Poplatky pre konkrétne krajiny

Google Ads začne účtovať nové poplatky za zobrazovanie reklám v konkrétnych krajinách. Ak sa chcete dozvedieť viac o jednotlivých poplatkoch, vyberte krajinu, v ktorej sa uplatňujú. Vyberte napríklad Rakúsko, ak si chcete pozrieť poplatky za daň z digitálnych služieb pre Rakúsko.

Poplatky pre konkrétne krajiny

Pri každom zobrazení reklamy sa v určitých krajinách môžu účtovať okrem vašich reklamných nákladov aj regulačné prevádzkové poplatky alebo poplatky DST. Tieto nové poplatky sú spojené s nákladmi na obchodovanie v týchto krajinách.

Regulačný prevádzkový poplatok pre Francúzsko

Od 1. mája 2021 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené vo Francúzsku pripísaný 2 % regulačný prevádzkový poplatok pre Francúzsko. Regulačné prevádzkové poplatky sa pripočítavajú, aby boli pokryté časti nákladov spojených s dodržiavaním legislatívy o dani z digitálnych služieb vo Francúzsku.

Regulačný prevádzkový poplatok pre Španielsko

Od 1. mája 2021 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Španielsku pripísaný 2 % regulačný prevádzkový poplatok pre Španielsko. Regulačné prevádzkové poplatky sa pripočítavajú, aby boli pokryté časti nákladov spojených s dodržiavaním legislatívy o dani z digitálnych služieb v Španielsku.

Poplatok DST pre Rakúsko

Od 1. novembra 2020 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Rakúsku pripísaný 5 % poplatok DST pre Rakúsko. Tento poplatok vyplýva z novej dane za digitálne služby v tejto krajine.

Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo

Od 1. novembra 2020 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Spojenom kráľovstve pripísaný 2 % poplatok DST pre Spojené kráľovstvo. Tento poplatok vyplýva z novej dane za digitálne služby v tejto krajine.

Regulačný prevádzkový poplatok pre Turecko

Od 1. novembra 2020 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Turecku pripísaný 5 % regulačný prevádzkový poplatok pre Turecko. Regulačné prevádzkové poplatky sa pripisujú z dôvodu výrazného zvýšenia komplexnosti a nákladov spojených so zabezpečením súladu s tureckými právnymi predpismi.

Kedy sa účtujú poplatky

Automatické platby a mesačná fakturácia

Raz na konci každého mesiaca pripočítame poplatky k nákladom na službu Google Ads. Príslušnú sumu musíte uhradiť pri nasledujúcom vyúčtovaní. O tieto poplatky sa tiež zvýši rozpočet vášho účtu, ak ste ho nastavili. Ak máte napríklad nastavený rozpočet vo výške 100 € a za reklamy zobrazené v Rakúsku sa nahromadia poplatky DST pre Rakúsko vo výške 5 €, bude vám účtovaných 105 € (plus všetky dane, napríklad DPH, ktoré sa môžu uplatňovať vo vašej krajine). Ďalšie informácie o úprave rozpočtu účtu

Nové poplatky budú podliehať všetkým daniam, ako je daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST, ktoré sa uplatňujú vo vašej krajine. Okrem nových poplatkov sa budú účtovať všetky dane, napríklad daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST.

Manuálne platby alebo platby vopred

Ak platíte prostredníctvom manuálnych platieb alebo vo svojom účte automatických platieb uskutočníte platbu vopred, tieto poplatky sa môžu účtovať po úplnom spotrebovaní vašej platby. Môže vám zostať nevyrovnaný zostatok, ktorý sa automaticky odpočíta od vašej nasledujúcej platby vopred. Ak sa vám napríklad za reklamy zobrazené v Turecku nahromadí regulačný prevádzkový poplatok vo výške 5 € a uskutočníte novú platbu vo výške 100 €, na zobrazovanie reklám budete mať kredit 95 € (100 € – 5 €) a váš dostupný zostatok bude 95 €.

Nové poplatky budú podliehať všetkým daniam, ako je daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST, ktoré sa uplatňujú vo vašej krajine. Okrem nových poplatkov sa budú účtovať všetky dane, napríklad daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST.

Kde skontrolovať poplatky

Poplatky si môžete pozrieť v účte Google Ads na nasledujúcich miestach:

  • v mesačnej faktúre alebo výpise ako samostatnú riadkovú položku pre krajinu,
  • v sekcii Transakcie.
    • Za reklamy zobrazované v určitých krajinách vám budeme účtovať poplatky. Ak si chcete pozrieť poplatok DST alebo regulačný prevádzkový poplatok, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn a v ponuke vľavo kliknite na Transakcie.

Ako sa vypočítavajú poplatky

Poplatky sa účtujú na základe počtu zobrazení reklám v konkrétnej krajine alebo počtu kliknutí na reklamy zobrazené v danej krajine. Ak inzerujete vo viacerých krajinách, poplatky vám budeme účtovať iba vtedy, keď sa reklamy zobrazia ľuďom v príslušných krajinách. (Ak napríklad inzerujete v Nemecku, Rakúsku a Poľsku, budeme vám účtovať iba poplatky zodpovedajúce krajinám, v ktorých sa poplatky uplatňujú.)

V rámci kampane, ktorá nie je výslovne zacielená na určitú krajinu, napríklad na Spojené kráľovstvo, sa môžu reklamy zobrazovať používateľom v Spojenom kráľovstve, pretože vaša firma sa môže nachádzať v určitej oblasti záujmu týchto používateľov. Inzerent je preto zodpovedný za správne nastavenia zacielenia kampane a za to, že sa reklamy zobrazujú v plánovaných krajinách. Google vám nevráti regulačný prevádzkový poplatok ani poplatky za daň z digitálnych služieb, ktoré boli naúčtované za legitímne kliknutia a uskutočnené zobrazenia podľa vašich nastavení zacielenia kampane.

Ak chcete zistiť, v ktorých krajinách sa vaše reklamy zobrazujú, vytvorte si vlastný prehľad pomocou tohto postupu:

  1. Vytvorte preddefinovaný prehľad vzdialeností.
  2. Odstráňte všetky predvolené riadky.
  3. Pridajte riadok Krajina alebo územie (oblasť používateľa).

Ak zistíte, že sa vaše reklamy zobrazujú v neplánovanej krajine, odporúčame, aby ste danú krajinu explicitne vylúčili v nastavení zacielenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory