Aktuálnost dat kampaní na hotely

Při prohlížení dat v účtu Google Ads je důležité brát v úvahu, jak jsou dané statistiky aktuální. Údaje o výkonu nejsou k dispozici okamžitě, některé metriky se aktualizují pouze jednou denně, jiné ve čtyřhodinových intervalech. Při měření výkonu účtu se určitá nejnovější data ještě nemusí zobrazit.

Poznámka: Tento článek se týká pouze kampaní na hotely. Na data služby Google Ads obecně se zaměřuje podobný článek s názvem Aktuálnost dat.

Princip

Statistiky účtu (např. kliknutí, konverze nebo zobrazení) se většinou aktualizují podle stejného časového plánu jako údaje o dalších typech kampaní v Google Ads.

Některé metriky a přehledy se však zpracovávají déle nebo se počítají pouze jednou denně (nikoli průběžně) podle tichomořského času. Údaje za daný den jsou pak k dispozici až následující den. Například data za úterý budou k dispozici až v příslušný čas ve středu. Při prohlížení těchto metrik je proto nutné brát v úvahu časové pásmo účtu.

Tabulka níže uvádí na příkladu tří časových pásem, kdy budou aktualizovány a zpřístupněny některé metriky s daty z úterý.

Metrika/přehled Kdy budou připravena data pro úterý, pokud jste v San Franciscu (PST). Kdy budou připravena data pro úterý, pokud jste v Londýně (GMT). Kdy budou připravena data pro úterý, pokud jste v Tokiu (JST).
Podíl kliknutí středa, 9:00 středa, 17:00 čtvrtek, 2:00
Všechny metriky podílu zobrazení, vhodných zobrazení a konkurenceschopnosti se aktualizují každé čtyři hodiny, vždy od 5:00 PST (např. cenový segment a procentuální rozdíl cen hotelů) 5:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00, 1:00, středa, 5:00 13:00, 17:00, 21:00, čtvrtek, 1:00, čtvrtek, 5:00, čtvrtek, 9:00, čtvrtek, 13:00 středa, 21:00, čtvrtek, 1:00, čtvrtek, 5:00, čtvrtek, 9:00, čtvrtek, 13:00, čtvrtek, 17:00, čtvrtek, 21:00

Úpravy

Vaše metriky mohou být někdy aktualizovány i den nebo více poté, co dojde ke kliknutí. Může to mít několik důvodů, například následující:

  • Ke konverzi dojde několik dní po prvotním kliknutí.
  • Odhalili jsme neplatnou návštěvnost, kterou je třeba odstranit.

Pokud budou provedeny úpravy fakturovatelných událostí (např. kliknutí) následujícího měsíce, budou uvedeny jako fakturační úpravy.

Konverze importované z Google Analytics

Cíle a transakce importované do služby Google Ads z Google Analytics se při atribuci pomocí atribučního modelu Poslední kliknutí promítnou do statistik konverzí Google Ads obvykle do 12 hodin. Pro srovnání: Údaje měření konverzí ze služby Google Ads se při použití modelu Poslední kliknutí obvykle projeví do 3 hodin a při použití jiných modelů do 15 hodin.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory