Допълнителни такси в конкретните юрисдикции

Google Ads начислява допълнителни такси за реклами, показвани в конкретни юрисдикции. За да научите повече за всяка конкретна допълнителна такса, изберете юрисдикцията, за която се отнасят тези допълнителни такси (например изберете Австрия за Данък върху дигиталните услуги в Австрия).

Всичко за допълнителните такси в отделните юрисдикции

В допълнение към рекламните Ви разходи при всяко показване на реклама, в конкретни юрисдикции може да бъдат таксувани оперативни разходи за спазване на разпоредбите или данъци върху дигиталните услуги, независимо къде се намира действителният Ви бизнес. Тези допълнителни такси са свързани с разходите за извършване на бизнес, когато в тези юрисдикции се показват реклами.

 

Регулаторни оперативни разходи във Франция

От 1 май 2021 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани във Франция, ще бъдат добавени регулаторни оперативни разходи във Франция в размер на 2%. Регулаторните оперативни разходи се добавят с цел покриване на разходите, свързани със спазването на законодателството за данъка върху дигиталните услуги (DST) във Франция.

Оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Испания

От 1 юли 2024 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Испания, ще бъдат добавени оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Испания в размер на 3%. Преди 1 юли 2024 г. оперативните разходи за спазване на разпоредбите в Испания са 2%. Оперативните разходи за спазване на разпоредбите се добавят с цел покриване на разходите, свързани със спазването на законодателството за данъка върху дигиталните услуги (DST) в Испания.

Данък върху дигиталните услуги в Австрия

От 1 ноември 2020 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Австрия, ще бъде добавен данък върху дигиталните услуги в Австрия в размер на 5%. Допълнителното таксуване се налага от новия данък върху дигиталните услуги в тази юрисдикция.

Данък върху дигиталните услуги в Обединеното кралство

От 1 ноември 2020 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Обединеното кралство, ще бъде добавен данък върху дигиталните услуги в Обединеното кралство в размер на 2%. Таксата се налага от новия данък върху дигиталните услуги в тази юрисдикция.

Оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Турция

От 1 юли 2024 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Турция, ще бъдат добавени оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Турция в размер на 7%. Преди 1 юли 2024 г. оперативните разходи за спазване на разпоредбите в Турция са 5%. Тази такса се добавя поради значително увеличаване на сложността и разходите за спазване на разпоредбите в Турция.

Оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Италия

От 1 юли 2024 г.към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Италия, ще бъдат добавени оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Италия в размер на 2,5%. Преди 1 юли 2024 г. оперативните разходи за спазване на разпоредбите в Италия са 2%. Оперативните разходи за спазване на разпоредбите се добавят с цел покриване на разходите, свързани със спазването на законодателството за данъка върху дигиталните услуги (DST) в Италия.

Оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Индия

От 1 октомври 2021 г. към следващата Ви фактура или извлечение за реклами, показвани в Индия, ще се добавят 2% оперативни разходи за спазване на разпоредбите в Индия, ако държавата Ви за фактуриране не е Индия. Оперативните разходи за спазване на разпоредбите се добавят поради значително увеличение на сложността и разходите за спазване на разпоредбите в Индия.


Кога се таксуват допълнителни такси

Автоматични плащания и месечно фактуриране

Ще начисляваме допълнителните такси върху разходите Ви в Google Ads еднократно в края на всеки месец, като тази сума трябва да се плати следващия път, когато Ви таксуваме. Тези допълнителни такси ще се добавят и към бюджета за профила Ви, ако сте настроили такъв. Ако например имате бюджет от 100 лв. и натрупате 5 лв. данък върху дигиталните услуги в Австрия за реклами, показвани в Австрия, ще бъдете таксувани 105 лв. (плюс всички данъци, като например ДДС, които се прилагат в юрисдикцията Ви). Научете повече за коригирането на бюджета за профила си

Новите допълнителни такси ще се облагат с всички данъци, като данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в юрисдикцията Ви. Всички данъци, като например данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в юрисдикцията Ви, ще бъдат начислени в допълнение към новите допълнителни такси.

Ръчни плащания или предплащания

Ако плащате чрез ръчни плащания или извършвате предплащане по профила си с автоматични плащания, тези допълнителни такси може да бъдат начислени след пълното изразходване на плащането Ви. Възможно е да Ви остане отрицателно салдо, което ще бъде автоматично удържано от следващото Ви предплащане. Ако например натрупате 7 евро оперативни разходи за спазване на разпоредбите за реклами, показвани в Турция, и извършите ново плащане за 100 евро, ще разполагате с кредит от 93 евро за показване на реклами (100 евро – 7 евро) и наличното Ви салдо ще е 93 евро.

За разположения в YouTube, закупени въз основа на резервации

Ще добавим допълнителните такси върху разходите Ви за разположения в YouTube еднократно в края на всеки месец, като тази сума трябва да се плати следващия път, когато Ви таксуваме. Допълнителните такси ще се добавят и към бюджета за профила Ви, ако сте настроили такъв.

Новите допълнителни такси ще се облагат с всички данъци, като данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в юрисдикцията Ви. Всички данъци, като например данък върху продажбите, ДДС, данък върху стоките и услугите (GST) или QST, приложими в юрисдикцията Ви, ще бъдат начислени в допълнение към новите допълнителни такси.


Къде да проверите за тези допълнителни такси

Можете да видите допълнителните такси на едно от следните места в профила си в Google Ads:

  • В месечната си фактура или извлечение като отделен ред за всяка юрисдикция.
  • В раздела „Транзакции“ в профила си в Google Ads.
Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.

За да видите размера на данъка върху дигиталните услуги (DST) или оперативните разходи за спазване на разпоредбите

  1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Таксуване Икона за таксуване.
  2. Кликнете върху Транзакции.

Как се изчисляват допълнителните такси

Таксите се начисляват въз основа на броя рекламни импресии или кликвания, които се показват в конкретна държава. Ако рекламирате в няколко държави, ще бъдете таксувани само когато рекламите са били показвани на хора в засегнатите държави. (Ако например рекламирате в Германия, Австрия и Полша, ще Ви бъдат начислени само таксите, съответстващи на държавите, където са приложими.)

Възможно е кампания, която не е насочена изрично към определена държава, например Обединеното кралство, да показва реклами на потребители в Обединеното кралство, защото бизнесът Ви може да е в местоположение, което представлява интерес за тези потребители. Следователно е отговорност на рекламодателя настройките за насочване на кампаниите да са правилни и рекламите да се показват в предвидените държави. Google няма да възстановява регулаторни оперативни разходи или такси за данъка върху дигиталните услуги (DST), начислени в резултат на валидни кликвания и импресии, показвани в съответствие с настройките за насочване на кампаниите Ви.

За да проверите в кои държави се показват рекламите Ви, създайте персонализиран отчет, като изпълните следните стъпки:

  1. Създайте предварително зададен отчет „Разстояние“.
  2. Премахнете всички редове, зададени по подразбиране.
  3. Добавете ред „Държава/територия (местоположение на потребителите)“.

Ако установите, че рекламите Ви се показват в непредвидена държава, препоръчително е да изключите изрично държавата от настройката си за насочване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню