Prehrávanie nahrávok hovorov

Keď nastavíte nahrávanie hovorov, môžete si ich opätovne prehrávať. Keď povolíte nahrávanie, v prehľade podrobností o volaniach pribudne stĺpec, ktorý umožňuje prehrať zvuk hovoru. Nahrané hovory sú k dispozícii 30 dní od dátumu hovoru.

Nahrávanie hovorov môžu nastavovať a spravovať iba používatelia s prístupom pre správcu k účtu Google Ads. Po povolení nahrávania hovorov však môžu nahrávky prehrávať používatelia účtu MKC a presmerovaní používatelia s prístupom pre správcu alebo presmerovaní používatelia so štandardným prístupom.

Pokyny

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V pravom hornom rohu kliknite na Prehľady.
  3. Kliknite na Preddefinované prehľady (dimenzie).
  4. Kliknite na Rozšírenia.
  5. Kliknite na Podrobnosti o volaniach.
  6. Pomocou stĺpca Záznam budete môcť prehrať zvuk hovoru.

Nahrávanie nie je k dispozícii

Nahrávky hovorov sú k dispozícii len prostredníctvom používateľského rozhrania služby Google Ads nedajú sa stiahnuť. Pri prístupe k nahrávke hovoru prostredníctvom používateľského rozhrania služby Google Ads nemusí byť možné prehrať nahrávku hovoru z niekoľkých dôvodov:

  • Nepodporované telefónne číslo: Táto chyba znamená, že telefónne číslo použité v reklame, ktorá iniciovala hovor, nie je podporované pre geografické obmedzenia. Táto funkcia je v súčasnosti k dispozícii len pre telefónne čísla v USA.
  • Neoverená webová adresa: Táto chyba znamená, že doména použitá v reklame, ktorá viedla k hovoru, nebola overená. Doménu môžete overiť tak, že prepojíte svoje účty Google Search Console a Google Ads alebo pridáte na svoj web jedinečnú značku sledovania konverzií alebo remarketingovú značku Google Ads. Reklamy na volanie a rozšírenia o volanie, ktorých doména nebola týmto spôsobom overená, nebudú k dispozícii na prehrávanie, a to ani v prípade, že príslušné nastavenie je povolené.
  • Nepodporovaný zdroj hovoru: Táto chyba znamená, že hovor pochádza z nepodporovaného zdroja hovoru, napríklad v prípade hovorov uskutočnených prostredníctvom značky telefonickej konverzie na webe. Táto funkcia momentálne podporuje len hovory uskutočnené vďaka reklamám na volanie a rozšíreniam o volanie.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory