ปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณาสำหรับ Google Ads

หากเบราว์เซอร์ของคุณใช้ส่วนขยายตัวบล็อกโฆษณา (เช่น ตัวบล็อกโฆษณาของ Google Chrome หรือของบุคคลที่สาม) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นแบนเนอร์สีแดงอาจปรากฏที่ด้านบนของ Google Ads และคุณอาจดูตัวอย่างโฆษณาขณะใช้ Google Ads ไม่ได้ ทั้งนี้ข้อผิดพลาดนี้อาจไม่แสดงเหมือนๆ กันในทุกเบราว์เซอร์หรือในบางเครือข่ายหากคุณเข้าถึง Google Ads ผ่านเบราว์เซอร์มากกว่า 1 เบราว์เซอร์ บทความนี้อธิบายวิดีโอตรวจดูว่าตัวบล็อกโฆษณาเปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณหรือไม่ และวิดีโอปิดใช้ตัวบล็อกโฆษณาของ Google Chrome หากต้องการปิดใช้ตัวบล็อกโฆษณาของบุคคลที่สาม โปรดอ่านคำแนะนำจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการทดสอบว่าตัวบล็อกโฆษณาเป็นสาเหตุให้คุณดูตัวอย่างโฆษณาไม่ได้หรือไม่ ให้เปิด Google Ads และตรวจหาข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์อย่างน้อย 2 เบราว์เซอร์ รวมไปถึงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แบบส่วนตัว (โหมดไม่ระบุตัวตนใน Chrome) หมายเหตุ: วิธีการในส่วนถัดไปจะอธิบายวิธีปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณาใน Google Chrome แต่หากคุณมีตัวบล็อกโฆษณาในเบราว์เซอร์อื่น วิธีการเหล่านี้จะไม่มีผลใดๆ

ปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณา (เดสก์ท็อป)

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตโฆษณาในทุกเว็บไซต์ได้

 1. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์  จากนั้น โฆษณา 
 2. เปิดบล็อกในเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มจะแสดงโฆษณาที่แทรก (แนะนำ) 

อนุญาตโฆษณาในบางเว็บไซต์

คุณเพิ่มข้อยกเว้นเพื่ออนุญาตให้โฆษณาแสดงในเว็บไซต์ที่ตนเชื่อถือได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์

 2. ไปที่หน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีโฆษณาที่บล็อกไว้
 3. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิกล็อก ล็อก หรือข้อมูล ข้อมูล
 4. คลิกลูกศร ลูกศร ทางด้านขวาของ "โฆษณา"
 5. เลือกอนุญาตในเว็บไซต์นี้เสมอ
 6. โหลดหน้าเว็บซ้ำ

ปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณา

คุณเพิ่มข้อยกเว้นเพื่ออนุญาตให้โฆษณาแสดงในเว็บไซต์ที่ตนเชื่อถือได้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ข้อมูล ข้อมูล
 3. แตะการตั้งค่าเว็บไซต์
 4. แตะลูกศรลง ลูกศรลง ข้าง "โฆษณา"
 5. แตะอนุญาต
 6. โหลดหน้าเว็บซ้ำ

หยุด Chrome ไม่ให้บล็อกโฆษณาในเว็บไซต์

Chrome จะนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์ที่ละเมิดมาตรฐานโฆษณาที่ดีกว่า มาตรฐานไม่สนับสนุนให้ใช้ประเภทโฆษณาที่สร้างความรำคาญแก่ผู้ใช้

หากมีการนำโฆษณาออกจากเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของ โปรดไปที่รายงานประสบการณ์ใช้งานโฆษณา ซึ่งคุณจะได้ทราบปัญหาที่พบในเว็บไซต์และวิธีแก้ไข

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
73067
false