Nastavenia zobrazenia účtu Google Ads

Nastavenia zobrazenia účtu Google Ads umožňujú prispôsobiť údaje, ktoré sa zobrazujú po prihlásení do účtu. Tieto nastavenia sa vyberajú počas vašej práce v používateľskom rozhraní služby Google Ads a automaticky sa ukladajú, aby vaše používateľské rozhranie vyzeralo rovnako aj pri najbližšom prihlásení.

Pripomenutie: Nastavenia zobrazenia účtu sa ukladajú pre každého používateľa. Príklad: Jeden používateľ má záujem o to, aby sa v tabuľke Kampane zobrazoval stĺpec Cena, no iný sa zaujíma viac o stĺpec Konverzie. Svoje nastavenia určia kliknutím na Upraviť stĺpce a výberom stĺpcov, ktoré si chcú prezerať.

Toto sú niektoré z nastavení zobrazenia účtu, ktoré sa ukladajú v službe Google Ads na účely prispôsobenia používateľského rozhrania:

 • obdobie (ovplyvňuje celý účet),
 • veľkosť stránky (ovplyvňuje celý účet),
 • domovská stránka,
 • stĺpce v tabuľke a ich vzájomné poradie,
 • segmenty v tabuľke,
 • zoradenie tabuľky,
 • metriky vybraté v grafoch,
 • filtre použité v tabuľke,
 • uložené filtre,
 • uložené skupiny stĺpcov,
 • metriky vybraté na kartách súhrnu.

Nastavenia zobrazenia naprieč účtami

Ak používate účet správcu Google Ads, vaše nastavenia zobrazenia sa synchronizujú naprieč účtami v rámci účtu správcu. Ak napríklad aktualizujete obdobie v jednom účte, rovnaké obdobie sa použije vo všetkých účtoch v rámci účtu správcu. Služba Google Ads začala ukladať tieto nastavenia na úrovni účtu správcu v októbri 2019.

Nasledujúce nastavenia zobrazenia účtu sa synchronizujú naprieč účtami v rámci účtu správcu:

 • obdobie,
 • veľkosť stránky,
 • domovská stránka.
 • Naprieč účtami sa synchronizujú podľa typu tabuľky a kampane:
  • stĺpce v tabuľke a ich vzájomné poradie, 
  • segmenty v tabuľke,
  • zoradenie tabuľky,
  • metriky vybraté v grafoch.

Nastavenia na úrovni tabuľky, napríklad stĺpce v tabuľke, sa synchronizujú naprieč účtami podľa typu tabuľky a kampane. Znamená to napríklad, že prehľad obsahovej kampane v jednom účte bude obsahovať rovnaké stĺpce ako prehľad obsahovej kampane v ostatných účtoch v rámci účtu správcu.

Poznámka: Nastavenia sa ukladajú v účte správcu, do ktorého ste sa prihlásili. Ak prejdete hlbšie na účet podsprávcu alebo klientsky účet a potom zmeníte zobrazené stĺpce, tieto nastavenia sa použijú vo všetkých ostatných účtoch spadajúcich pod účet správcu, do ktorého ste sa prihlásili. Vaše nastavenia používateľského rozhrania sa prejavia aj pri najbližšom prihlásení do rovnakého účtu správcu.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka