Tungkol sa mga hula sa Reach Planner

Nagbibigay ang Reach Planner ng hula para sa posibleng performance ng iyong plano para sa media, batay sa gusto mong audience, badyet, at iba pang setting tulad ng heograpikong lokasyon at mga format ng ad ("kumbinasyon ng produkto"). Minomodelo ang mga hula sa mga trend sa market ng ad at sa dating performance ng mga katulad na campaign na gumana dati. Nakabatay rin ang mga ito sa mga patakaran ng Google Ads na kasama sa mga setting ng iyong Reach Planner.

Para kunin ang mga kamakailang trend, ibinabatay ang mga hula sa pinakakamakailang data na available mula sa isang yugto ng panahon na kasinghaba ng mga pinlanong petsa ng iyong campaign, hanggang 92 araw. Halimbawa, kung nakatakdang gumana ang iyong campaign sa loob ng 5 araw na kinabibilangan ng mga araw sa weekday at weekend, imomodelo ang hula mo sa nakalipas na 5 araw na yugto na kinabibilangan ng mga araw sa weekday at weekend.

Tandaan: Puwedeng makita sa iyong hula ang pana-panahong pagbabago kung kasama sa plano mo para sa medial ang mga format ng ad ng auction tulad ng mga in-stream na ad sa YouTube Posibleng iba ang kabuuang gastos sa pagkapanalo sa ad auction depende sa bahagi ng taon kung kailan mo pinaplanong paganahin ang iyong mga ad (halimbawa, sa panahon ng holiday).

Mga update sa aming mga modelo ng unique reach

Gumagamit ang Google ng mga sample mula sa mga dating data ng advertising para bumuo ng mga hula sa aming mga tool sa panghuhula tulad ng Reach Planner, at regular nitong isinasaayos ang mga pagtatantya batay sa pinakakamakailang data na available. Magkakabisa sa Oktubre 2021, pinahusay namin ang aming pinagbabatatayang modelo ng abot at demograpiko sa pamamagitan ng mga updated na data source ng populasyon sa census, digital na populasyon, at populasyon sa YouTube. May ginawang katulad na update noong Hunyo 2021.

Pinapahusay ng mga update na ito sa mga populasyon sa census, digital na populasyon, at populasyon sa YouTube ang pangkalahatang katumpakan at consistency ng aming mga tool sa panghuhula at makikita ito sa mga tool sa pagpaplano tulad ng Reach Planner. Sa pangkalahatan, ang update sa modelo na ito ay mas mahusay na kumakatawan sa komunidad ng user ng YouTube, at matutulungan ka nitong mas tumpak na planuhin ang iyong mga campaign.

Bilang resulta ng update na ito, posibleng may mapansin kang mga pagbabago sa mga laki ng populasyon sa census, digital na populasyon, at populasyon sa YouTube, pati na rin ng mga pagbabago sa distribusyon ng demograpiko sa ilang bansa. Kinakalkula ang ilang partikular na sukatan, tulad ng nasa target na % ng abot, mga target rating point (TRP), at mga cost per target rating point (CPP), gamit ang mga numerong ito. Puwedeng makadagdag ang mga ito sa mga pagbabago kapag nagkukumpara ng mga katulad na hula na binuo bago ang update na ito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false