Opprett og juster konverteringsvinduer for appkampanjer

Konverteringshandlingene du oppretter, kan omfatte flere kampanjer i Google Ads-kontoen din. Hvis du oppretter og velger å bruke disse handlingene i bestemte kampanjer, kan du spore til hvilken grad du lykkes med å generere kundeaktivitet med kampanjene. Da kan du treffe enda mer veloverveide beslutninger om annonsekostnader.

Opprett en ny konverteringshandling og et nytt konverteringsvindu

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon].
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på plussikonet .
 5. Klikk på App-kortet.
 6. Velg hvordan du vil spore appkonverteringene dine: Du kan velge å bruke Google Play, app og nett i Google Analytics App eller en tredjepartsleverandør av appanalyser.
 7. Velg «Installasjoner» eller «Kjøp i app».
 8. Klikk på FORTSETT.
 9. Oppgi navnet på konverteringshendelsen i Konverteringsnavn-feltet.
 10. Velg mobilappen i Mobilapp-feltet.
 11. For installasjoner: Velg hvor mange kroner hver konvertering er verdt, eller velg «Ikke bruk noen verdi for denne konverteringshandlingen».
  For handlinger i appen: Velg hvor mange konverteringer som skal telles per klikk eller interaksjon.
  • Alle: dette anbefales for kjøp ettersom hvert kjøp er verdifullt.
  • Én: Dette anbefales for potensielle salg, registreringer og andre konverteringer ettersom bare den første interaksjonen er verdifull.
 12. Velg konverteringsvinduene du vil bruke. Finn ut mer om konverteringsvinduer for appkampanjer og optimalisering av konverteringsvinduer for appkampanjer.
 13. «Ta med i Konverteringer» er valgt som standard. Hvis du velger dette alternativet, blir disse konverteringene tatt med i Konverteringer-kolonnen. Hvis du bruker smart budgivning, blir budstrategiene dine optimalisert for disse konverteringene.
 14. Klikk på OPPRETT OG FORTSETT.

Oppdater eksisterende konverteringsvinduer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon].
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på konverteringshandlingen du vil oppdatere, i Konverteringshandling-kolonnen.
 5. Nå får du se innstillingene for denne konverteringshandlingen. Klikk på ENDRE INNSTILLINGENE.
 6. Klikk på nedoverpilen ved siden av konverteringsvinduet du vil oppdatere.
 7. Velg vinduet du vil bruke.
 8. Klikk på FERDIG.

Legg til eksisterende konverteringshandlinger i eksisterende kampanjer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Velg Appkampanjer fra kampanjemenyen øverst til venstre i navigasjonsmenyen.
 3. Velg Kampanjer.
 4. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kampanjene du vil oppdatere med nye konverteringshandlinger.
 5. Det vises en blå meny over kampanjene. Klikk på Rediger.
 6. Klikk på Endre konverteringsinnstillingene.
 7. Velg «Velg konverteringshandlinger for denne kampanjen».
 8. Klikk på Velg konverteringshandlinger.
 9. Velg konverteringshandlingene du vil bruke, fra menyen for konverteringshandlinger.
 10. Klikk på LAGRE.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false