Återställa faktureringen av ditt Google Ads-konto

Om du betalar för ditt Google Ads-konto med månadsvis fakturering kan det hända att faktureringskonfigurationen i ditt konto inaktiveras av olika skäl, bland annat följande:

  • Länken till kontot har tagits bort från det betalningsansvariga kontot. 
  • Länken till betalningsprofilen har tagits bort från det betalningsansvariga kontot
  • Kontot visar inte annonser under en längre tid

För att du ska kunna fortsätta att använda ditt Google Ads-konto i situationerna ovan måste du skapa en ny faktureringskonfiguration i kontot.

Du kan konfigurera ditt Google Ads-konto på två sätt: behålla månadsvis fakturering eller välja manuella eller automatiska betalningar (se vilka betalningsalternativ som är tillgängliga i ditt land). 

Behålla månadsvis fakturering

Om du vill fortsätta använda månadsvis fakturering av ditt Google Ads-konto måste du koppla kontot till ett förvaltarkonto som ansvarar för faktureringskonfigurationen. Det förvaltarkontot kallas betalande ansvarig.

När du har kontrollerat att ditt Google Ads-konto är länkat till det betalningsansvariga kontot loggar du in på förvaltarkontot (som standardanvändare, administratör eller faktureringsanvändare) och följer konfigurationsanvisningarna i den här artikeln.

Växla till manuella eller automatiska betalningar

Om du inte längre vill använda månadsvis fakturering kan du ställa in fakturering med manuella eller automatiska betalningar (se vilka betalningsalternativ som är tillgängliga i ditt land).

Följ anvisningarna om hur du lägger till en betalningsmetod.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt