Всичко за импортирането на офлайн реализации от Zapier за Google Ads

Импортирането на офлайн реализации от Zapier за Google Ads Ви дава възможност да автоматизирате информацията си за проследяване на офлайн реализациите от системата си за управление на връзките с клиенти (CRM) в Google Ads. Импортирането на офлайн реализации от Zapier измерва кои кликвания върху рекламите водят до офлайн продажби или други ценни действия на клиентите, като автоматично импортира данните Ви за офлайн реализациите в Google Ads. Интегрирането между Zapier и Google Ads Ви помага да разберете по-добре възвръщаемостта на инвестициите (ROI) от Google Ads и да оптимизирате резултатите, които имат най-голямо значение за бизнеса Ви.

В тази статия ще разгледаме предимствата на тази функция и основните положения за протичане на процеса. Когато сте готови, можете да прочетете как да настроите и импортирате реализации от Zapier.

Предимства

 • Опростен процес за свързване на управлението на връзките с клиенти с Google Ads. 
 • Действията, водещи до реализация, и стойностите на реализациите се изпращат в реално време, което означава, че можете бързо да измервате резултатите и да оптимизирате маркетинговите си кампании.
 • Премахва допълнителните разходи за ръчно форматиране и импортиране на реализациите във формат, който може да бъде прочетен от Google Ads.

Начин на работа

Проследяването на офлайн реализациите Ви дава възможност да подавате към Google Ads данни за офлайн реализациите от клиенти и да ги съпоставяте с кликванията в Google Ads. Това означава, че можете да вземате по-добре информирани решения и да оптимизирате за действия, които водят до действителни продажби.

За целта е необходимо рекламодателят да съхранява идентификаторите на Google за кликване (GCLID) заедно с възможните клиенти в базите от данни за управление на връзките с клиенти. С помощта на Zapier можете автоматично да качвате GCLID в Google Ads заедно с информацията за възможен клиент, когато той доведе до реализация (напр. стане подходящ възможен клиент или действителен клиент). Това е важно, за да разберете по-лесно въздействието на маркетинговите инвестиции върху бизнеса Ви и Ви дава възможност да използвате Интелигентно офериране за оптимизиране за реализации.

Преди да започнете

Преди да можете да настроите импортирането на офлайн реализации от Zapier, трябва да се уверите, че използвате една от многото системи за управление на връзките с клиенти, които Zapier поддържа. Има 8 системи с вече разработени шаблони за интегриране с Google Ads, които опростяват процеса на интегриране с предварително попълнена информация: 

 • Pipedrive
 • HubSpot CRM
 • Salesforce Sales Cloud
 • Agile CRM
 • Streak
 • Copper
 • Close
 • amoCRM

Ако използвате друга система за управление на връзките с клиенти,  можете да потърсите в пълния списък с поддържани от Zapier системи за управление на връзките с клиенти

Какво трябва да направите

За да настроите импортирането на офлайн реализации от Zapier, вижте Импортиране на реализации от Zapier.

Какво се смята за реализация?

Реализацията е действие, извършено от клиент или потенциален клиент, което искате да проследявате. Тези действия могат да бъдат настроени в проследяването на реализациите в Google Ads и можете да ни съобщите кога се случват, за да можете да измервате и оптимизирате рекламните си кампании.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false