Độ mới của dữ liệu chiến dịch khách sạn

Khi xem dữ liệu tài khoản Google Ads của mình, bạn nên xem xét độ mới của số liệu thống kê. Dữ liệu hiệu quả hoạt động không có liền ngay lập tức; một số chỉ số chỉ được cập nhật 1 lần/ngày; những chỉ số khác được cập nhật sau mỗi 4 giờ. Khi đo lường hiệu quả hoạt động của tài khoản, bạn nên lưu ý rằng một số dữ liệu gần đây về tài khoản có thể chưa hiển thị.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các chiến dịch khách sạn. Xin lưu ý rằng một bài viết tương tự, Giới thiệu về độ mới của dữ liệu, là về dữ liệu chung của Google Ads.

Cách hoạt động

Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống sẽ cập nhật số liệu thống kê về tài khoản của bạn (chẳng hạn như số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và số lượt hiển thị) theo cùng một lịch với các loại chiến dịch khác trong Google Ads.

Tuy nhiên, một số chỉ số và báo cáo mất nhiều thời gian hơn để xử lý hoặc chỉ được tính 1 lần/ngày (thay vì liên tục) theo Giờ Thái Bình Dương. Do đó, dữ liệu của ngày hiện tại sẽ có sẵn vào ngày tiếp theo. Ví dụ: dữ liệu cho thứ Ba sẽ không có sẵn cho đến một thời gian cụ thể vào thứ Tư. Vui lòng tính đến múi giờ của bạn khi xem xét các chỉ số này.

Biểu đồ bên dưới hiển thị thời điểm một số chỉ số và báo cáo phổ biến sẽ sẵn sàng và được cập nhật với dữ liệu của thứ Ba ở ba múi giờ mẫu.

Chỉ số/Báo cáo Thời gian dữ liệu cho thứ Ba sẽ sẵn sàng nếu bạn đang ở San Francisco (PST). Thời gian dữ liệu cho thứ Ba sẽ sẵn sàng nếu bạn đang ở London (GMT). Thời gian dữ liệu cho thứ Ba sẽ sẵn sàng nếu bạn đang ở Tokyo (JST).
Tỷ lệ nhấp chuột 9 giờ sáng thứ Tư 5 giờ chiều thứ Tư 2 giờ sáng thứ Năm
Tất cả các chỉ số liên quan đến tỷ lệ hiển thị, số lượt hiển thị đủ điều kiện và tất cả các chỉ số liên quan đến sức cạnh tranh về giá đều được cập nhật sau mỗi 4 giờ, bắt đầu lúc 5 giờ sáng theo giờ PST (ví dụ: tỷ lệ chênh lệch giữa giá khách sạn và gói giá) 5 giờ sáng, 9 giờ sáng, 1 giờ chiều, 5 giờ chiều, 9 giờ tối, 1 giờ sáng, 5 giờ sáng thứ Tư 1 giờ chiều, 5 giờ chiều, 9 giờ tối, 1 giờ sáng thứ Năm, 5 giờ sáng thứ Năm, 9 giờ sáng thứ Năm, 1 giờ chiều thứ Năm 9 giờ tối thứ Tư, 1 giờ sáng thứ Năm, 5 giờ sáng thứ Năm, 9 giờ sáng thứ Năm, 1 giờ chiều thứ Năm, 5 giờ chiều thứ Năm, 9 giờ tối thứ Năm

Nội dung điều chỉnh

Đôi khi, chỉ số của bạn có thể được cập nhật một hoặc nhiều ngày sau khi lượt nhấp xảy ra. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do, bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Khi lượt chuyển đổi xảy ra nhiều ngày sau lượt nhấp ban đầu
  • Khi chúng tôi phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ cần phải xóa

Nếu có sự điều chỉnh cho các sự kiện có thể lập hóa đơn (ví dụ: lượt nhấp) trong tháng tiếp theo, thì chúng sẽ được liệt kê thành các khoản điều chỉnh thanh toán.

Số lượt chuyển đổi được nhập từ Google Analytics

Mục tiêu và giao dịch được nhập từ Google Analytics sang Google Ads thường được phản ánh trong số liệu thống kê chuyển đổi Google Ads của bạn trong vòng 12 giờ khi được phân bổ bằng mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng". Để so sánh, dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads thường được phản ánh trong vòng 3 giờ đối với các lượt chuyển đổi được phân bổ bằng mô hình "Lượt nhấp cuối cùng" và trong vòng 15 giờ khi sử dụng các mô hình khác.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố