Špecifické príplatky pre konkrétne jurisdikcie

Google Ads začne účtovať nové poplatky za zobrazovanie reklám v konkrétnych krajinách. Ak sa chcete dozvedieť viac o jednotlivých poplatkoch, vyberte krajinu, v ktorej sa uplatňujú. Vyberte napríklad Rakúsko, ak si chcete pozrieť poplatky za daň z digitálnych služieb pre Rakúsko.

Špecifické príplatky pre konkrétne jurisdikcie

V niektorých jurisdikciách sa vám za každé zobrazenie reklamy môžu účtovať okrem vašich reklamných nákladov aj regulačné poplatky alebo daň z digitálnych služieb. Tieto nové príplatky sú spojené s nákladmi na obchodnú činnosť v týchto jurisdikciách.

 

Regulačný prevádzkový poplatok pre Francúzsko

Od 1. mája 2021 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené vo Francúzsku pripísaný 2 % regulačný prevádzkový poplatok pre Francúzsko. Regulačné prevádzkové poplatky sa pripočítavajú, aby boli pokryté časti nákladov spojených s dodržiavaním legislatívy o dani z digitálnych služieb vo Francúzsku.

Regulačný prevádzkový poplatok pre Španielsko

Od 1. mája 2021 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Španielsku pripísaný 2 % regulačný prevádzkový poplatok pre Španielsko. Regulačné prevádzkové poplatky sa pripočítavajú, aby boli pokryté časti nákladov spojených s dodržiavaním legislatívy o dani z digitálnych služieb v Španielsku.

Poplatok DST pre Rakúsko

Od 1. novembra 2020 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Rakúsku pripísaný 5 % poplatok DST pre Rakúsko. Tento dodatočný príplatok vyplýva z novej dane z digitálnych služieb v tejto jurisdikcii.

Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo

Od 1. novembra 2020 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Spojenom kráľovstve pripísaný 2 % poplatok DST pre Spojené kráľovstvo. Tento poplatok vyplýva z novej dane z digitálnych služieb v tejto jurisdikcii.

Regulačný poplatok pre Turecko

Od 1. novembra 2020 bude na vašu nasledujúcu faktúru alebo výpis za reklamy zobrazené v Turecku pripísaný 5 % regulačný poplatok pre Turecko. Regulačné poplatky sa pripisujú z dôvodu výrazného zvýšenia komplexnosti a nákladov spojených so zabezpečením súladu s tureckými právnymi predpismi.

Regulačné poplatky pre Taliansko

Od 1. októbra 2021 budú k vašej nasledujúcej faktúre alebo nasledujúcemu výpisu pre reklamy zobrazené v Taliansku pripísané regulačné poplatky pre Taliansko vo výške 2 %. Regulačné poplatky sa pripisujú z dôvodu výrazného zvýšenia komplexnosti a nákladov spojených so zabezpečením súladu s právnymi predpismi v Taliansku.

Regulačné poplatky pre Indiu

Ak vašou krajinou fakturácie nie je India, od 1. októbra 2021 budú k vašej nasledujúcej faktúre alebo nasledujúcemu výpisu pre reklamy zobrazené v Taliansku pripísané regulačné poplatky pre Indiu vo výške 2 %. Regulačné poplatky sa pripisujú z dôvodu výrazného zvýšenia komplexnosti a nákladov spojených so zabezpečením súladu s právnymi predpismi v Indii.

Prípady účtovania príplatkov

Automatické platby a mesačná fakturácia

Na konci každého mesiaca jednorazovo pripočítame príplatky k vašim nákladom na službu Google Ads. Príslušnú sumu musíte uhradiť pri nasledujúcom vyúčtovaní. O tieto príplatky sa tiež zvýši rozpočet vášho účtu, ak ste ho nastavili. Ak máte napríklad nastavený rozpočet vo výške 100 € a za reklamy zobrazené v Rakúsku sa nahromadia poplatky na daň z digitálnych služieb pre Rakúsko vo výške 5 €, bude vám účtovaných 105 € (plus všetky dane, napríklad DPH, ktoré sa môžu uplatňovať vo vašej jurisdikcii). Ďalšie informácie o úprave rozpočtu účtu

Nové príplatky budú podliehať všetkým daniam, ako je daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST, ktoré sa uplatňujú vo vašej jurisdikcii. Všetky dane, napríklad daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST, sa budú účtovať navyše k novým príplatkom.

Manuálne platby alebo platby vopred

Ak platíte prostredníctvom manuálnych platieb alebo vo svojom účte automatických platieb uskutočníte platbu vopred, tieto príplatky sa môžu účtovať po úplnom spotrebovaní vašej platby. Môže vám zostať nevyrovnaný zostatok, ktorý sa automaticky odpočíta od vašej nasledujúcej platby vopred. Ak sa vám napríklad za reklamy zobrazované v Turecku nahromadia regulačné poplatky vo výške 5 € a uskutočníte novú platbu vo výške 100 €, na zobrazovanie reklám budete mať kredit 95 € (100 € – 5 €) a váš dostupný zostatok bude 95 €.

Umiestnenia na YouTube zakúpené na základe rezervácie

Na konci každého mesiaca jednorazovo pripočítame príplatky k vašim nákladom na umiestnenia na YouTube. Príslušnú sumu musíte uhradiť pri nasledujúcom vyúčtovaní. O tieto príplatky sa tiež zvýši rozpočet vášho účtu, ak ste ho nastavili.

Nové príplatky budú podliehať všetkým daniam, ako je daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST, ktoré sa uplatňujú vo vašej jurisdikcii. Všetky dane, napríklad daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST, sa budú účtovať navyše k novým príplatkom.

Kde nájdete tieto príplatky

Príplatky môžete vidieť v účte Google Ads na nasledujúcich miestach:

  • v mesačnej faktúre alebo výpise ako samostatnú riadkovú položku pre jurisdikciu,
  • v sekcii Transakcie vášho účtu Google Ads.
    • Za reklamy zobrazované v určitých jurisdikciách vám budeme účtovať poplatky. Ak chcete zobraziť daň z digitálnych služieb alebo regulačné poplatky, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn a potom v ponuke vľavo kliknite na Transakcie.

Ako sa príplatky vypočítavajú

Poplatky sa účtujú na základe počtu zobrazení reklám v konkrétnej krajine alebo počtu kliknutí na reklamy zobrazené v danej krajine. Ak inzerujete vo viacerých krajinách, poplatky vám budeme účtovať iba vtedy, keď sa reklamy zobrazia ľuďom v príslušných krajinách. (Ak napríklad inzerujete v Nemecku, Rakúsku a Poľsku, budeme vám účtovať iba poplatky zodpovedajúce krajinám, v ktorých sa poplatky uplatňujú.)

V rámci kampane, ktorá nie je výslovne zacielená na určitú krajinu, napríklad na Spojené kráľovstvo, sa môžu reklamy zobrazovať používateľom v Spojenom kráľovstve, pretože vaša firma sa môže nachádzať v určitej oblasti záujmu týchto používateľov. Inzerent je preto zodpovedný za správne nastavenia zacielenia kampane a za to, že sa reklamy zobrazujú v plánovaných krajinách. Google vám nevráti regulačný prevádzkový poplatok ani poplatky za daň z digitálnych služieb, ktoré boli naúčtované za legitímne kliknutia a uskutočnené zobrazenia podľa vašich nastavení zacielenia kampane.

Ak chcete zistiť, v ktorých krajinách sa vaše reklamy zobrazujú, vytvorte si vlastný prehľad pomocou tohto postupu:

  1. Vytvorte preddefinovaný prehľad vzdialeností.
  2. Odstráňte všetky predvolené riadky.
  3. Pridajte riadok Krajina alebo územie (oblasť používateľa).

Ak zistíte, že sa vaše reklamy zobrazujú v neplánovanej krajine, odporúčame, aby ste danú krajinu explicitne vylúčili v nastavení zacielenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false