Всичко за предпочитанията за показване на профила в Google Ads

Предпочитанията за показване на профила Ви в Google Ads Ви дават възможност да персонализирате данните, които виждате, когато влезете в профила си. Тези предпочитания се задават, докато навигирате в потребителския интерфейс на Google Ads, и се запазват автоматично, така че потребителският Ви интерфейс да изглежда по същия начин при следващото Ви влизане. 

Имайте предвид следното: Предпочитанията за показване на профила се съхраняват за всеки потребител. Ако например един потребител иска да вижда колоната „Цена“ в таблицата с кампаниите, а друг се интересува повече от колоната „Реализации“, те могат да зададат предпочитанията си, като изберат „Промяна на колоните“ и посочат колоните, които искат да разглеждат. 

Следват някои предпочитания за показване на профила, които се съхраняват в Google Ads, за да Ви помогнат да персонализирате своя потребителски интерфейс.

 • Период от време (засяга целия Ви профил)
 • Размер на страницата (засяга целия Ви профил)
 • Начална страница 
 • Колони в таблицата и относителния им ред
 • Сегменти в таблицата
 • Подредба на таблицата
 • Избрани показатели в диаграми
 • Приложени към таблицата филтри
 • Запазени филтри
 • Запазени набори от графи
 • Избрани показатели в картите с общ преглед

Предпочитания за показване на няколко профила

Ако използвате профил на мениджър в Google Ads, предпочитанията Ви за показване се синхронизират между профилите в профила Ви на мениджър. Ако например актуализирате периода от време в един профил, същият период от време ще бъде приложен за всички профили в профила Ви на мениджър. Google Ads започна да запазва тези предпочитания на ниво профил на мениджър от октомври 2019 г.

Следните предпочитания за показване на профила се синхронизират между профилите в профила Ви на мениджър: 

 • Период от време
 • Размер на страницата
 • Начална страница 
 • Синхронизират се между профилите по таблица и тип на кампанията:
  • Колони в таблицата и относителния им ред 
  • Сегменти в таблицата
  • Подредба на таблицата
  • Избрани показатели в диаграми

Зададените на ниво таблица предпочитания, като колоните в таблицата, се синхронизират между профилите по таблица и тип на кампанията. Например това означава, че отчетът за кампаниите в дисплейната мрежа в един профил ще има същите колоните като отчета за кампаниите в дисплейната мрежа в другите профили в профила Ви на мениджър.

Забележка: Предпочитанията Ви се съхраняват в профила на мениджър, в който сте влезли. Ако направите разбивка към профил на подмениджър или клиентски профил и след това промените колоните, които преглеждате, тези предпочитания ще се приложат към всички профили под профила на мениджър, в който сте влезли. Предпочитанията Ви за потребителския интерфейс също ще се покажат при следващото Ви влизане в същия профил на мениджър.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си