Đặt lịch quảng cáo cho chiến dịch Thông minh

Trong Google Ads, bạn có thể chọn ngày trong tuần và thời gian trong ngày để chạy quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể thiết lập quảng cáo của mình chạy trong giờ làm việc thông thường hoặc khi bạn có thể trả lời kịp thời các cuộc gọi của khách hàng. Chẳng hạn như bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình vào những ngày nhất định hoặc trong giờ hoạt động khi bạn có thể xử lý yêu cầu của khách hàng.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và đã đặt giờ mở cửa hàng trong tài khoản này, thì lịch quảng cáo của chiến dịch của bạn sẽ tự động đồng bộ hóa với giờ mở cửa hàng đó.

Những lợi ích của việc lập lịch quảng cáo

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động trong giờ làm việc thông thường, bạn có thể thiết lập quảng cáo chỉ chạy trong khi doanh nghiệp đang mở cửa. Bằng cách này, bạn sẽ không trả tiền cho những cuộc gọi hoặc lượt nhấp vào quảng cáo trong khi doanh nghiệp của bạn đóng cửa.

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động 24 giờ/ngày hoặc hoạt động trực tuyến, hãy xem xét việc thiết lập quảng cáo chạy mọi lúc. Bằng cách này, quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận được khách hàng bất cứ lúc nào họ tìm kiếm.

Cách lập lịch quảng cáo

 1. Tìm chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Trên thẻ "Vị trí và lịch quảng cáo", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào thẻ Lịch quảng cáo.
 4. Nhấp vào nút Chỉnh sửa.
 5. Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn một tùy chọn:
  • Mọi lúc: Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện 24/7.
  • Giờ hoạt động: Nếu bạn đã liên kết chiến dịch với Trang doanh nghiệp, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trong các giờ hoạt động đó.
  • Giờ tùy chỉnh: Bạn xác định những thời điểm mà quảng cáo của mình xuất hiện
 6. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false