ve výši 2,5 zobrazení, u které vám rozložení frekvence ukáže, že 50 000 lidí reklamu vidělo dvakrát, 30 000 lidí třikrát atd.

Poznámka: Počet unikátních uživatelů nalezených v Google Ads by se měl teoreticky shodovat s frekvenční skupinou „1+“. Jelikož však čísla pocházejí z různých zdrojů, mohou zde být i 2% rozdíly.

Účinky omezení frekvence na rozložení frekvence

Pokud v kampani nastavíte omezení frekvence, může se stát, že hlášené rozložení frekvence bude ukazovat hodnotu vyšší než stanovené omezení. Může to být z následujících důvodů:

 • Omezení frekvence se vztahují na soubory cookie, nikoli na unikátní uživatele. Lidé mohou být započítáni více než jednou, protože používají několik různých prohlížečů nebo počítačů (a ty používají různé soubory cookie).
 • Hlášená frekvence se může zvýšit podle toho, jaké jste v Google Ads zvolili období. Pokud například ve službě Google Ads vyberete období dvou týdnů a vaše kampaň má nastaveno omezení frekvence na tři zobrazení na uživatele za týden, můžete zaznamenat až 6 zobrazení na uživatele.
 • Frekvence hlášená v Google Ads může ukazovat vyšší počet zobrazení, než na kolik je nastaveno omezení frekvence. Služba Google Ads začne zobrazení započítávat do omezení frekvence kampaně první den, kdy uživatel uvidí vaši reklamu (což může být na začátku, uprostřed nebo na konci kampaně). Pokud máte například nastaveno omezení frekvence na tři zobrazení za týden a díváte se na období dlouhé čtyři dny, mohou zobrazené údaje zahrnovat dvě období omezení frekvence.

Přidání rozložení frekvence do přehledů Google Ads

Rozložení frekvence kampaně (nebo videa v kampani) najdete v tabulce statistik Google Ads. Pokud chcete zobrazit rozložení frekvence, přidejte v Google Ads sloupec Rozložení frekvence.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Kampaně Campaigns Icon.
 2. Klikněte na rozbalovací nabídku Podklady a pak na Videa.
 3. Klikněte na ikonu Sloupce Obrázek ikony sloupců v Google Ads nad tabulkou statistik.
 4. V nabídce klikněte na možnost Metriky zásahu a frekvence.
 5. Zaškrtněte políčko vedle položky Rozložení frekvence.
 6. (Volitelné) Chcete-li sadu sloupců uložit pro budoucí využití, klikněte na pole Uložit sadu sloupců a zadejte název pro sadu sloupců.
 7. Klikněte na Použít. Rozložení frekvence se zobrazí v tabulce statistik Google Ads u vašich videokampaní, kde bude rozděleno do šesti různých skupin frekvence (1+, 2+, 3+, 4+, 5+ a 10+).
 8. Pokud vás zajímají údaje za určité období, můžete ho vybrat v horním rohu stránky. Můžete vybrat až 31 dní.
 9. Když v Google Ads umístíte ukazatel na hodnotu ve sloupci Rozložení frekvence, zobrazí se histogram, který vám ukáže, jak se rozložení frekvence mění v průběhu času.
  Poznámka: Údaje v histogramu odkazují na vybraná data v příslušném období, nikoli na celou kampaň.

Související odkaz

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka