Giới thiệu về tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier vào Google Ads

Tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier vào Google Ads giúp tự động nhập thông tin theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ hệ thống Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) vào Google Ads. Tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier đo lường các lượt nhấp quảng cáo dẫn đến lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế hoặc các hành động có giá trị khác của khách hàng bằng cách tự động nhập dữ liệu lượt chuyển đổi ngoại tuyến của bạn vào Google Ads. Mối liên kết tích hợp này giữa Zapier và Google Ads giúp bạn hiểu rõ hơn lợi tức đầu tư (ROI) từ Google Ads và tối ưu hóa để đạt kết quả quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những lợi ích của tính năng này và những thông tin cơ bản về cách quy trình hoạt động. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể đọc bài viết về cách thiết lập và nhập lượt chuyển đổi từ Zapier.

Lợi ích

 • Quy trình đơn giản để kết nối hệ thống CRM với Google Ads. 
 • Hành động chuyển đổi và giá trị chuyển đổi sẽ được gửi theo thời gian thực. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng đo lường kết quả và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của mình.
 • Loại bỏ chi phí gián tiếp cho hoạt động định dạng theo cách thủ công và nhập lượt chuyển đổi theo định dạng mà Google Ads có thể đọc được.

Cách hoạt động

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến cho phép bạn cung cấp dữ liệu lượt chuyển đổi ngoại tuyến của khách hàng cho Google Ads và so khớp dữ liệu đó với dữ liệu về lượt nhấp trên Google Ads. Điều đó giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa để có các hành động dẫn đến lượt bán hàng thực tế.

Việc này yêu cầu các nhà quảng cáo lưu trữ Mã lượt nhấp của Google (GCLID) cùng với thông tin về khách hàng tiềm năng trong cơ sở dữ liệu CRM. Thông qua Zapier, bạn có thể tự động tải GCLID lên Google Ads cùng với thông tin khách hàng tiềm năng mỗi khi khách hàng tiềm năng chuyển đổi (ví dụ: trở thành khách hàng tiềm năng có chất lượng hoặc khách hàng). Điều này rất quan trọng trong việc giúp bạn hiểu mức độ tác động đến hoạt động kinh doanh của các khoản đầu tư tiếp thị và cho phép bạn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier, bạn hãy nhớ sử dụng một trong số nhiều hệ thống CRM mà Zapier hỗ trợ. Có 8 hệ thống CRM đã được tích hợp sẵn mẫu tích hợp Google Ads, giúp đơn giản hóa quy trình tích hợp nhờ điền trước một số thông tin sau: 

 • Pipedrive
 • CRM HubSpot
 • Salesforce Sales Cloud
 • CRM Agile
 • Streak
 • Copper
 • Close
 • amoCRM

Nếu sử dụng hệ thống CRM khác, thì bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các hệ thống CRM được Zapier hỗ trợ

Việc cần làm

Để thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ Zapier, bạn hãy xem bài viết về Nhập lượt chuyển đổi từ Zapier.

Sự kiện nào sẽ được tính là một lượt chuyển đổi?

Lượt chuyển đổi là một hành động mà bạn muốn theo dõi do khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng thực hiện. Bạn có thể thiết lập các hành động này trong tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads và bạn có thể cho Google biết thời điểm xảy ra các hành động này để có thể đo lường và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố