Liên kết Hồ sơ doanh nghiệp với Chiến dịch thông minh

Khi thiết lập một Chiến dịch thông minh mới, bạn sẽ thấy tùy chọn để liên kết chiến dịch mới đó với Hồ sơ doanh nghiệp trong Google Doanh nghiệp của tôi. Khi liên kết Hồ sơ doanh nghiệp với Chiến dịch thông minh, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị địa chỉ doanh nghiệp và đường liên kết đến Hồ sơ doanh nghiệp hoặc thông tin chỉ đường lái xe trên Google Maps đến doanh nghiệp của bạn. (Bạn có thể tắt tùy chọn này nếu tùy chọn này không phù hợp với doanh nghiệp của bạn.) Việc liên kết cũng giúp bạn thiết lập chiến dịch nhanh hơn, vì càng biết nhiều về doanh nghiệp của bạn, chúng tôi càng có thể đưa ra các mục đề xuất cho chiến dịch quảng cáo của bạn.

Bạn chỉ có thể liên kết một Hồ sơ doanh nghiệp với từng Chiến dịch thông minh. Vì vậy, nếu bạn có nhiều Hồ sơ doanh nghiệp cần quảng cáo, hãy tạo Chiến dịch thông minh cho từng Hồ sơ doanh nghiệp.

Bạn chưa có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi? Hãy tạo tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi miễn phí.

Cách liên kết một Chiến dịch thông minh với Trang doanh nghiệp

Để hiển thị Trang doanh nghiệp dưới dạng tùy chọn có sẵn khi bạn tạo một Chiến dịch thông minh, hãy đảm bảo bạn có cùng một địa chỉ email hiển thị ở trạng thái:

  • "Quản trị viên" trong tài khoản Google Ads
  • "Chủ sở hữu" hoặc "Người quản lý" trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi

Tiếp theo, hãy tạo Chiến dịch thông minh được liên kết với Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.

  1. Trên trang "Tất cả chiến dịch", hãy nhấp vào + Chiến dịch mới.
  2. Chọn mục tiêu cho chiến dịch của bạn.
  3. Khi được nhắc, hãy chọn Hồ sơ doanh nghiệp mà bạn muốn quảng cáo và liên kết các tài khoản của bạn.
  4. Hoàn tất việc tạo Chiến dịch thông minh.
Lưu ý: Bạn phải liên kết Trang doanh nghiệp với Chiến dịch thông minh trong quá trình tạo chiến dịch. Bạn không thể liên kết Trang doanh nghiệp với Chiến dịch thông minh sau khi đã tạo chiến dịch đó. Nếu đã xóa Trang doanh nghiệp được liên kết, bạn phải tạo một Chiến dịch thông minh mới để liên kết với Trang doanh nghiệp mới.

Hủy liên kết Chiến dịch thông minh khỏi Trang doanh nghiệp

Có 2 cách để hủy liên kết Chiến dịch thông minh khỏi Trang doanh nghiệp:

  • Nếu địa chỉ email được liên kết với một tài khoản Google Ads mất quyền truy cập vào một tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi đã liên kết, thì Chiến dịch thông minh được liên kết với tài khoản Google Ads đó sẽ bị hủy liên kết khỏi Trang doanh nghiệp đó.
  • Nếu bạn hủy liên kết tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi khỏi tài khoản Google Ads thông qua trang "Tài khoản được liên kết" trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, thì tất cả các chiến dịch Google Ads đã liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi đó cũng sẽ bị hủy liên kết.

Khắc phục vấn đề về đường liên kết bị hỏng giữa Chiến dịch thông minh và Hồ sơ doanh nghiệp

  • Nếu mối liên kết bị hỏng do địa chỉ email được liên kết với một tài khoản Google Ads đã mất quyền truy cập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, thì mối liên kết đó sẽ được khôi phục nếu địa chỉ email được liên kết với tài khoản Google Ads đó được khôi phục quyền truy cập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Nếu mối liên kết bị hỏng do việc hủy liên kết các tài khoản trên trang "Tài khoản được liên kết" trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, thì bạn có thể liên kết lại các tài khoản đó. Hãy làm theo hướng dẫn trên Google Ads để liên kết lại. Tìm hiểu thêm về cách quản lý các yêu cầu liên kết với Trang doanh nghiệp trên Google Doanh nghiệp của tôi
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false