Optimalisering av konverteringsvinduer for appkampanjer

Konverteringsvinduer er som verktøy du kan bruke for å øke og overvåke effektiviteten til appkampanjene dine. I konverteringsrapportene kan du se om kampanjer kjøres effektivt, og måle kostnaden per konvertering, enten konverteringen er en hendelse eller installering.

Konverteringsvinduene for konfigurasjon

Standard konverteringsvinduer angis med tanke på at konverteringer som appåpninger og registreringer vanligvis skjer innen kort tid etter at brukeren ser den aktuelle annonsen, mens konverteringer som kjøp eller nye nivåer i et spill kan ta lengre tid.

Hvis du selv konfigurerer vinduer, får du kontroll over registreringen av konverteringer. Du kan da ta høyde for at tiden det tar før en bruker fullfører en konverteringshandling, kan variere i tråd med kjøpssyklusen til bedriften din samt sesongmessige variasjoner og hvor lenge du kjører de aktuelle kampanjene. Hvis du har en bedrift som selger biler blant annet via en app, er tiden før kjøp lengre enn hvis du hadde solgt mobilspill via den samme appen. Tilsvarende ville du nok ha angitt et annet vindu under en to uker lang kampanje enn du ville ha gjort på andre tider av året.Finn ut mer om konverteringer etter avspilling med deltakelse, konverteringer fra klikk og visningskonverteringer.

Viktige hensyn knyttet til vinduers lengde

Når du angir konverteringsvinduer, bør du ta høyde for tiden det normalt sett tar brukere å konvertere etter en bestemt handling du vil at de skal utføre.

Du får flere konverteringer med et mer omfattende vindu, men sjansen øker for å du oppnår organiske konverteringer som gir en mindre inkrementell effekt. Dette kan igjen påvirke nøyaktigheten av konverteringssporingen.

Jo kortere vinduene er, dess færre konverteringer får du totalt sett. Da reduseres sjansene for at du får registrert organiske konverteringer, og du får kanskje ikke registrert alle de inkrementelle konverteringene.

Nyttige verktøy når du skal fastsette vinduers lengde

Dager til konvertering

Med «Dager til konvertering»-funksjonen i Google Ads kan du se hvor lang tid det tar før handlinger fører til konverteringer i de ulike annonsegruppene dine. Du kan også bruke funksjonen som rettesnor når du skal fastsette lengden av konverteringsvinduer.

Veiledning

  1. Logg på Google Ads.
  2. Velg Appkampanjer fra kampanjemenyen øverst til venstre i navigasjonsmenyen.
  3. Velg Annonsegrupper.
  4. Klikk på segmentikonet Segment øverst til høyre i menyen.
  5. Velg Dager til konvertering.

I radene kan du se hvor lang tid det tar før handlinger omsettes i konverteringer i disse annonsegruppene. Du kan oppdatere konverteringsvinduene dine med utgangspunkt i denne informasjonen.

Rapportering om konverteringsforsinkelser

Med en konverteringsforsinkelse sikter vi til tiden som passer mellom det tidspunktet en person har en interaksjon med en annonse, og det tidspunktet når vedkommende utfører en bestemt konverteringshandling. Med rapportering om konverteringsforsinkelser – en funksjon i Google Ads – får du se informasjon om konverteringsforsinkelser presentert i viktige beregninger som kostnad per kjøp (CPA) og avkastning på annonsekostnader (ROAS). Finn ut mer om rapportering av konverteringsforsinkelser.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false