Độ mới của dữ liệu chiến dịch khách sạn

Khi xem dữ liệu tài khoản Google Ads của mình, bạn nên xem xét độ mới của số liệu thống kê. Dữ liệu hiệu suất không có sẵn ngay lập tức; một số chỉ số chỉ được cập nhật 1 lần/ngày; những chỉ số khác được cập nhật sau mỗi 4 giờ. Khi đo lường hiệu suất của tài khoản, bạn nên lưu ý rằng một số dữ liệu gần đây về tài khoản có thể chưa xuất hiện.

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho các chiến dịch khách sạn. Xin lưu ý rằng có một bài viết tương tự, Giới thiệu về độ mới của dữ liệu, là về dữ liệu chung của Google Ads.

Cách hoạt động

Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống sẽ cập nhật số liệu thống kê về tài khoản của bạn (chẳng hạn như số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và số lượt hiển thị) theo cùng lịch biểu với các loại chiến dịch khác trong Google Ads.

Tuy nhiên, một vài chỉ số và báo cáo cần nhiều thời gian xử lý hơn hoặc chỉ được tính toán 1 lần/ngày (thay vì liên tục) theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) nên dữ liệu của ngày hiện tại sẽ có vào ngày tiếp theo. Ví dụ: dữ liệu cho thứ Ba sẽ không có sẵn cho đến một thời gian cụ thể vào thứ Tư. Vui lòng xét đến múi giờ của bạn khi xem xét các chỉ số này.

Biểu đồ bên dưới cho biết thời điểm một số chỉ số và báo cáo sẽ được cung cấp và cập nhật, trong đó có dữ liệu của thứ Ba ở ba múi giờ mẫu.

Chỉ số/Báo cáo Thời gian dữ liệu của thứ Ba sẽ được cung cấp nếu bạn đang ở San Francisco (PST). Thời gian dữ liệu của thứ Ba sẽ được cung cấp nếu bạn đang ở London (GMT). Thời gian dữ liệu của thứ Ba sẽ được cung cấp nếu bạn đang ở Tokyo (JST).
Tỷ lệ nhấp chuột 9 giờ sáng thứ Tư 5 giờ chiều thứ Tư 2 giờ sáng thứ Năm
Tất cả các chỉ số về tỷ lệ hiển thị, số lượt hiển thị đủ điều kiện và tất cả các chỉ số về sức cạnh tranh về giá đều được cập nhật sau mỗi 4 giờ, bắt đầu lúc 5 giờ sáng theo giờ PST (ví dụ: tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá khách sạn và khung giá) 5 giờ sáng, 9 giờ sáng, 1 giờ chiều, 5 giờ chiều, 9 giờ tối, 1 giờ sáng, 5 giờ sáng thứ Tư 1 giờ chiều, 5 giờ chiều, 9 giờ tối, 1 giờ sáng thứ Năm, 5 giờ sáng thứ Năm, 9 giờ sáng thứ Năm, 1 giờ chiều thứ Năm 9 giờ tối thứ Tư, 1 giờ sáng thứ Năm, 5 giờ sáng thứ Năm, 9 giờ sáng thứ Năm, 1 giờ chiều thứ Năm, 5 giờ chiều thứ Năm, 9 giờ tối thứ Năm

Điều chỉnh

Đôi khi, chỉ số của bạn có thể được cập nhật sau một hoặc nhiều ngày kể từ lúc lượt nhấp xảy ra. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do (bao gồm nhưng không giới hạn ở):

  • Khi lượt chuyển đổi xảy ra vài ngày sau lượt nhấp ban đầu
  • Khi chúng tôi phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ cần phải xóa

Nếu có sự điều chỉnh cho bất kỳ sự kiện có thể lập hóa đơn nào (ví dụ: lượt nhấp) trong tháng tiếp theo, thì các sự điều chỉnh sẽ được liệt kê là các mục điều chỉnh thanh toán.

Số lượt chuyển đổi được nhập từ Google Analytics

Mục tiêu và giao dịch được nhập từ Google Analytics sang Google Ads thường được phản ánh trong số liệu thống kê lượt chuyển đổi của Google Ads trong vòng 12 giờ khi được phân bổ bằng mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng". Để so sánh, dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi Google Ads thường được phản ánh trong vòng 3 giờ đối với các lượt chuyển đổi được phân bổ bằng mô hình "Lượt nhấp cuối cùng" và trong vòng 15 giờ khi sử dụng các mô hình khác.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13752183885020976750
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067
false