Такси за конкретни държави

Google Ads ще има променени такси за показването на реклами в конкретни държави. За да научите повече за всяка конкретна такса, изберете държавата, за която се отнасят тези такси (например изберете Австрия за Данък върху дигиталните услуги в Австрия).

Всичко за таксите за конкретни държави

В допълнение към рекламните Ви разходи при всяко показване на реклама в конкретни държави могат да бъдат таксувани регулаторни оперативни разходи или данъци върху дигиталните услуги. Тези нови такси са свързани с разходите за извършване на бизнес дейност в съответните държави.

Регулаторни оперативни разходи във Франция

От 1 май 2021 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани във Франция, ще бъдат добавени регулаторни оперативни разходи във Франция в размер на 2%. Регулаторните оперативни разходи се добавят с цел покриване на разходите, свързани със спазването на законодателството за данъка върху дигиталните услуги (DST) във Франция.

Регулаторни оперативни разходи в Испания

От 1 май 2021 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Испания, ще бъдат добавени регулаторни оперативни разходи в Испания на стойност 2%. Регулаторните оперативни разходи се добавят с цел покриване на разходите, свързани със спазването на законодателството за данъка върху дигиталните услуги (DST) в Испания.

Данък върху дигиталните услуги в Австрия

От 1 ноември 2020 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Австрия, ще бъде добавен данък върху дигиталните услуги в Австрия в размер на 5%. Таксата се определя от новия данък върху дигиталните услуги (DST) в съответната държава.

Данък върху дигиталните услуги в Обединеното кралство

От 1 ноември 2020 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Обединеното кралство, ще бъде добавен данък върху дигиталните услуги в Обединеното кралство в размер на 2%. Таксата се определя от новия данък върху дигиталните услуги (DST) в съответната държава.

Регулаторни оперативни разходи в Турция

От 1 ноември 2020 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Турция, ще бъдат добавени регулаторни оперативни разходи в Турция в размер на 5%. Регулаторните оперативни разходи се добавят поради значително увеличаване на сложността и разходите за спазване на разпоредбите в Турция.

Кога се начисляват такси

Автоматични плащания и месечно фактуриране

Ще начисляваме таксите върху разходите Ви в Google Ads еднократно в края на всеки месец, като тази сума трябва да се плати следващия път, когато Ви таксуваме. Тези такси ще се добавят и към бюджета за профила Ви, ако сте настроили такъв. Ако например имате бюджет от 100 лв. и натрупате 5 лв. данък върху дигиталните услуги в Австрия за реклами, показвани в Австрия, ще бъдете таксувани 105 лв. (плюс всички данъци, като ДДС, които се прилагат в държавата Ви). Научете повече за коригирането на бюджета за профила си

Новите такси ще се облагат с всички данъци, като данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в държавата Ви. Всички данъци, като например данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в държавата Ви, ще бъдат начислени в допълнение към новите такси.

Ръчни плащания или предплащания

Ако плащате чрез ръчни плащания или извършвате предплащане по профила си с автоматични плащания, тези такси може да бъдат начислени след пълното изразходване на плащането Ви. Възможно е да Ви остане неизплатено салдо, което ще бъде приспаднато автоматично от следващото Ви предплащане. Ако например натрупате 5 лв. регулаторни оперативни разходи за реклами, показвани в Турция, и извършите ново плащане за 100 лв., ще разполагате с кредит от 95 лв. за показване на реклами (100 лв. – 5 лв.) и наличното Ви салдо ще показва 95 лв. 

Новите такси ще се облагат с всички данъци, като данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в държавата Ви. Всички данъци, като например данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в държавата Ви, ще бъдат начислени в допълнение към новите такси.

Къде да проверите за такси

Можете да видите таксите на едно от следните места в профила си в Google Ads:

  • В месечната си фактура или извлечение като отделен ред за всяка държава
  • В секцията „Транзакции“ в профила си в Google Ads.
    • Ще бъдете таксувани за реклами, показвани в конкретни държави. За да видите начислените данъци върху дигиталните услуги или оперативни разходи, кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Таксуване“ изберете Обобщена информация, след което кликнете върху Транзакции от менюто вляво. 

Как се изчисляват таксите

Таксите се начисляват въз основа на броя рекламни импресии или кликвания, които се показват в конкретна държава. Ако рекламирате в няколко държави, ще бъдете таксувани само когато рекламите са били показвани на хора в засегнатите държави. (Ако например рекламирате в Германия, Австрия и Полша, ще Ви бъдат начислени само таксите, съответстващи на държавите, където са приложими.)

Възможно е кампания, която не е насочена изрично към определена държава, например Обединеното кралство, да показва реклами на потребители в Обединеното кралство, защото бизнесът Ви може да е в местоположение, което представлява интерес за тези потребители. Следователно е отговорност на рекламодателя настройките за насочване на кампаниите да са правилни и рекламите да се показват в предвидените държави. Google няма да възстановява регулаторни оперативни разходи или такси за данъка върху дигиталните услуги (DST), начислени в резултат на валидни кликвания и импресии, показвани в съответствие с настройките за насочване на кампаниите Ви.

За да проверите в кои държави се показват рекламите Ви, създайте персонализиран отчет, като изпълните следните стъпки:

  1. Създайте предварително зададен отчет „Разстояние“.
  2. Премахнете всички редове, зададени по подразбиране.
  3. Добавете ред „Държава/територия (местоположение на потребителите)“.

Ако установите, че рекламите Ви се показват в непредвидена държава, препоръчително е да изключите изрично държавата от настройката си за насочване.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си