Giới thiệu về tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi cho quảng cáo tạo cuộc gọi

Tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về mức phân bổ các cuộc gọi do quảng cáo tạo cuộc gọi (phần mở rộng về cuộc gọi, quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi hoặc cuộc gọi thông qua phần mở rộng về địa điểm) mang lại theo thời gian thực. Các cuộc gọi cũng có thể được phân bổ ngược lại cho từ khóa và tệp sáng tạo đã mang lại cuộc gọi đó.

Lợi ích

 • Nhận được một Mã nhận dạng lượt nhấp riêng cho mỗi cuộc gọi kéo dài hơn 15 giây từ quảng cáo tạo cuộc gọi của bạn – để hỗ trợ tốt hơn cho tính năng báo cáo lượt chuyển đổi ngoại tuyến từ các lượt nhấp vào nút gọi.
 • Có thêm dữ liệu theo thời gian thực (chẳng hạn như nhóm quảng cáo và chiến dịch đã kích hoạt cuộc gọi) để cho phép việc tính điểm và định tuyến nâng cao cho cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng.
 • Dễ sử dụng, dễ bật và dễ quản lý.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi, bạn phải đảm bảo rằng tính năng báo cáo cuộc gọi ở cấp tài khoản đang bật.

Để sử dụng tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi, bạn cần phải làm việc cùng với công ty cung cấp dịch vụ phân tích và theo dõi cuộc gọi bên thứ ba được hỗ trợ. Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi sau đây có thể tích hợp tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi:

Cách hoạt động của tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi

Tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi cung cấp thêm thông tin về cuộc gọi của bạn tại thời điểm nhận cuộc gọi. Dưới đây là những gì sẽ xảy ra khi quảng cáo của bạn chạy cùng với tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi:

 1. Khách hàng nhấn vào quảng cáo để gọi điện cho bạn. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi lượt nhấp với cùng mức CPC như khi khách hàng nhấp vào một quảng cáo dẫn đến trang web của bạn.
 2. Cuộc gọi của khách hàng được định tuyến thông qua số chuyển tiếp Google, nhờ đó, bạn có thể thu thập dữ liệu về cuộc gọi.
 3. Google thực hiện cuộc gọi tới doanh nghiệp và kết nối cuộc gọi đến với doanh nghiệp. Ngoài tên nhận dạng người gọi mà bạn thường nhận được từ các cuộc gọi đến, bạn cũng sẽ nhận được thêm các thông tin khác (như mã chiến dịch, mã nhóm quảng cáo và giá trị nhận dạng lượt nhấp) trong tiêu đề SIP của cuộc gọi.
 4. Bạn có thể sử dụng những tiêu đề này để chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực và hỗ trợ các luồng định tuyến cuộc gọi nâng cao. Nhờ đó, bạn có thể chuyển cuộc gọi đến đúng phòng ban và nhân viên hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Khi bạn sử dụng GCLID (giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google) được cung cấp kèm theo cuộc gọi, dữ liệu chuyển đổi của bạn có thể được báo cáo lại cho Google để giúp tối ưu hóa chiến dịch của bạn bằng cách sử dụng tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến.

Vai trò của nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi trong luồng quảng cáo tạo cuộc gọi

Nếu bạn bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi và sử dụng nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi được hỗ trợ, thì quảng cáo tạo cuộc gọi sử dụng số điện thoại do nhà cung cấp đó cung cấp sẽ được chuyển đến nhà cung cấp đó.

Khi sử dụng một trong những nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi này, bạn sẽ đặt số điện thoại do nhà cung cấp đó cung cấp cho bạn vào ngay trong quảng cáo tạo cuộc gọi của bạn. Khi người dùng thực hiện cuộc gọi đến một quảng cáo có sử dụng một trong các số điện thoại này, nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi sẽ nhận được cuộc gọi đó, kèm theo dữ liệu phân bổ ở cấp lượt nhấp. Sau đó, nhà cung cấp sẽ chuyển tiếp cuộc gọi này đến cho bạn dựa trên cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi của bạn với nhà cung cấp đó. Nếu nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi của bạn hỗ trợ việc tích hợp với Google Ads, thì dữ liệu chuyển đổi của bạn có thể được báo cáo lại cho Google để giúp tối ưu hóa chiến dịch bằng cách sử dụng tính năng nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến.

Dữ liệu của bạn chỉ được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi đã cung cấp cho bạn số theo dõi động. Bạn chỉ có thể bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi cho những cuộc gọi tới quảng cáo sử dụng một trong các số theo dõi này. Ví dụ: nếu bạn có một quảng cáo tạo cuộc gọi sử dụng số điện thoại không phải do nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi cung cấp, và một quảng cáo tạo cuộc gọi khác sử dụng số điện thoại do nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi cung cấp, thì bạn chỉ có thể bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi cho quảng cáo sử dụng số điện thoại do nhà cung cấp đó cung cấp.

Nói cách khác, nhà cung cấp dịch vụ phân tích cuộc gọi sẽ chỉ nhận thông tin về các cuộc gọi từ quảng cáo sử dụng số điện thoại do nhà cung cấp đó cung cấp, chứ không phải tất cả các cuộc gọi tới tài khoản.

Cách bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 4. Nhấp vào hàng Báo cáo cuộc gọi.
  Lưu ý: Để bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi, bạn phải bật tính năng báo cáo cuộc gọi ở cấp tài khoản. Việc tắt tính năng báo cáo cuộc gọi ở cấp tài khoản đồng nghĩa với việc tắt tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi. Nếu đang bật tính năng báo cáo cuộc gọi ở cấp tài khoản, bạn có thể tùy ý bật hoặc tắt tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi.
 5. Trong mục "Gửi thông tin theo thời gian thực về cuộc gọi của tôi", hãy chọn Bật.
 6. Chọn nhà cung cấp của bạn từ trình đơn thả xuống.
 7. Nhấp vào Lưu.
  Lưu ý: Trước khi tiếp tục, bạn sẽ thấy một thông báo về việc ủy quyền và trách nhiệm đối với dữ liệu chuyển tiếp thông tin cuộc gọi. Bạn phải xác nhận thông báo này để bật tính năng chuyển tiếp thông tin cuộc gọi.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false