Απενεργοποίηση προγράμματος αποκλεισμού διαφημίσεων για το Google Ads

Εάν στο πρόγραμμα περιήγησής σας εκτελείται μια επέκταση προγράμματος αποκλεισμού διαφημίσεων (για παράδειγμα το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων του Google Chrome ή κάποιο άλλο πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων τρίτου μέρους), ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος σε κόκκινο banner στο επάνω μέρος του Google Ads και ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε τις προεπισκοπήσεις διαφημίσεων ενώ χρησιμοποιείτε το Google Ads. Το σφάλμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται με συνέπεια σε όλα τα προγράμματα περιήγησης ή σε ορισμένα δίκτυα, αν έχετε πρόσβαση στο Google Ads μέσω περισσότερων του ενός προγραμμάτων περιήγησης. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να ελέγξετε εάν έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας και πώς να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων του Google Chrome. Για να απενεργοποιήσετε τα προγράμματα αποκλεισμού διαφημίσεων τρίτου μέρους, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του προγραμματιστή. 

Πριν ξεκινήσετε

Για να ελέγξετε αν ένα πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων δεν επιτρέπει την εμφάνιση της προεπισκόπησης της διαφήμισής σας, ανοίξτε το Google Ads και ελέγξτε αν εμφανίζεται το σφάλμα σε τουλάχιστον 2 προγράμματα περιήγησης, καθώς και σε ένα παράθυρο απόρρητης περιήγησης προγράμματος περιήγησης (Κατάσταση ανώνυμης περιήγησης στο Chrome). Σημείωση: Οι οδηγίες στην επόμενη ενότητα περιγράφουν πώς να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων στο Google Chrome, αλλά εάν διαθέτετε πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων σε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης, αυτές οι οδηγίες δεν θα ισχύουν.

Απενεργοποίηση του προγράμματος αποκλεισμού διαφημίσεων (σε υπολογιστή)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, για να επιτρέπετε τις διαφημίσεις σε όλους τους ιστοτόπους.

 1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις και μετά Σύνθετες και μετά Ρυθμίσεις ιστοτόπου  και μετά Διαφημίσεις
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Αποκλεισμένες σε ιστοτόπους που τείνουν να εμφανίζουν παρεμβατικές διαφημίσεις (συνιστάται)

Να επιτρέπονται οι διαφημίσεις σε συγκεκριμένους ιστοτόπους

Εάν εμπιστεύεστε έναν ιστότοπο, μπορείτε να προσθέσετε μια εξαίρεση για να επιτρέπετε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.

 2. Μεταβείτε σε μια σελίδα που εμπιστεύεστε, η οποία έχει αποκλεισμένες διαφημίσεις.
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα Κλείδωμα ή Πληροφορίες Πληροφορίες.
 4. Στα δεξιά του στοιχείου Διαφημίσεις, κάντε κλικ στα Βέλη Βέλη.
 5. Επιλέξτε Να επιτρέπεται πάντα σε αυτόν τον ιστότοπο.
 6. Επαναλάβετε τη φόρτωση της ιστοσελίδας.

Απενεργοποίηση του προγράμματος αποκλεισμού διαφημίσεων

Εάν εμπιστεύεστε έναν ιστότοπο, μπορείτε να προσθέσετε μια εξαίρεση για να επιτρέπετε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Πληροφορίες Πληροφορίες.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 4. Δίπλα στις Διαφημίσεις, πατήστε το κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 5. Πατήστε Να επιτρέπεται.
 6. Επαναλάβετε τη φόρτωση της ιστοσελίδας.

Διακοπή αποκλεισμού διαφημίσεων από το Chrome στον ιστότοπό σας

Το Chrome καταργεί τις διαφημίσεις από ιστοτόπους που παραβιάζουν τα Πρότυπα καλύτερων διαφημίσεων. Τα πρότυπα αποτρέπουν τους τύπους διαφημίσεων που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές για τους χρήστες.

Εάν καταργηθούν οι διαφημίσεις από έναν ιστότοπο που έχετε στην κατοχή σας, επισκεφτείτε την Αναφορά διαφημιστικών εμπειριών. Στην αναφορά, θα μάθετε σχετικά με τυχόν ζητήματα που εντοπίστηκαν στον ιστότοπό σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
10572789146050330850