Свързване на бизнес профила Ви с интелигентна кампания

Когато настройвате нова интелигентна кампания, имате възможност да я свържете с бизнес профил в Google My Business. Когато свържете бизнес профила си и интелигентните си кампании, в рекламите Ви се показват адреса на бизнеса Ви и връзки към бизнес профила Ви или упътвания за шофиране до бизнеса Ви в Карти. (Можете да изключите тази функция, ако не е подходяща за бизнеса Ви.) Свързването също така ускорява настройването на кампанията Ви, тъй като колкото повече знаем за бизнеса Ви, толкова повече предложения можем да правим за рекламната Ви кампания.

С всяка интелигентна кампания може да бъде свързан само един бизнес профил, така че ако имате няколко бизнес профила за рекламиране, създайте интелигентна кампания за всеки от тях.

Все още нямате профил в Google My Business? Създайте безплатен профил в Google My Business.

Как да свържете интелигентна кампания с бизнес профила си

За да показвате бизнес профилите си като налична опция, когато създавате интелигентна кампания, същият имейл адрес трябва да се показва като:

  • „Администратор“ в профила Ви в Google Ads;
  • „Собственик“ или „Мениджър“ в профила Ви в Google My Business.

След това създайте интелигентна кампания, която е свързана с бизнес профила Ви.

  1. На страницата „Всички кампании“ кликнете върху + Нова кампания.
  2. Изберете цел за кампанията си
  3. Когато бъдете подканени, изберете бизнес профила, който искате да рекламирате, и свържете профилите си.
  4. Завършете създаването на интелигентната кампания.
Забележка: При създаването на кампанията трябва да има бизнес профил, свързан с интелигентната кампания. Той не може да бъде свързан с интелигентна кампания, след като интелигентната кампания вече е кампания. Ако свързаният бизнес профил бъде изтрит, трябва да създадете нова интелигентна кампания, за да свържете нов бизнес профил.

Прекратяване на връзката между интелигентната кампания и бизнес профил

Има два начина, по които може да бъде прекратена връзката между интелигентна кампания и бизнес профил:

  • Ако имейл адресът, свързан с профил в Google Ads, загуби достъп до свързан профил в Google My Business, връзката на бизнес профила с интелигентната кампания, свързана с профила в Google Ads, ще бъде прекратена.
  • Ако връзката на профила Ви в Google My Business с профила Ви в Google Ads бъде прекратена от страницата „Свързани профили“ в профила Ви в Google My Business, ще бъде прекратена връзката на всички кампании в Google Ads, свързани с този профил в Google My Business.

Коригиране на невалидна връзка между интелигентна кампания и бизнес профил

  • Ако връзка е станала невалидна, защото имейл адресът, свързан с профил в Google Ads, е загубил достъпа си до профила в Google My Business, връзката ще бъде възстановена, ако имейл адресът, свързан с профила в Google Ads, получи отново достъп до профила в Google My Business.
  • Ако причината е прекратяване на връзката между профили на страницата „Свързани профили“ в профила Ви в Google My Business, профилите могат да бъдат свързани отново. Изпълнете инструкциите в Google Ads, за да свържете отново. Научете повече за управлението на заявки за свързване с потребителския Ви профил в Google My Business
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false